MTF

Perilice s transportnom trakom za prijenos posuđa

Snažna. Modularna. Perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa s mogućnošću fleksibilne nadogradnje. Za maksimalnu higijensku sigurnost i vrhunsku ekonomičnost. I sve funkcionira.

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF

Sustav pranja posuđa za profesionalne kuhinje

Velike količine posuđa uz do 8000 tanjura po satu. Usto i šalice, čaše te pribor za jelo. Ili pladnjevi, gastro posude i sanduci u skladu s EURO normom. Uvijek isto posuđe, uvijek u isto vrijeme – tipično za kantine, klinike i ustanove za njegu, velike restorane i hotele. Ili odmarališta te catering poduzeća. U ovom segmentu perilice s transportnom trakom za prijenos posuđa serije MTF postavljaju nova mjerila: modularna arhitektura sustava omogućava da se perilica može precizno uskladiti ne samo sa zahtjevima današnjice, već i sutrašnjice. Zahvaljujući mogućnosti fleksibilne preinake i nadogradnje perilica MTF savršeno se prilagođava svakoj novoj situaciji. Tako uz najbolji kapacitet pranja osigurava i maksimalnu sigurnost ulaganja.

Prednosti proizvoda MTF
Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF prednosti proizvoda
Prvorazredni rezultati pranja

Snažan sustav pranja i učinkovita višestruka filtracija serije MTF osiguravaju rezultate pranja na jednako visokoj razini: za malo i veliko posuđe, čak i tijekom užurbanih razdoblja te pri unošenju velike količine prljavštine. Sve funkcije pojedinačnih zona izvedene su tako da vaše posuđe iz perilice izađe prvorazredno čisto i izvrsno osušeno.

Vrhunska ekonomičnost


Serija MTF koncipirana je tako da potreba za vodom, energijom i kemijskim sredstvima za pranje bude što manja. Ciljana i učinkovita upotreba vode, inovativni sustavi za oporavak topline i proaktivne napomene za optimiziranje osiguravaju ekonomičan proces pranja kojim se ostvaruje ušteda resursa. Tako ćete svoje radne troškove svesti na najmanju moguću razinu.

Maksimalna higijenska sigurnost

Arhitektura perilice te koncept higijene i čišćenja serije MTF jamče najviše razine higijenskih standarda: perilica je serijski u skladu sa svim propisima norme DIN EN 17735 te vam pruža certificiranu higijensku sigurnost. Perilica MTF pri tome se samostalno nadzire i automatski vas obavještava u slučaju kritičnog događaja.

Praktično rukovanje


U kategoriji perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa serija MTF postavlja nova mjerila kada je riječ o praktičnosti rukovanja: rad s perilicom ergonomičan je, siguran i osigurava vremensku uštedu. Rukovanje i čišćenje jednostavni su i intuitivni. Time perilica MTF osigurava besprijekoran proces pranja te vam istovremeno nudi visoku razinu pouzdanosti i zaštite od kvarova.

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF element brendinga

Puna fleksibilnost. Maksimalna sigurnost ulaganja.

Ulaganje u perilicu ne bi smjelo biti prava odluka samo za sadašnji trenutak, već i za budućnost. No što ako se posao u budućnosti proširi, okvirni se uvjeti promijene ili se na tržištu pojave inovativne značajke? Perilice s transportnom trakom za prijenos posuđa serije MTF pri tome stvaraju sasvim nove mogućnosti: zahvaljujući modularnoj arhitekturi sustava pojedinačne se zone i komponente fleksibilno mogu međusobno kombinirati. Tako se perilica može precizno prilagoditi individualnim zahtjevima i željama u pogledu opremanja. A preinaka ili nadogradnja moguća je i u kasnijem trenutku. Time serija MTF pruža najviši stupanj sigurnosti planiranja i ulaganja. Sasvim u skladu sa sljedećim načelom: kada se vaš posao poveća, perilica će rasti zajedno s njime.

