ZAOBLJUBA UČINKOVITOSTI

ČISTOČA IN HIGIENA

Briljantni kozarci. Sijoča posoda in jedilni pribor. Brezhibno pomiti kuhinjski pripomočki in pladnji. Brez virusov, bakterij in drugih mikrobov. Ime Winterhalter je sinonim za čistočo in higieno na najvišji ravni - po vsem svetu.

NA VARNI STRANI

Čistoča in higiena - od nekdaj sta osnovni človeški potrebi. Ta potreba se je v času koronavirusa močno povečala - na lastne oči smo se prepričali o nevarnostih, ki jih predstavljajo povzročitelji bolezni in kako pomembna je higiena v vsakdanjem življenju.

To se še posebej nanaša na sektorje, ki delajo z živili. Zanje Winterhalter že več kot 70 let razvija profesionalne rešitve pomivanja - na osnovi inovativne tehnologije pomivanja. Krmiljena in nadzorovana s senzorji. Avtomatizirana v učinkovitem procesu pomivanja in vedno kot prava sistemska rešitev - s pomivalnimi in izpiralnimi sredstvi, pripravo vode in z ustreznimi košarami, natančno prilagojenimi uporabi. Na ta način Winterhalter poleg vidne čistoče dosega stopnjo dezinfekcije več kot 99,999 %. In tako so naše stranke glede higiene na popolnoma varni strani - tudi v časih koronavirusa.

NAŠA HIGIENSKA ZAOBLJUBA
Zaobljuba glede higiene podjetja Winterhalter
CERTIFICIRANA HIGIENSKA VARNOST

Lahko se zanesete - vsi pomivalni stroji Winterhalter imajo higienski certifikat po DIN SPEC 10534 in izpolnjujejo mikrobiološke in higienske zahteve, zahtevane v standardu. Pri pravilnem delovanju s primernim in z ustrezno odmerjenim pomivalnim sredstvom ne bo odstranjena samo trdovratna umazanija, temveč tudi več kot 99,999 % mikrobov – na primer nevarnih virusov gripe in koronavirusa.

PRVOVRSTNI REZULTATI POMIVANJA

Sijoči kozarci. Brezhibna posoda. Bleščeč pribor. Poslanstvo podjetja Winterhalter kot strokovnjaka za pomivanje sta popolna čistoča in higiena. V ta namen razvijamo rešitve, ki uporabljajo nove tehnologije in možnosti, vključujejo vse ustrezne dejavnike pomivanja in so premišljene do najmanjših podrobnosti. Za najvišje zahteve glede čistoče in higiene.

OPTIMIZIRANA SISTEMSKA REŠITEV

Celota je več kot skupek njenih delov. Po tem načelu Winterhalter optimizira vse pomembne komponente v procesu pomivanja, jih natančno usklajuje in združuje - stroj, priprava vode, pomivalno in izpiralno sredstvo, košare in dodatna oprema. Iz izjemnih posamičnih izdelkov tako nastane prvovrstna celovita rešitev - prilagojena individualnim zahtevam.

SVETOVANJE IN ŠOLANJE

Winterhalter se je pred več kot 70 leti specializiral za profesionalno pomivanje. V tem času smo pridobili veliko znanja in dragocenih izkušenj – zlasti na področju higienske varnosti. Poznamo izzive v različnih panogah in vemo, kako se v obratu zagotavljajo higienski procesi. To znanje posredujemo strankam s posvetovanji, uvajanji in usposabljanji.

