MTR

Perilice s tračnim prijenosom košara

Golema snaga. Modularan sustav. Perilica s tračnim prijenosom košara pruža svestrane mogućnosti preinake i nadogradnje. Za higijenske rezultate pranja i ekonomičan proces pranja. I sve funkcionira.

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR

Sustav za pranje za velike kuhinje

Užurbana razdoblja s do 355 košara na sat. Velika količina tanjura i pribora za jelo, šalica i čaša. Usto i hrpe pladnjeva. A u međuvremenu uvijek iznova dolaze višekratne plastične čaše i zdjele. Različite količine posuđa raspodijeljene tijekom cijelog dana – tipična situacija za restorane i hotele, manje i srednje velike kantine, klinike i ustanove za njegu. Ili odmarališta te catering poduzeća. U ovom području perilice s tračnim prijenosom košara serije MTR postavljaju nova mjerila: arhitektura perilice temelji se na dosljedno promišljenom modularnom sustavu. Tako se perilica kao nikada do sada može uskladiti sa zahtjevima današnjice. A zahvaljujući mogućnosti fleksibilne nadogradnje i sa zahtjevima sutrašnjice. Time se perilica MTR savršeno prilagođava svakoj novoj situaciji te, uz prvorazredni kapacitet pranja, pruža i maksimalnu sigurnost ulaganja.

Prednosti proizvoda MTR
Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara kroz više komora MTR
Prvorazredni rezultati pranja

Bez obzira na to je li riječ o malom ili velikom posuđu, tijekom užurbanih razdoblja ili u slučaju velikih onečišćenja: snažan sustav pranja i učinkovita višestruka filtracija serije MTR osiguravaju rezultate pranja na jednako visokoj razini. Svaka zona ostvaruje svoj doprinos u pogledu prvorazredne čistoće i izvrsnog sušenja. Tako će vaše posuđe besprijekorno izlaziti iz perilice.

Vrhunska ekonomičnost


Uz seriju MTR pranje je posebno ekonomično. Voda se upotrebljava ciljano i štedljivo. Energija se višestruko iskorištava s pomoću oporavka topline. A perilica pruža i proaktivne napomene u pogledu mogućnosti za optimiziranje procesa pranja. Sve to osigurava učinkovit proces pranja, štiti resurse te svodi vaše radne troškove na najmanju moguću razinu.

Maksimalna higijenska sigurnost

Serija MTR svojom arhitekturom perilice te konceptom higijene i pranja pruža maksimalnu higijensku sigurnost. Perilice su serijski u skladu s higijenskim zahtjevima norme DIN EN 17735 te im je dodijeljen odgovarajući higijenski certifikat. Perilica MTR nadzire samu sebe tijekom rada te automatski izdaje upozorenje u slučaju događaja koji je kritičan u pogledu higijene.

Praktično rukovanje


Kada je riječ o praktičnosti rukovanja, perilica MTR postavlja nove standarde u klasi perilica s tračnim prijenosom košara. Perilicom se može rukovati intuitivno i praktično. Ona omogućava ergonomičan i siguran rad uz uštedu vremena. I posebno je jednostavna za čišćenje. Tako perilica MTR stvara preduvjete za neometan proces pranja s visokom razinom pouzdanosti i zaštite od kvarova.

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR element brendinga

Puna fleksibilnost. Maksimalna sigurnost ulaganja.

Svatko tko danas uloži u perilicu želi donijeti dobru odluku i za sutrašnjicu. No što će točno budućnost donijeti? Koliko će se poslovanje proširiti? Hoće li se prostorni uvjeti promijeniti? Hoće li na tržište dospjeti nove i inovativne značajke? Uz perilicu s tračnim prijenosom košara serije MTR sva ta nova postignuća ne moraju vas brinuti. Naime, arhitektura perilice temelji se na modularnom sustavu te nudi mogućnost fleksibilna međusobnog kombiniranja pojedinačnih zona i komponenti. Time se pružaju dvije velike prednosti. S jedne se strane perilica može konfigurirati tako da savršeno odgovara vašim zahtjevima i željama za opremanjem. Također, s druge se strane perilica u kasnijem trenutku može preinačiti ili nadograditi. Time vam serija MTR pruža najviši stupanj sigurnosti u pogledu planiranja i ulaganja. Ili, drugim riječima: Kada se vaš posao poveća, perilica će rasti zajedno s njime.