Zona punjenja

 • podržava ergonomičan rad
 • higijenski dizajn s funkcijom samočišćenja
 • opcijski s tušem s okretnim crijevom
 • duljine: 750 / 950 / 1150 / 1350 mm
 • Zona punjenja
 • Zona dovoda
 • Zona pretpranja
 • Zona glavnog pranja
 • Zona ispiranja
 • Zona pražnjenja
 • Zona sušenja
 • Neutralna zona
 • Toplinska pumpa
 • Najmoćniji MTF
3 spremnika 4 spremnika 5 spremnika
Model
MTF M MTF L MTF XL
Obroci/h*
oko 350 oko 450 oko 550
Tanjuri/h*
maks. 4500 maks. 5900 maks. 8000

*odstupanja su moguća ovisno o vrsti rada i količini posuđa

Karakteristike proizvoda
perilice s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF

Istaknute karakteristike Winterhalter perilice s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF123456789101112131415
Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa higijenski način rada

Higijenski način rada

Higijenski način rada jest karakteristika proizvoda koju nude samo perilice s tračnim prijenosom posuđa marke Winterhalter: Ako temperatura spremnika ili bojlera padne ispod zadane vrijednosti, perilica MTF automatski smanjuje svoju brzinu transporta. Time je u svakom trenutku zajamčena higijenska sigurnost.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa aktivno uklanjanje prljavštine

Aktivno uklanjanje prljavštine

Kao nadopuna učinkovitom višestrukom sustavu filtracije, perilica MTF opremljena je aktivnim uklanjanjem prljavštine. Ono osigurava da gruba prljavština uopće ne dospije u vodu iz spremnika te se filtrira već prije glavnog ciklusa pranja. Prljavština se usmjerava u zonu dovoda i skuplja u ladici sa sitom. Ona se tijekom rada može jednostavno i brzo isprazniti. Time se poboljšava rezultat pranja i smanjuje potrošnja sredstva za pranje.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa trostruko ispiranje

Trostruko ispiranje

Snažno trostruko ispiranje perilice MTF sastoji se od sprijeda smještene mlaznice za ispiranje, ispiranja pumpe i ispiranja svježom vodom. Mlaznica za ispiranje s posuđa dodatno uklanja čestice prljavštine i sredstvo za ispiranje prije ispiranja. Pri tome se upotrijebljena voda usmjerava natrag u zonu glavnog pranja. U kombinaciji s ispiranjem pumpe i svježom vodom sa stražnje strane, cjelokupan sustav osigurava optimalan rezultat ispiranja i minimalne radne troškove.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa aktiviranje pojedinačnih zona posuđem

Aktiviranje pojedinačnih zona posuđem

Perilica MTF ciljano i štedljivo upotrebljava vodu, energiju i kemijska sredstva za pranje. Pojedine zone za pretpranje, glavno pranje i ispiranje aktiviraju se tek onda kada se posuđe zbilja nalazi u određenoj zoni. Time se štede resursi i smanjuju radni troškovi.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa količina vode za ispiranje ovisna o brzini

Količina vode za ispiranje ovisna o brzini

Perilica MTF automatski prilagođava količinu vode za ispiranje odabranoj brzini transporta. U svakom se stupnju upotrebljava samo onoliko vode za ispiranje koliko je zbilja potrebno za prvorazredan rezultat pranja. Doziranje sredstva za ispiranje također se provodi dinamički te se usklađuje s količinom vode za ispiranje. Time se osiguravaju ekonomičan proces pranja i štedljivo trošenje resursa.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa CONNECTED WASH

CONNECTED WASH

S pomoću funkcije CONNECTED WASH moguće je analizirati, procijeniti i sa svakog mjesta pozivati sve važne podatke o umreženoj perilici MTF. Ako u okviru procesa pranja postoje mogućnosti za optimizaciju, CONNECTED WASH upozorava na njih konkretnim preporukama za djelovanje i tako optimizira ekonomičnost. U slučaju kritične pogreške perilica automatski šalje obavijest te time osigurava apsolutnu higijensku sigurnost i veću učinkovitost. Automatskim ažuriranjima osigurava se da perilica uvijek raspolaže najnovijom softverskom verzijom i da nove funkcije odmah budu na raspolaganju.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa MTF izmjenjivač topline zone pretpranja