TAKO USTVARJAMO HIGIENSKO VARNOST

ROČNO POMIVANJE V PRIMERJAVI S STROJNIM

Katere prednosti ima pomivalni stroj v primerjavi z ročnim pomivanjem? Ali je res na splošno boljši?
In kar je še pomembneje - ali je ročno pomivanje v času koronavirusa higiensko varno in sprejemljivo?
Kajti ko gre za varovanje zdravja, kompromisi niso na mestu. Tu je kratka primerjava obeh različic:

Ročno pomivanje
Strojno pomivanje

Higienska varnost

maks. 4 stopnje log

> 5 stopenj log

Temperatura pomivanja

maks. 40 °C

nad 60 °C

Pomivalni tlak

neredno

stalno

Kontaktni čas pomivanja

nedoločeno

optimalno: več kot 90 sekund

Regeneracija vode pomivanja

možna ročno

trajno zagotovljena

Moč pomivalnega in izpiralnega sredstva

zadovoljiva

zelo dobra

Odvisnost od osebja

visoka

nizka

Čas, porabljen za pomivanje

veliko

malo

Čas, porabljen za poliranje

veliko

zelo malo

Stroški osebja

visoki

nizki

Obratovalni stroški

visoki

minimizirani

Stroški razbitja stekla

visoki

zelo nizki

Učinkovitost sredstev

visoka

nizka

Doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva

nenatančno

natančno

Nevarnost razbitja stekla

nizka

minimalna

Nevarnost poškodb

precej visoka

minimalna

Nevarnost opeklin

precej visoka

izključena

Nevarnost alergijskih reakcij

dana

minimalna

Ročno pomivanje

Higienska varnost

maks. 4 stopnje log

Temperatura pomivanja

maks. 40 °C

Pomivalni tlak

neredno

Kontaktni čas pomivanja

nedoločeno

Regeneracija vode pomivanja

možna ročno

Moč pomivalnega in izpiralnega sredstva

zadovoljiva

Odvisnost od osebja

visoka

Čas, porabljen za pomivanje

veliko

Čas, porabljen za poliranje

veliko

Stroški osebja

visoki

Obratovalni stroški

visoki

Stroški razbitja stekla

visoki

Učinkovitost sredstev

visoka

Doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva

nenatančno

Nevarnost razbitja stekla

nizka

Nevarnost poškodb

precej visoka

Nevarnost opeklin

precej visoka

Nevarnost alergijskih reakcij

dana

Strojno pomivanje

Higienska varnost

> 5 stopenj log

Temperatura pomivanja

nad 60 °C

Pomivalni tlak

stalno

Kontaktni čas pomivanja

optimalno: več kot 90 sekund

Regeneracija vode pomivanja

trajno zagotovljena

Moč pomivalnega in izpiralnega sredstva

zelo dobra

Odvisnost od osebja

nizka

Čas, porabljen za pomivanje

malo

Čas, porabljen za poliranje

zelo malo

Stroški osebja

nizki

Obratovalni stroški

minimizirani

Stroški razbitja stekla

zelo nizki

Učinkovitost sredstev

nizka

Doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva

natančno

Nevarnost razbitja stekla

minimalna

Nevarnost poškodb

minimalna

Nevarnost opeklin

izključena

Nevarnost alergijskih reakcij

minimalna

1. Čistoča in higiena
Glede čistoče in higiene ima strojno pomivanje z avtomatiziranim procesom pomivanja nekaj prednosti. Temperature so pri pomivanju višje od 60 °C in pri izpiranju od 65 °C oz. 85 °C – in so stalno visoke. Tlak vode in trajanje pomivanja sta optimalno usklajena, pomivalna in izpiralna sredstva so natančno odmerjena ter optimizirana za posodo in pribor. Poleg tega se voda za pomivanje samodejno in trajno regenerira. Pri ročnem pomivanju ti dejavniki niso opredeljeni in so odvisni od »človeškega dejavnika«. Na primer razpoložljivega časa, motivacije itd. Poleg tega obstaja pri sušenju in poliranju nevarnost prenosa mikrobov s kuhinjsko krpo.

2. Čas in stroški osebja
Ročno pomivanje in sušenje zahtevata bistveno več časa in sta povezana z kadrovskimi zmogljivostmi. Ob konicah lahko zaradi tega pride do ozkih grl osebja. Ali pa se zaradi časovne stiske higienske zahteve ne upoštevajo več.