Ulazni stol

 • individualne konfiguracije odgovaraju prostornoj situaciji i količini posuđa
 • optimiziranje tijeka rada
 • ravna izvedba ili s kutnim ulazom pod kutom od 90°
 • s tušem s okretnim crijevom i sudoperom
 • Ulazni stol
 • Zona dovoda
 • Zona glavnog pranja
 • Zona ispiranja
 • Izlazna transportna traka s valjčićima
 • Mala zona pretpranja
 • Velika zona pretpranja
 • Jedinica za sušenje
 • Neutralna zona
 • Toplinska pumpa
 • Kutni ulaz
 • Kutni prijenosnik
 • Kutna zona sušenja
 • Najmoćniji MTR
2 spremnika 3 spremnika 4 spremnika
Model
MTR S MTR M MTR L
Gosti koji objeduju/h*
oko 200 oko 300 oko 400
košare/h
maks. 190 maks. 275 maks. 355

*odstupanja su moguća ovisno o vrsti rada i količini posuđa

Karakteristike proizvoda
perilice s tračnim prijenosom košara MTR

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR istaknute karakteristike proizvoda123456789101112131415
Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa higijenski način rada

Higijenski način rada

Higijenski način rada jest karakteristika proizvoda koju nude samo perilice s tračnim prijenosom posuđa marke Winterhalter: Ako temperatura spremnika ili bojlera padne ispod zadane vrijednosti, perilica MTR automatski smanjuje svoju brzinu transporta. Time su u svakom trenutku zajamčeni higijenska sigurnost i pranje u skladu s normama DIN.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa aktivno uklanjanje prljavštine

Aktivno uklanjanje prljavštine

Kao nadopuna učinkovitom višestrukom sustavu filtracije, perilica MTR opremljena je aktivnim uklanjanjem prljavštine. Ono osigurava da gruba prljavština uopće ne dospije u vodu iz spremnika te se filtrira već prije glavnog ciklusa pranja. Prljavština se vodi u zonu dovoda i skuplja u ladici sa sitom. Ona se tijekom rada može jednostavno i brzo isprazniti. Time se poboljšava rezultat pranja i smanjuje potrošnja sredstva za pranje.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa trostruko ispiranje

Trostruko ispiranje

Snažno trostruko ispiranje perilice MTR sastoji se od sprijeda smještene mlaznice za ispiranje, ispiranja pumpe i ispiranja svježom vodom. Mlaznica za ispiranje s posuđa dodatno uklanja čestice prljavštine i sredstvo za ispiranje prije ispiranja. Pri tome se upotrijebljena voda vodi natrag u zonu glavnog pranja. U kombinaciji s ispiranjem pumpe i svježom vodom sa stražnje strane, cjelokupan sustav osigurava optimalan rezultat ispiranja i minimalne radne troškove.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa aktiviranje pojedinačnih zona posuđem

Aktiviranje pojedinačnih zona posuđem

Perilica MTR ciljano i štedljivo upotrebljava vodu, energiju i kemijska sredstva za pranje. Pojedine zone za pretpranje, glavno pranje i ispiranje aktiviraju se tek onda kada se posuđe zbilja nalazi u određenoj zoni. Time se štede resursi i smanjuju radni troškovi.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa količina vode za ispiranje ovisna o brzini

Količina vode za ispiranje ovisna o brzini

Perilica MTR automatski prilagođava količinu vode za ispiranje odabranoj brzini transporta. U svakom se stupnju upotrebljava samo onoliko vode za ispiranje koliko je zbilja potrebno za prvorazredan rezultat pranja. Doziranje sredstva za ispiranje također se provodi dinamički te se usklađuje s količinom vode za ispiranje. Time se osiguravaju ekonomičan proces pranja i poštedno trošenje resursa.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa CONNECTED WASH