izmjenjivač topline zone pretpranja

Perilice serije MTF serijski su u zoni pretpranja opremljene oporavkom topline EnergyLight. Izmjenjivač topline od plemenita čelika koristi se toplom vodom zone pretpranja za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak do 2,5 kWh/h u kombinaciji s drugim značajkama osigurava smanjenu priključnu vrijednost i uštede radnih troškova. Također, izmjenjivač topline regulira temperaturu vode u zoni pretpranja i održava je na optimalnoj razini.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa USB sučelje

USB sučelje

Putem USB sučelja moguće je očitati sve operativne podatke perilice MTF i eksterno ih pohraniti kao izvješće o higijeni. Time se omogućava besprijekorna dokumentacija poštivanja svih higijenskih standarda u skladu s HACCP-om. Putem toga sučelja servisni tehničar također može instalirati ažuriranja. Tako će perilica MTF raspolagati najnovijom softverskom verzijom, a novo dodane funkcije odmah će biti na raspolaganju. Zahvaljujući USB sučelju to je moguće i kada se CONNECTED WASH ne može upotrebljavati.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa oporavak topline

Oporavak topline

Tijekom pranja u perilici MTF optimalno se iskorištava upotrijebljena energija. Oporavak topline EnergyPlus dodatno se uz serijski oporavak topline EnergyLight koristi energijom toplog ispušnog zraka za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak topline također raspolaže filtrom protiv masnoće te automatskom funkcijom samočišćenja. Isključivo se iskorištava već oslobođena vodena para. Time se smanjuje potreba za energijom perilice, čime se smanjuju kako priključna vrijednost tako i radni troškovi.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa toplinska pumpa

Toplinska pumpa

Toplinska pumpa ClimatePlus dodatno uz toplinsku energiju već izašle vodene pare upotrebljava energiju iz zraka iz prostorije za zagrijavanje vode u spremniku i vode za ispiranje perilice MTF. Toplinska pumpa raspolaže filtrom protiv masnoće i automatskom funkcijom samočišćenja. Uštedom energije znatno se smanjuju radni troškovi i priključna vrijednost te se pozitivno utječe na klimu u prostoriji.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa fleksibilna prilagodba brzineWinterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa fleksibilna prilagodba brzineWinterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa fleksibilna prilagodba brzine

Fleksibilna prilagodba brzine

Način rada FlexSpeed osigurava automatsko smanjenje brzine transporta perilice MTF kada je ona prevelika za trenutačni ritam rada. To se događa, na primjer, kada se iz izlaza perilice posuđe ne uklanja dovoljnom brzinom te se proces pranja time prekida. Ili kada tijekom opremanja perilice nastanu velike praznine. Osoblje za pranje može trajno raditi zahvaljujući prilagodbi brzine. Time fleksibilna prilagodba brzine osigurava kontinuiran tijek rada i učinkovit proces pranja.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa ugrađeno doziranje krutih tvariWinterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa ugrađeno doziranje krutih tvari

Ugrađeno doziranje krutih tvari

Kod ugrađenog doziranja krutih tvari SPI („Solid Pump Interval”) upotrebljava se sredstvo za pranje u obliku praha. Ono je visoko koncentrirano te oko dvije trećine ekonomičnije od tekućeg sredstva. Rukovanje je praktično, ergonomično i sigurno jer se patrone sredstva za čišćenje zamjenjuju bez ikakva dodira s kemijskim sredstvima za pranje. Dodatne prednosti ugrađenog doziranja krutih tvari su integracija u perilicu, skladištenje zamjenskih patrona uz uštedu prostora te manja količina nastalog otpada.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa ugrađena obrnuta osmoza