3. Gospodarnost
Z gospodarskega vidika sta za strojno pomivanje značilni majhna poraba časa in nizke vrednosti porabe. Porabi se le toliko vode, energije ter pomivalnega in izpiralnega sredstva, kolikor je dejansko potrebno. To na splošno zagotavlja nizke obratovalne stroške. Tudi stroški zaradi razbite posode in kozarcev so bistveni nižji. Pri nakupu je seveda treba upoštevati tudi stroške nabave stroja.

4. Okolje
Pri ročnem pomivanju je težko natančno odmeriti pomivalno sredstvo – nevarnost prenizkega in zlasti čezmernega odmerjanja je relativno visoka. Drugače je pri strojnem pomivanju - samodejno krmiljene dozirne črpalke zagotavljajo natančno odmerjanje pomivalnega in izpiralnega sredstva. Tudi glede uporabljenih virov se stroj bolje odreže. Za enako količino posode in pribora je pri strojnem pomivanju potrebno občutno manj vode kot pri ročnem pomivanju.

5. Varnost in zdravje
Pri ročnem pomivanju zaradi ročnega pritiska ali neprevidnosti obstaja nevarnost loma stekla ali posode in s tem telesnih poškodb. Poleg tega lahko neposreden stik z milnico dolgoročno poškoduje zaščitno plast kože. Pri strojnem pomivanju teh nevarnosti tako rekoč ni.

 


PRIPOROČILO

Ali se koronavirus inaktivira z ročnim pomivanjem ali v pomivalnem stroju? S tem vprašanjem se je ukvarjal Zvezni inštitut za oceno tveganja (BfR)* in 27. maja 2020 izdal naslednje uradno priporočilo:

»Kot virusi v ovojnici, katerih genski material je zavit v plast maščobe (lipidno plast), so koronavirusi občutljivi na snovi, ki topijo maščobe, kot so alkoholi in tenzidi, ki jih najdemo kot topilo za maščobe v milih in detergentih za pomivanje posode. Čeprav za SARS-CoV-2 še niso na voljo specifični podatki, je verjetno, da bodo te snovi poškodovale površino virusa in inaktivirale virus. To še posebej velja tudi takrat, ko se posoda pomiva in suši v pomivalnem stroju pri 60 stopinjah Celzija ali višji temperaturi.«

To pomeni: Če želite upoštevati priporočilo inštituta BfR, je potrebno uporabljati pomivalni stroj. Samo ta oblika nudi najvišjo možno higiensko varnost. Pri ročnem pomivanju zahtevanih visokih temperatur ni mogoče doseči.

_____

*Zvezni inštitut za oceno tveganja (BfR) je znanstvena neodvisna ustanova, ki deluje v okviru nemškega Zveznega ministrstva za prehrano in kmetijstvo (BMEL). Ta svetuje zvezni vladi in zveznim deželam o zadevah glede varnosti živil, kemikalij in izdelkov.

POGOSTA VPRAŠANJA O HIGIENI IN KORONAVIRUSU

Ali profesionalni pomivalni stroji odpravljajo koronavirus?

Da, več kot 99,999 %. Pomivalni stroji Winterhalter so certificirani v skladu z DIN SPEC 10534 in zagotavljajo zmanjšanje mikrobov za več kot 5 stopenj log – v praksi to ustreza stopnji razkuževanja. Ta visoka raven čistoče in higiene se dosega s kombinacijo učinkovitih alkalnih pomivalnih sredstev v pravem odmerku, z dovolj dolgim kontaktnim časom pomivanja ter s stabilnim upravljanjem visoke temperature v rezervoarju in med izpiranjem. Predpogoj je, da stroj obratuje brezhibno in pravilno.

Zakaj so pomivalna in izpiralna sredstva tako pomembna?