CONNECTED WASH

S pomoću funkcije CONNECTED WASH moguće je analizirati, procijeniti i sa svakog mjesta pozivati sve važne podatke o umreženoj perilici MTR. Ako u okviru procesa pranja postoje mogućnosti za optimizaciju, CONNECTED WASH upozorava na njih konkretnim preporukama za djelovanje i tako optimizira ekonomičnost. U slučaju kritične pogreške perilica automatski šalje obavijest te time osigurava apsolutnu higijensku sigurnost i veću učinkovitost. Automatskim ažuriranjima osigurava se da perilica uvijek raspolaže najnovijom softverskom verzijom i da nove funkcije odmah budu na raspolaganju.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa MTF izmjenjivač topline zone pretpranja

izmjenjivač topline zone pretpranja

Perilice serije MTR s najmanje tri spremnika serijski su u zoni pretpranja opremljene oporavkom topline EnergyLight. Izmjenjivač topline od plemenita čelika koristi se toplom vodom zone pretpranja za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak do 2,5 kWh/h u kombinaciji s drugim značajkama osigurava smanjenu priključnu vrijednost i uštede radnih troškova. Također, izmjenjivač topline regulira temperaturu vode u zoni pretpranja i održava je na optimalnoj razini.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa USB sučelje

USB sučelje

Putem USB sučelja moguće je očitati sve operativne podatke perilice MTR i eksterno ih pohraniti kao izvješće o higijeni. Time se omogućava besprijekorna dokumentacija poštivanja svih higijenskih standarda u skladu s HACCP-om. Putem toga sučelja servisni tehničar također može instalirati ažuriranja. Tako će perilica MTR raspolagati najnovijom softverskom verzijom, a novo dodane funkcije odmah će biti na raspolaganju. Zahvaljujući USB sučelju to je moguće i kada se CONNECTED WASH ne može upotrebljavati.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa oporavak topline

Oporavak topline

Tijekom pranja u perilici MTR optimalno se iskorištava upotrijebljena energija. Oporavak topline EnergyPlus dodatno se uz serijski oporavak topline EnergyLight koristi energijom toplog ispušnog zraka za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak topline također raspolaže filtrom protiv masnoće te automatskom funkcijom samočišćenja. Isključivo se iskorištava već oslobođena vodena para. Time se smanjuje potreba za energijom perilice, čime se smanjuju kako priključna vrijednost tako i radni troškovi.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa toplinska pumpa

Toplinska pumpa

Toplinska pumpa ClimatePlus dodatno uz toplinsku energiju već oslobođene vodene pare upotrebljava energiju iz zraka iz prostorije za zagrijavanje vode u spremniku i vode za ispiranje perilice MTR. Toplinska pumpa raspolaže filtrom protiv masnoće i automatskom funkcijom samočišćenja. Uštedom energije znatno se smanjuju radni troškovi i priključna vrijednost te se pozitivno utječe na klimu u prostoriji.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa fleksibilna prilagodba brzineWinterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa fleksibilna prilagodba brzineWinterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa fleksibilna prilagodba brzine

Fleksibilna prilagodba brzine

Način rada FlexSpeed osigurava automatsko smanjenje brzine transporta perilice MTR kada je ona prevelika za trenutačni ritam rada. To se događa, na primjer, kada se iz izlaza perilice posuđe ne uklanja dovoljnom brzinom te se proces pranja time prekida. Ili kada tijekom opremanja perilice nastanu velike praznine. Osoblje za pranje može trajno raditi zahvaljujući prilagodbi brzine. Time fleksibilna prilagodba brzine osigurava kontinuiran tijek rada i učinkovit proces pranja.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa ugrađeno doziranje krutih tvariWinterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa ugrađeno doziranje krutih tvari

Ugrađeno doziranje krutih tvari

Kod ugrađenog doziranja krutih tvari SPI („Solid Pump Interval”) upotrebljava se sredstvo za pranje u obliku praha. Ono je visoko koncentrirano te oko dvije trećine ekonomičnije od tekućeg sredstva. Rukovanje je praktično, ergonomično i sigurno jer se patrone sredstva za čišćenje zamjenjuju bez ikakva dodira s kemijskim sredstvima za pranje. Dodatne prednosti ugrađenog doziranja krutih tvari su integracija u perilicu, skladištenje zamjenskih patrona uz uštedu prostora te manja količina nastalog otpada.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa ugrađena obrnuta osmoza