Ugrađena obrnuta osmoza

S pomoću ugrađene obrnute osmoze Excellence-i iz vode se prije pranja filtrira do 98 % svih minerala i soli. Aktiviranjem funkcije perilica MTF prebacuje se na ispiranje osmoznom vodom te osigurava rezultate pranja najviše razine: čaše iz perilice izlaze briljantno čiste, a pribor za jelo blista se i sjaji – u cijelosti bez naknadnog poliranja. Priprema vode Excellence-i potpuno je integrirana u perilicu te za nju nije potreban dodatan prostor u praonici.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa pametan dodirni zaslon

Pametan dodirni zaslon

Na strani dovoda perilice MTF na optimalnoj se radnoj visini nalazi pametan dodirni zaslon: s upravljanjem jednim gumbom, korisničkom površinom bez natpisa i razumljivim piktogramima. On osigurava ergonomično, jednostavno i sigurno rukovanje perilicom. Stakleni zaslon iznimno je robustan i osjetljiv na dodir, a njime se pouzdano može rukovati i u rukavicama. Tijekom pranja perilica trajno prikazuje trenutačni higijenski status u obliku semafora. Također, moguće je pozivati trenutačne temperature svake pojedinačne zone. Te i dodatne funkcije dostupne su putem triju razina rukovanja za korisnika, šefa kuhinje i servisnog tehničara.

Winterhalter perilice s tračnim prijenosom posuđa higijenska vrata

Higijenska vrata

Higijenska vrata zakretna za 180° osiguravaju ergonomičan pristup cjelokupnoj unutrašnjosti perilice te omogućuju jednostavno i higijensko čišćenje. Time se očituje velika prednost u usporedbi s uobičajenim podiznim vratima jer su kod visokokvalitetnih vrata serije MTF i unutarnje strane bez poteškoća pristupačne te se po potrebi mogu čistiti. Vrata s dvostrukom stijenkom duboko su izvučena te zvučno i energetski izolirana, zbog čega predstavljaju središnji sastavni dio higijenskog koncepta perilice MTF.

 • Higijenski način rada

  Higijenski način rada jest karakteristika proizvoda koju nude samo perilice s tračnim prijenosom posuđa marke Winterhalter: Ako temperatura spremnika ili bojlera padne ispod zadane vrijednosti, perilica MTF automatski smanjuje svoju brzinu transporta. Time je u svakom trenutku zajamčena higijenska sigurnost.


 • Aktivno uklanjanje prljavštine

  Kao nadopuna učinkovitom višestrukom sustavu filtracije, perilica MTF opremljena je aktivnim uklanjanjem prljavštine. Ono osigurava da gruba prljavština uopće ne dospije u vodu iz spremnika te se filtrira već prije glavnog ciklusa pranja. Prljavština se usmjerava u zonu dovoda i skuplja u ladici sa sitom. Ona se tijekom rada može jednostavno i brzo isprazniti. Time se poboljšava rezultat pranja i smanjuje potrošnja sredstva za pranje.


 • Trostruko ispiranje

  Snažno trostruko ispiranje perilice MTF sastoji se od sprijeda smještene mlaznice za ispiranje, ispiranja pumpe i ispiranja svježom vodom. Mlaznica za ispiranje s posuđa dodatno uklanja čestice prljavštine i sredstvo za ispiranje prije ispiranja. Pri tome se upotrijebljena voda usmjerava natrag u zonu glavnog pranja. U kombinaciji s ispiranjem pumpe i svježom vodom sa stražnje strane, cjelokupan sustav osigurava optimalan rezultat ispiranja i minimalne radne troškove.


 • Aktiviranje pojedinačnih zona posuđem

  Perilica MTF ciljano i štedljivo upotrebljava vodu, energiju i kemijska sredstva za pranje. Pojedine zone za pretpranje, glavno pranje i ispiranje aktiviraju se tek onda kada se posuđe zbilja nalazi u određenoj zoni. Time se štede resursi i smanjuju radni troškovi.


 • Količina vode za ispiranje ovisna o brzini

  Perilica MTF automatski prilagođava količinu vode za ispiranje odabranoj brzini transporta. U svakom se stupnju upotrebljava samo onoliko vode za ispiranje koliko je zbilja potrebno za prvorazredan rezultat pranja. Doziranje sredstva za ispiranje također se provodi dinamički te se usklađuje s količinom vode za ispiranje. Time se osiguravaju ekonomičan proces pranja i štedljivo trošenje resursa.