Po mnenju strokovnjakov je koronavirus SARS-CoV-2 eden izmed tako imenovanih virusov z ovojnico. To pomeni - dedno zasnovo virusa ovija plast maščobe. In ta je občutljiva na snovi, ki topijo maščobe – na primer tiste, ki jih vsebujejo alkalije (lugi) v profesionalnih pomivalnih sredstvih. Za SARS-CoV-2 sicer še ni na voljo specifičnih ugotovitev, vendar dokazi kažejo, da se s tem poškoduje tudi površina in tako uniči virus. Pri pomivanju je treba zagotoviti zadostno količino alkalnega pomivalnega sredstva in upoštevati priporočeno odmerjanje.

Zakaj je pomivalni stroj boljši od ročnega pomivanja?

Obstaja več razlogov za to - Ppoces strojnega pomivanja je popolnoma avtomatiziran in omogoča veliko višje temperature od ročnega pomivanja – z bistveno daljšimi časi aktivnega pomivanja pri stalno visoki temperaturi. Poleg tega se pri strojnem pomivanju uporabljajo visoko koncentrirana pomivalna sredstva vedno z optimalnim odmerjanjem. In s strojnim izpiranjem pri visokih temperaturah se posoda in pribor posušita tako dobro, da je ni treba ročno polirati – kar preprečuje prenos mikrobov pri uporabi kuhinjske krpe. Pomivalni stroji, tako kot ti znamke Winterhalter, tako zagotavljajo higienske rezultate pomivanja na vedno enako visoki ravni. In to v zelo kratkem času. Kajti en stroj zmore higiensko čisto pomiti približno 20 kozarcev v manj kot dveh minutah – odvisno od velikosti košare in stroja.

Kaj je treba upoštevati pri pomivanju kozarcev z vidika okužb z virusom Covid-19?

Načeloma velja - prenos koronavirusov prek okuženih kozarcev je možen način okužbe. Zato je priporočilo higienskih strokovnjakov jasno. Kozarcev ne pomivajte ročno, temveč v profesionalnem pomivalnem stroju. To je najvarnejše in najučinkovitejše – glejte primerjavo »Ročno pomivanje v primerjavi s strojnim«.

Razlog - v profesionalnem pomivalnem stroju za kozarce se ti pomijejo v skladu z DIN SPEC 10534. Ta standard priporoča, da se kozarci pomivajo z alkalnim pomivalnim sredstvom pri temperaturi, višji od 55 °C, vsaj 90 sekund. Pomivalni stroji Winterhalter gredo od tu še korak dlje in pomivajo pri temperaturi najmanj 60 °C – pri končnem izpiranju z izpiralnimi sredstvi temperatura ne pade pod 65 °C. Pomembno je tudi, da se prepreči ponoven prenos mikrobov, je treba kozarce po ciklusu pomivanja odstraniti s čistimi rokami ali z rokavicami. In seveda kozarcev tudi ne smemo sušiti in polirati ročno, saj se mikrobi lahko prenašajo prek kuhinjske krpe. Namesto tega priporočamo uporabo tehnologije za pripravo vode, zaradi katere ročno poliranje ni več potrebno, na primer napravo za obratno osmozo.

Ali moram zaradi koronavirusa povišati temperaturo pomivalnega stroja?

Ne, ne pri profesionalnih pomivalnih strojih, kot so znamke Winterhalter -temperature pomivanja in izpiranja so že od začetka nastavljene tako, da izpolnjujejo higienske zahteve po DIN SPEC 10534. Če ste v dvomih, lahko pri večini strojev temperaturo prikličete in preverite na zaslonu. Ali pa se obrnite na servisno službo.

Kako se preverja učinkovitost razkuževanja pomivalnega stroja?

Iz varnostnih razlogov za higienski preskus moči čiščenja naših pomivalnih strojev ne uporabljamo koronavirusa, temveč mikroorganizem »E. faecium«. Ta velja za izjemno odpornega, še posebej na vročino in je zato idealen predstavnik za raznovrstne mikrobe – vključno z bakterijami in virusi, kot je koronavirus SARS-CoV-2. Pri teh higienskih preskusih se v pomivalnem stroju Winterhalter odstrani najmanj 99,999 % mikrobov -tudi koronavirusi.