Ugrađena obrnuta osmoza

S pomoću ugrađene obrnute osmoze Excellence-i iz vode se prije pranja filtrira do 98 % svih minerala i soli. Aktiviranjem funkcije perilica MTR prebacuje se na ispiranje osmoznom vodom te osigurava rezultate pranja najviše razine: čaše iz perilice izlaze briljantno čiste, a pribor za jelo blista se i sjaji – u cijelosti bez naknadnog poliranja. Priprema vode Excellence-i potpuno je integrirana u perilicu te za nju nije potreban dodatan prostor u praonici.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa pametan dodirni zaslon

Pametan dodirni zaslon

Na strani dovoda perilice MTR na optimalnoj se radnoj visini nalazi pametan dodirni zaslon: s upravljanjem jednim gumbom, korisničkom površinom bez natpisa i razumljivim piktogramima. On osigurava ergonomično, jednostavno i sigurno rukovanje perilicom. Stakleni zaslon iznimno je robustan i osjetljiv na dodir, a njime se pouzdano može rukovati i u rukavicama. Tijekom pranja perilica trajno prikazuje trenutačni higijenski status u obliku semafora. Također, moguće je pozivati trenutačne temperature svake pojedinačne zone. Te i dodatne funkcije dostupne su putem triju razina rukovanja za korisnika, šefa kuhinje i servisnog tehničara.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa higijenska vrata

Higijenska vrata

Higijenska vrata zakretna za 180° osiguravaju ergonomičan pristup cjelokupnoj unutrašnjosti perilice te omogućuju jednostavno i higijensko čišćenje. Time se očituje velika prednost u usporedbi s uobičajenim podiznim vratima jer su kod visokokvalitetnih vrata serije MTR i unutarnje strane bez poteškoća pristupačne te se po potrebi mogu čistiti. Vrata s dvostrukom stijenkom duboko su izvučena te zvučno i energetski izolirana, zbog čega predstavljaju središnji sastavni dio higijenskog koncepta perilice MTR.

 • Higijenski način rada

  Higijenski način rada jest karakteristika proizvoda koju nude samo perilice s tračnim prijenosom posuđa marke Winterhalter: Ako temperatura spremnika ili bojlera padne ispod zadane vrijednosti, perilica MTR automatski smanjuje svoju brzinu transporta. Time su u svakom trenutku zajamčeni higijenska sigurnost i pranje u skladu s normama DIN.


 • Aktivno uklanjanje prljavštine

  Kao nadopuna učinkovitom višestrukom sustavu filtracije, perilica MTR opremljena je aktivnim uklanjanjem prljavštine. Ono osigurava da gruba prljavština uopće ne dospije u vodu iz spremnika te se filtrira već prije glavnog ciklusa pranja. Prljavština se vodi u zonu dovoda i skuplja u ladici sa sitom. Ona se tijekom rada može jednostavno i brzo isprazniti. Time se poboljšava rezultat pranja i smanjuje potrošnja sredstva za pranje.


 • Trostruko ispiranje

  Snažno trostruko ispiranje perilice MTR sastoji se od sprijeda smještene mlaznice za ispiranje, ispiranja pumpe i ispiranja svježom vodom. Mlaznica za ispiranje s posuđa dodatno uklanja čestice prljavštine i sredstvo za ispiranje prije ispiranja. Pri tome se upotrijebljena voda vodi natrag u zonu glavnog pranja. U kombinaciji s ispiranjem pumpe i svježom vodom sa stražnje strane, cjelokupan sustav osigurava optimalan rezultat ispiranja i minimalne radne troškove.