 • CONNECTED WASH

  S pomoću funkcije CONNECTED WASH moguće je analizirati, procijeniti i sa svakog mjesta pozivati sve važne podatke o umreženoj perilici MTF. Ako u okviru procesa pranja postoje mogućnosti za optimizaciju, CONNECTED WASH upozorava na njih konkretnim preporukama za djelovanje i tako optimizira ekonomičnost. U slučaju kritične pogreške perilica automatski šalje obavijest te time osigurava apsolutnu higijensku sigurnost i veću učinkovitost. Automatskim ažuriranjima osigurava se da perilica uvijek raspolaže najnovijom softverskom verzijom i da nove funkcije odmah budu na raspolaganju.


 • izmjenjivač topline zone pretpranja

  Perilice serije MTF serijski su u zoni pretpranja opremljene oporavkom topline EnergyLight. Izmjenjivač topline od plemenita čelika koristi se toplom vodom zone pretpranja za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak do 2,5 kWh/h u kombinaciji s drugim značajkama osigurava smanjenu priključnu vrijednost i uštede radnih troškova. Također, izmjenjivač topline regulira temperaturu vode u zoni pretpranja i održava je na optimalnoj razini.


 • USB sučelje

  Putem USB sučelja moguće je očitati sve operativne podatke perilice MTF i eksterno ih pohraniti kao izvješće o higijeni. Time se omogućava besprijekorna dokumentacija poštivanja svih higijenskih standarda u skladu s HACCP-om. Putem toga sučelja servisni tehničar također može instalirati ažuriranja. Tako će perilica MTF raspolagati najnovijom softverskom verzijom, a novo dodane funkcije odmah će biti na raspolaganju. Zahvaljujući USB sučelju to je moguće i kada se CONNECTED WASH ne može upotrebljavati.


 • Oporavak topline

  Tijekom pranja u perilici MTF optimalno se iskorištava upotrijebljena energija. Oporavak topline EnergyPlus dodatno se uz serijski oporavak topline EnergyLight koristi energijom toplog ispušnog zraka za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Oporavak topline također raspolaže filtrom protiv masnoće te automatskom funkcijom samočišćenja. Isključivo se iskorištava već oslobođena vodena para. Time se smanjuje potreba za energijom perilice, čime se smanjuju kako priključna vrijednost tako i radni troškovi.


 • Toplinska pumpa

  Toplinska pumpa ClimatePlus dodatno uz toplinsku energiju već izašle vodene pare upotrebljava energiju iz zraka iz prostorije za zagrijavanje vode u spremniku i vode za ispiranje perilice MTF. Toplinska pumpa raspolaže filtrom protiv masnoće i automatskom funkcijom samočišćenja. Uštedom energije znatno se smanjuju radni troškovi i priključna vrijednost te se pozitivno utječe na klimu u prostoriji.


 • Fleksibilna prilagodba brzine

  Način rada FlexSpeed osigurava automatsko smanjenje brzine transporta perilice MTF kada je ona prevelika za trenutačni ritam rada. To se događa, na primjer, kada se iz izlaza perilice posuđe ne uklanja dovoljnom brzinom te se proces pranja time prekida. Ili kada tijekom opremanja perilice nastanu velike praznine. Osoblje za pranje može trajno raditi zahvaljujući prilagodbi brzine. Time fleksibilna prilagodba brzine osigurava kontinuiran tijek rada i učinkovit proces pranja.


 • Ugrađeno doziranje krutih tvari

  Kod ugrađenog doziranja krutih tvari SPI („Solid Pump Interval”) upotrebljava se sredstvo za pranje u obliku praha. Ono je visoko koncentrirano te oko dvije trećine ekonomičnije od tekućeg sredstva. Rukovanje je praktično, ergonomično i sigurno jer se patrone sredstva za čišćenje zamjenjuju bez ikakva dodira s kemijskim sredstvima za pranje. Dodatne prednosti ugrađenog doziranja krutih tvari su integracija u perilicu, skladištenje zamjenskih patrona uz uštedu prostora te manja količina nastalog otpada.


