UVJETI KORIŠTENJA

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi internetske stranice www.winterhalter.hr zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo trgovačkog društva TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o., Zagreb te su u izravnom ili neizravnom vlasništvu društva, a zaštićeni su i autorskim pravima trećih osoba. Sav je materijal dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektroničkom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor izričito navesti TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. ili proizvođača na kojeg se upućuje. Materijal se ne smije objavljivati bez izričitog dopuštenja društva TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o., osim za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetske stranice ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. TEHNOINVEST ZAGREB zadržava sva prava povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ove internetske stranice.

Jamstva i upozorenja

Ova internetska stranica daje opće informacije o proizvodima i uslugama TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. Svrha ovdje iznesenih informacija je isključivo informiranje Korisnika o prodajnom programu društva TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. Za konkretne savjete i upute u vezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovoj internetskoj stranici, molimo da se obratite direktno na mail  društva [email protected].

TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. redovito provjerava i ažurira sve podatke na ovoj internetskoj stranici. Premda se pritom postupa s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu se neki podaci mogu promijeniti ili zastarjeti. Stoga se ne može jamčiti za ažurnost, točnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama.

TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na ovoj stranici.

Isključenje odgovornosti

TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovom internetskom stranicom, osim ako šteta proizađe iz namjernog ili krajnje nemarnog postupanja od strane društva TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. i u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete.

TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom informatičkom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovoj stranici i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s društvom TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.

Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovime se izričito isključuje odgovornost društva TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. za bilo kakvu eventualnu štetu koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba.

 

TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog preinaka na programu koje unese korisnik ili neka treća osoba.

Zaštita privatnosti

TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili adresa elektroničke pošte, samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Korištenjem Internet stranice u vlasništvu društva TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o. prihvaćate predmetne Uvjete korištenja i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove stranice. Hrvatski sudovi su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne stranice ili u vezi s njome.

Korištenjem ove Internet stranice Korisnik ujedno izjavljuje da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja te da kao ugovorna strana razumije i prihvaća Uvjete korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu.

Kolačići (COOKIES)

Pomoću te internetske stranice ne dobivaju se nikakvi osobni podaci korisnika.

Kolačići se ne upotrebljavaju za prijenos informacija osobne prirode. Ne upotrebljavaju se ni trajni kolačići ni sustavi za praćenje korisnika.

Upotreba tzv. kolačića sesije (koji se ne pohranjuju trajno, već se brišu po zatvaranju pretraživača) strogo je ograničena na prijenos identifikatora sesije (sastavljenih od nasumično izabranih brojeva koje generira poslužitelj), koji su potrebni za omogućavanje sigurnoga i učinkovitoga pretraživanja po internetskoj stranici.

Kolačići sesije, upotrijebljeni na našoj internetskoj stranici, ne uključuju druge informacijske tehnologije koje bi mogle štetiti privatnosti korisnika u vezi s njihovim pretraživanjem interneta. Spomenuti kolačići tako ne dopuštaju ni preuzimanje osobnih podataka, koji otkrivaju identitet korisnika.

U slučaju pitanja ili dvojbi u vezi s ovim dokumentom molimo da se javite na e-mail: [email protected].