Ali se je s koronavirusom spremenila tehnologija pomivanja?

Ne. Tehnologija pomivanja podjetja Winterhalter je bila vedno zasnovana tako, da v kombinaciji s pravim pomivalnim sredstvom in pri dovolj visokih temperaturah zanesljivo odstranjuje povzročitelje bolezni. Ne glede na to ali gre za bakterije ali viruse, kot je SARS-CoV-2. To pomeni -tudi tisti, ki imajo nekoliko starejši pomivalni stroj, se lahko popolnoma zanesejo na higiensko varnost svojega pomivalnega stroja Winterhalter. Pod pogojem, da ta še vedno brezhibno deluje je ustrezno vzdrževan.

Ali se koronavirus lahko prenaša prek kozarcev, posode in jedilnega pribora?

Načeloma da - ponovna kontaminacija higiensko pomite posode v pomivalnem stroju je možna z neposrednim kihanjem ali kašljanjem okužene osebe na površino in poznejšim prenosom okužbe z razmazanjem. Še vedno ni podatkov o tem, koliko časa lahko koronavirusi preživijo na površinah, kot so posode ali kozarci. Ocenjuje pa se, da je delež prenosa okužbe z razmazanjem precej nizek. In s tem je tudi tveganje precej nizko.

Ali lahko tudi sam/-a nekaj naredim za higieno pri pomivanju?

Pri pomivalnem stroju Winterhalter je higiena najpomembnejša komponenta. Če je ta pravilno nastavljena, se lahko zanesete na absolutno higiensko varnost. Kaj še lahko naredite? Poskrbite, da se bodo pomita posoda in pribor prenašali, shranjevali in pripravljali higiensko varno.

Kaj moram upoštevati pri strojnem pomivanju?

Med samim pomivanjem vam ni treba storiti ničesar drugega. Ker vam tehnologija pomivanja proizvajalca Winterhalter omogoča popolno higiensko varnost. Samo v delovnih korakih pred pomivanjem in po njem je treba upoštevati ustrezne ukrepe za higiensko zaščito – torej pri vstavljanju v stroj/odstranjevanju iz stroja in pripravi oz. shranjevanju pomite posode in pribora. Tu je pomembno strogo ločevanje čistih in nečistih območij (prostorsko in osebno). Sem spadajo na primer temeljito umivanje rok pred odstranjevanjem posode, uporaba rokavic in izogibanje poliranju s kuhinjskimi krpami. Vse, kar preprečuje ponovno kontaminacijo.

Ali naprava sporoča motnje, povezane s higieno?

Da, pomivalni stroji Winterhalter na napake opozarjajo na zaslonu in včasih tudi z zvočnim signalom - na primer, če zmanjka pomivalnega sredstva ali niso dosežene potrebne temperature. Poleg tega je na voljo možnost CONNECTED WASH. Vse pomembne podatke o obratovanju in stroju si lahko kadar koli ogledate in preverite prek aplikacije. Vključno s samodejnim obveščanjem v primeru kritičnih napak.


Za zmogljivost čiščenja in razkuževanja pomivalnega stroja je odločilnega pomena odlična kombinacija tehnologije ter pomivalnega in izpiralnega sredstva. To je razlog, zakaj v podjetju Winterhalter vedno razmišljamo v smislu celotnega sistema. In to je tudi razlog, zakaj naša sredstva za pomivanje odstranjujejo več kot 99,999 % mikrobov. Za maksimalno higiensko varnost.

Dr. Andreas Witt, Diplomirani kemik in vodja za razvoj čistil pri podjetju Winterhalter
POGOVORITE SE NEPOSREDNO S SVOJIM STROKOVNJAKOM!
Vprašanje higiene je zaradi koronavirusa dobilo nov pomen. Kot svetovni strokovnjak za pomivanje vas bomo spremljali v tej novi situaciji in z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Pokličite nas ali pošljite e-sporočilo.