 • Ugrađena obrnuta osmoza

  S pomoću ugrađene obrnute osmoze Excellence-i iz vode se prije pranja filtrira do 98 % svih minerala i soli. Aktiviranjem funkcije perilica MTF prebacuje se na ispiranje osmoznom vodom te osigurava rezultate pranja najviše razine: čaše iz perilice izlaze briljantno čiste, a pribor za jelo blista se i sjaji – u cijelosti bez naknadnog poliranja. Priprema vode Excellence-i potpuno je integrirana u perilicu te za nju nije potreban dodatan prostor u praonici.


 • Pametan dodirni zaslon

  Na strani dovoda perilice MTF na optimalnoj se radnoj visini nalazi pametan dodirni zaslon: s upravljanjem jednim gumbom, korisničkom površinom bez natpisa i razumljivim piktogramima. On osigurava ergonomično, jednostavno i sigurno rukovanje perilicom. Stakleni zaslon iznimno je robustan i osjetljiv na dodir, a njime se pouzdano može rukovati i u rukavicama. Tijekom pranja perilica trajno prikazuje trenutačni higijenski status u obliku semafora. Također, moguće je pozivati trenutačne temperature svake pojedinačne zone. Te i dodatne funkcije dostupne su putem triju razina rukovanja za korisnika, šefa kuhinje i servisnog tehničara.


 • Higijenska vrata

  Higijenska vrata zakretna za 180° osiguravaju ergonomičan pristup cjelokupnoj unutrašnjosti perilice te omogućuju jednostavno i higijensko čišćenje. Time se očituje velika prednost u usporedbi s uobičajenim podiznim vratima jer su kod visokokvalitetnih vrata serije MTF i unutarnje strane bez poteškoća pristupačne te se po potrebi mogu čistiti. Vrata s dvostrukom stijenkom duboko su izvučena te zvučno i energetski izolirana, zbog čega predstavljaju središnji sastavni dio higijenskog koncepta perilice MTF.


1 / 1

Odgovarajuća transportna traka za svaku vrstu posuđa

Kantina, catering, gastronomija ili hotelijerstvo: u svakom poduzeću upotrebljavaju se različite vrste posuđa različitih dimenzija i količina. Tijekom faze planiranja transportna se traka individualno konfigurira te prilagođava dotičnim zahtjevima. Usto je potrebno osigurati košare i pribor za čaše i pribor za jelo.

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 60 mm s posuđem i pladnjevima

  Posuđe i pladnjevi na transportnoj traci s nosačima posuđa visine 60 mm

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 60 mm s čašama i priborom za jelo

  Čaše i pribor za jelo u košari na transportnoj traci s nosačima posuđa visine 60 mm

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 60 mm s gastro posudom

  Gastro posude na transportnoj traci s nosačima posuđa visine 60 mm s bočnom površinom

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 60 mm s toplinskim priključkom

  Toplinski priključak na transportnoj traci s nosačima posuđa visine 60 mm

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 60 mm sa sanducima u skladu s EURO normom

  Sanduci u skladu s EURO normom transportnoj traci s izbočinama od 60 mm

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s punim nosačima posuđa visine 60 mm s posuđem i pladnjevima

  Posuđe i pladnjevi na transportnoj traci s punim nosačima posuđa visine 60 mm

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF ravna transportna traka s kriglama za pivo

  Krigle za pivo na ravnoj transportnoj traci

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF ravna transportna traka s čašama

  Čaše u košari na ravnoj transportnoj traci s nosačima posuđa

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 90 mm s mješovitim posuđem

  Mješovito posuđe i pladnjevi za očuvanje topline na transportnoj traci s nosačima posuđa visine 90 mm

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 45 mm s malim posuđem

  Malo posuđe na transportnoj traci s nosačima posuđa visine 45 mm

 • Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF transportna traka s nosačima posuđa visine 60 – 120 mm s malim termoportima

  Mali toplinski priključci na transportnoj traci s nosačima posuđa visine 60 – 120 mm

Profesionalno planiranje. Čisto rješenje.