 • Aktiviranje pojedinačnih zona posuđem

  Perilica MTR ciljano i štedljivo upotrebljava vodu, energiju i kemijska sredstva za pranje. Pojedine zone za pretpranje, glavno pranje i ispiranje aktiviraju se tek onda kada se posuđe zbilja nalazi u određenoj zoni. Time se štede resursi i smanjuju radni troškovi.


 • Količina vode za ispiranje ovisna o brzini

  Perilica MTR automatski prilagođava količinu vode za ispiranje odabranoj brzini transporta. U svakom se stupnju upotrebljava samo onoliko vode za ispiranje koliko je zbilja potrebno za prvorazredan rezultat pranja. Doziranje sredstva za ispiranje također se provodi dinamički te se usklađuje s količinom vode za ispiranje. Time se osiguravaju ekonomičan proces pranja i poštedno trošenje resursa.


 • CONNECTED WASH

  S pomoću funkcije CONNECTED WASH moguće je analizirati, procijeniti i sa svakog mjesta pozivati sve važne podatke o umreženoj perilici MTR. Ako u okviru procesa pranja postoje mogućnosti za optimizaciju, CONNECTED WASH upozorava na njih konkretnim preporukama za djelovanje i tako optimizira ekonomičnost. U slučaju kritične pogreške perilica automatski šalje obavijest te time osigurava apsolutnu higijensku sigurnost i veću učinkovitost. Automatskim ažuriranjima osigurava se da perilica uvijek raspolaže najnovijom softverskom verzijom i da nove funkcije odmah budu na raspolaganju.


 • izmjenjivač topline zone pretpranja

  Perilice serije MTR s najmanje tri spremnika serijski su u zoni pretpranja opremljene oporavkom topline EnergyLight. Izmjenjivač topline od plemenita čelika koristi se toplom vodom zone pretpranja za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak do 2,5 kWh/h u kombinaciji s drugim značajkama osigurava smanjenu priključnu vrijednost i uštede radnih troškova. Također, izmjenjivač topline regulira temperaturu vode u zoni pretpranja i održava je na optimalnoj razini.


 • USB sučelje

  Putem USB sučelja moguće je očitati sve operativne podatke perilice MTR i eksterno ih pohraniti kao izvješće o higijeni. Time se omogućava besprijekorna dokumentacija poštivanja svih higijenskih standarda u skladu s HACCP-om. Putem toga sučelja servisni tehničar također može instalirati ažuriranja. Tako će perilica MTR raspolagati najnovijom softverskom verzijom, a novo dodane funkcije odmah će biti na raspolaganju. Zahvaljujući USB sučelju to je moguće i kada se CONNECTED WASH ne može upotrebljavati.


 • Oporavak topline

  Tijekom pranja u perilici MTR optimalno se iskorištava upotrijebljena energija. Oporavak topline EnergyPlus dodatno se uz serijski oporavak topline EnergyLight koristi energijom toplog ispušnog zraka za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak topline također raspolaže filtrom protiv masnoće te automatskom funkcijom samočišćenja. Isključivo se iskorištava već oslobođena vodena para. Time se smanjuje potreba za energijom perilice, čime se smanjuju kako priključna vrijednost tako i radni troškovi.


 • Toplinska pumpa

  Toplinska pumpa ClimatePlus dodatno uz toplinsku energiju već oslobođene vodene pare upotrebljava energiju iz zraka iz prostorije za zagrijavanje vode u spremniku i vode za ispiranje perilice MTR. Toplinska pumpa raspolaže filtrom protiv masnoće i automatskom funkcijom samočišćenja. Uštedom energije znatno se smanjuju radni troškovi i priključna vrijednost te se pozitivno utječe na klimu u prostoriji.


 • Fleksibilna prilagodba brzine

  Način rada FlexSpeed osigurava automatsko smanjenje brzine transporta perilice MTR kada je ona prevelika za trenutačni ritam rada. To se događa, na primjer, kada se iz izlaza perilice posuđe ne uklanja dovoljnom brzinom te se proces pranja time prekida. Ili kada tijekom opremanja perilice nastanu velike praznine. Osoblje za pranje može trajno raditi zahvaljujući prilagodbi brzine. Time fleksibilna prilagodba brzine osigurava kontinuiran tijek rada i učinkovit proces pranja.