Promišljeno prostorno planiranje. Funkcionalna i energetski učinkovita tehnologija. Ekonomični radni procesi i maksimalna higijenska sigurnost. Zahtjevi u profesionalnoj velikoj kuhinji prilično su veliki. Serija MTF podržava projektante kuhinja pri razvoju inovativnih radnih koncepata: uz snažne perilice s tračnim prijenosom posuđa koje su fleksibilno konfigurirane te se savršeno mogu uskladiti s trenutačnom situacijom klijenta.

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja

Perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF

Pomični radni stol, kolica za povrat pladnjeva na mjestu ugradnje
Pomična kolica za posuđe i pladnjeve

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja

Perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF

Sustav tračnog prijenosa za pladnjeve s izdavanjem pladnjeva na strani gostiju
Pomična kolica za posuđe i pladnjeve

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja

Perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF

Sustav tračnog prijenosa za pladnjeve s kolicima za povrat pladnjeva na mjestu ugradnje
Pomična kolica za posuđe i pladnjeve

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja

Perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF (2 komada)

Sustav tračnog prijenosa za pladnjeve s kolicima za povrat pladnjeva na mjestu ugradnje
Pomična kolica za posuđe i pladnjeve

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja

Perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF (posuđe) i perilica s tračnim prijenosom košara MTR (staklo)

Pult za razvrstavanje s ukošenom površinom za košare i površinom za odlaganje praznih košara, ulazni stol za MTR
Izlazna transportna traka s valjčićima za MTR, pomična kolica za posuđe

Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja
Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja
Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja
Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja
Winterhalter perilica s transportnom trakom za prijenos posuđa MTF primjer planiranja
Izravno se obratite našim stručnjacima!
Želimo da se iz potpunog uvjerenja odlučite za Winterhalter. Zajedno s našim stručnjacima za pranje saznajte je li perilica MTF optimalno rješenje za pranje za vas. dovoljan je poziv ili e-poruka.
Kontakt
Jeste li znali da...

Sustav proizvođača Winterhalter

Čistoća i higijena. Svaki naš pojedinačni proizvod daje svoj doprinos. Kad su sinkronizirani, rezultat pranja je savršen. Dobro došli u cjelokupni sustav proizvođača Winterhalter!

Winterhalter priprema vode

PRIPREMA VODE

S preciznom prilagodbom vašim zahtjevima i kvaliteti vode na lokaciji: odgovarajuća priprema vode. Integrirana u stroj ili kao vanjski uređaj. Za briljantne rezultate pranja i optimalnu zaštitu perilice.

Saznajte više
Winterhalter kemijska sredstva za pranje

KEMIJSKA SREDSTVA ZA PRANJE

Za najvišu razinu čistoće i higijene. Savršeno prilagođeno različitim svrhama primjene. Visoka učinkovitost i štedljiva potrošnja. To su sredstva za pranje i sredstva za ispiranje Winterhalter.

Saznajte više
Winterhalter košare za pranje

KOŠARE ZA PRANJE

Odgovara svakoj perilici. Individualna prilagodba dotičnom posuđu. Od plastike, žičane rešetke ili plemenitog čelika. Odgovarajuća košara za pranje osigurava savršene rezultate i štiti vaše posuđe.

Saznajte više
SAVJETOVANJE

Imate li pitanja u vezi s našim proizvodima, mogućnostima financiranja ili u vezi s temom higijene? Potrebna vam je podrška tijekom planiranja svoje praonice ili organizacije svojeg procesa pranja? Naši stručnjaci za pranje rado će vam pomoći.

Obrazac za kontakt
SERVISNA PODRŠKA

Bez obzira na to imate li problem sa svojom perilicom, potreban Vam je rezervni dio ili imate pitanje u vezi s našim ugovorima o održavanju: stojimo Vam na raspolaganju i rado ćemo vam pomoći!

Obrazac za kontakt