 • Ugrađeno doziranje krutih tvari

  Kod ugrađenog doziranja krutih tvari SPI („Solid Pump Interval”) upotrebljava se sredstvo za pranje u obliku praha. Ono je visoko koncentrirano te oko dvije trećine ekonomičnije od tekućeg sredstva. Rukovanje je praktično, ergonomično i sigurno jer se patrone sredstva za čišćenje zamjenjuju bez ikakva dodira s kemijskim sredstvima za pranje. Dodatne prednosti ugrađenog doziranja krutih tvari su integracija u perilicu, skladištenje zamjenskih patrona uz uštedu prostora te manja količina nastalog otpada.


 • Ugrađena obrnuta osmoza

  S pomoću ugrađene obrnute osmoze Excellence-i iz vode se prije pranja filtrira do 98 % svih minerala i soli. Aktiviranjem funkcije perilica MTR prebacuje se na ispiranje osmoznom vodom te osigurava rezultate pranja najviše razine: čaše iz perilice izlaze briljantno čiste, a pribor za jelo blista se i sjaji – u cijelosti bez naknadnog poliranja. Priprema vode Excellence-i potpuno je integrirana u perilicu te za nju nije potreban dodatan prostor u praonici.


 • Pametan dodirni zaslon

  Na strani dovoda perilice MTR na optimalnoj se radnoj visini nalazi pametan dodirni zaslon: s upravljanjem jednim gumbom, korisničkom površinom bez natpisa i razumljivim piktogramima. On osigurava ergonomično, jednostavno i sigurno rukovanje perilicom. Stakleni zaslon iznimno je robustan i osjetljiv na dodir, a njime se pouzdano može rukovati i u rukavicama. Tijekom pranja perilica trajno prikazuje trenutačni higijenski status u obliku semafora. Također, moguće je pozivati trenutačne temperature svake pojedinačne zone. Te i dodatne funkcije dostupne su putem triju razina rukovanja za korisnika, šefa kuhinje i servisnog tehničara.


 • Higijenska vrata

  Higijenska vrata zakretna za 180° osiguravaju ergonomičan pristup cjelokupnoj unutrašnjosti perilice te omogućuju jednostavno i higijensko čišćenje. Time se očituje velika prednost u usporedbi s uobičajenim podiznim vratima jer su kod visokokvalitetnih vrata serije MTR i unutarnje strane bez poteškoća pristupačne te se po potrebi mogu čistiti. Vrata s dvostrukom stijenkom duboko su izvučena te zvučno i energetski izolirana, zbog čega predstavljaju središnji sastavni dio higijenskog koncepta perilice MTR.


1 / 1

Za učinkovito i ergonomično pranje

Što su radni tijekovi u praonici bolje organizirani, to će osoblje za pranje učinkovitije i ergonomičnije moći raditi s perilicom. Stoga za seriju MTR postoji posebno prilagođen pribor za jamčenje optimalnog procesa pranja.

 • Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR s kutnim ulazom

  Kutni ulaz pod kutom od 90°

 • Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR kutni prijenosnik pod kutom od 90°

  Kutni prijenosnik pod kutom od 90°

 • Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR s kutnim prijenosnikom pod kutom od 180°

  Kutni prijenosnik pod kutom od 180°

 • Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR sa stanicom za pospremanje i razvrstavanje posuđa

  Stanica za pospremanje i razvrstavanje s površinom za odlaganje praznih košara

 • Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR pult za razvrstavanje

  Pult za razvrstavanje s površinom za odlaganje praznih košara

Profesionalno planiranje. Čisto rješenje.

Promišljeno prostorno planiranje. Funkcionalna i energetski učinkovita tehnologija. Ekonomični radni procesi i maksimalna higijenska sigurnost. Zahtjevi u profesionalnoj velikoj kuhinji prilično su veliki. Serija MTR podržava projektante kuhinja pri razvoju inovativnih radnih koncepata: uz snažne perilice s tračnim prijenosom posuđa koje su fleksibilno konfigurirane te se savršeno mogu uskladiti s trenutačnom situacijom klijenta.

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja

Perilica s tračnim prijenosom košara MTR

Ulazni stol
Izlazna transportna traka s valjčićima

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja

Perilica s tračnim prijenosom košara MTR s kutnom zonom sušenja

Ulazni stol
Izlazna transportna traka s valjčićima

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja

Perilica s tračnim prijenosom košara MTR s ravnom zonom sušenja

Ulazni stol
Kutni prijenosnik koji se može zakrenuti za 180° s izlaznom transportnom trakom s valjčićima

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja

Perilica s tračnim prijenosom košara MTR s ravnom zonom sušenja

Ulazni stol i kutni prijenosnik pod kutom od 90°
Kutni prijenosnik pod kutom od 90° s izlaznom transportnom trakom s valjčićima

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja

Perilica s tračnim prijenosom košara MTR

Pult za razvrstavanje s ukošenom površinom za košare i površinom za odlaganje praznih košara, ulazni stol s automatskim kutnim ulazom za MTR
Kutni prijenosnik pod kutom od 90° s izlaznom transportnom trakom s valjčićima

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja

Perilica s tračnim prijenosom košara MTR

Stanica za sortiranje s ukošenim prijenosnikom, ulaznim stolom i kutnim prijenosnikom pod kutom od 90° za MTR
Kutni prijenosnik koji se može zakrenuti za 180° s izlaznom transportnom trakom s valjčićima

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja

Perilica s tračnim prijenosom košara MTR (posuđe) i perilica s tračnim prijenosom košara CTR (staklo)

Pult za razvrstavanje s ukošenom površinom za košare i površinom za odlaganje praznih košara, ulazni stol
Izlazna transportna traka s valjčićima, pomična kolica za posuđe

Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja
Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja
Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja
Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja
Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja
Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja
Winterhalter perilica s tračnim prijenosom košara MTR primjer planiranja
Izravno se obratite našim stručnjacima!
Želimo da se iz potpunog uvjerenja odlučite za Winterhalter. Zajedno s našim stručnjacima za pranje saznajte je li perilica MTR optimalno rješenje za pranje za vas. dovoljan je poziv ili e-poruka.
Kontakt
Jeste li znali da...

Sustav proizvođača Winterhalter

Čistoća i higijena. Svaki naš pojedinačni proizvod daje svoj doprinos. Kad su sinkronizirani, rezultat pranja je savršen. Dobro došli u cjelokupni sustav proizvođača Winterhalter!

Winterhalter priprema vode

PRIPREMA VODE

S preciznom prilagodbom vašim zahtjevima i kvaliteti vode na lokaciji: odgovarajuća priprema vode. Integrirana u stroj ili kao vanjski uređaj. Za briljantne rezultate pranja i optimalnu zaštitu perilice.

Saznajte više
Winterhalter kemijska sredstva za pranje

KEMIJSKA SREDSTVA ZA PRANJE

Za najvišu razinu čistoće i higijene. Savršeno prilagođeno različitim svrhama primjene. Visoka učinkovitost i štedljiva potrošnja. To su sredstva za pranje i sredstva za ispiranje Winterhalter.

Saznajte više
Winterhalter košare za pranje

KOŠARE ZA PRANJE

Odgovara svakoj perilici. Individualna prilagodba dotičnom posuđu. Od plastike, žičane rešetke ili plemenitog čelika. Odgovarajuća košara za pranje osigurava savršene rezultate i štiti vaše posuđe.

Saznajte više
SAVJETOVANJE

Imate li pitanja u vezi s našim proizvodima, mogućnostima financiranja ili u vezi s temom higijene? Potrebna vam je podrška tijekom planiranja svoje praonice ili organizacije svojeg procesa pranja? Naši stručnjaci za pranje rado će vam pomoći.

Obrazac za kontakt
SERVISNA PODRŠKA

Bez obzira na to imate li problem sa svojom perilicom, potreban Vam je rezervni dio ili imate pitanje u vezi s našim ugovorima o održavanju: stojimo Vam na raspolaganju i rado ćemo vam pomoći!

Obrazac za kontakt