ENERGIEBESPAREND AFWASSEN MET WINTERHALTER

Praktijkgerichte tips om uw wasproces te optimaliseren en zo uw bedrijfskosten blijvend te verlagen.

Energiebesparing is momenteel dé grote uitdaging voor alle horecabedrijven. Naast koken, bakken en koelen zijn er ook manieren om het energieverbruik bij het afwassen te verminderen. Bij de ontwikkeling van vaatwasmachines heeft Winterhalter altijd al gelet op een zo zuinig mogelijk gebruik. Met innovatieve features voor het besparen van elektriciteit en water werden meerdere malen nieuwe normen binnen de bedrijfstak gezet. Naast de technische componenten zijn er ook doeltreffende manieren om de bedrijfskosten van de dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk te reduceren.

ALGEMENE ADVIEZEN

Handmatig afwassen is geen alternatief

Blijf uw vaat wassen met uw vaatwasmachine: Het verbruik van water en elektriciteit is aanzienlijk lager dan bij het afwassen met de hand. Bovendien is maximale hygiënezekerheid gegarandeerd.

Regelmatig onderhoud

Onze servicemonteurs helpen u energie te besparen: ze controleren de instellingen voor temperatuur, dosering en stand-bymodus, ontkalken de boiler indien nodig en controleren of de software up-to-date is.

Innovatieve vaatwastechniek gebruiken

Moderne vaatwastechniek is bijzonder energie-efficiënt: controleer of oudere vaatwasmachines vervangen kunnen worden. Dankzij de lagere bedrijfskosten worden de aanschafkosten in korte tijd terugverdiend.

Machine connecten

Met CONNECTED WASH de bedrijfskosten optimaliseren: Verbind uw machine kosteloos met internet en ontvang concrete energiebesparingsmeldingen op basis van uw individuele gebruik.

DE BELANGRIJKSTE ENERGIEBESPARINGSTIPS BIJ HET VAATWASSEN

De normale dagelijkse afwastaken bieden talrijke mogelijkheden om het elektriciteits- en waterverbruik onmiddellijk en zonder investeringen te verlagen. Als u de volgende praktische tips opvolgt en ze ook doorgeeft aan uw spoelkeukenpersoneel kunt u uw bedrijfskosten met wel 20% verlagen.

De machine niet te vroeg inschakelen

Zet uw vaatwasmachine zo kort mogelijk voor het wasproces aan. Houd rekening met de vul- en opwarmtijden totdat het apparaat bedrijfsklaar is. De vaatwasmachine kan handmatig worden ingeschakeld of, voor maximaal comfort, via de tijdgestuurde inbedrijfstelling. Door in te schakelen naar behoefte voorkomt u onnodig lange opwarmtijden voor de eerste wasbeurt.

Winterhalter energy saving - switch on warewasher

Vaatwerk vooraf zo veel mogelijk voorbewerken

Verwijder vóór elke wasbeurt etensresten en grof vuil van het vaatwerk met de hand en/of met de voorspoeldouche. Zo komt er niet onnodig veel vuil in de machine terecht en blijft het tankwater zo schoon mogelijk. Dit betekent dat er minder water nodig is voor het naspoelen, dat het tankwater minder vaak ververst hoeft te worden en dat er minder energie nodig is voor het verwarmen van het water.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülgut sauber vorabräumen

Koud voorspoelen

Let erop dat u niet voorspoelt met heet water, maar alleen met lauw water (ca. 20-25 °C). Zo kunt u het energieverbruik al vóór de eigenlijke wasbeurt aanzienlijk verlagen. Bovendien blijft het vuil van zetmeel en eiwitten nog hardnekkiger plakken wanneer er met heet water wordt voorgespoeld. Lauw water lost vuil optimaal op en voorkomt energieverspilling.

Winterhalter Energiespar-Tipps kalt vorspülen mit Schlauchpendelbrause
Spreek rechtstreeks met onze experts!
Wij willen graag dat u zo min mogelijk stroom verbruikt bij het afwassen. Onze vaatwasexperts laten u graag zien hoe u uw afwasactiviteiten energiezuinig kunt inrichten. Een telefoontje of e-mail is voldoende.

Capaciteit optimaal benutten

Bij het wassen met voorlader en doorschuifvaatwasmachines dient u de vaatwaskorven maximaal te vullen, zodat de capaciteit per wasbeurt volledig wordt benut. Hetzelfde principe geldt voor korventransportvaatwasmachines: Verzamel het vaatwerk zodanig dat de band met tussenpozen maximaal kan worden gevuld er zo min mogelijk tussenruimtes ontstaan. Volle korven en banden maken uw wasproces efficiënt.

Winterhalter Energiespar-Tipps Kapazität optimal nutzen voller Gläserkorb

Eco-programma activeren

Als tijd slechts een ondergeschikte rol speelt gebruik dan het Eco-programma tijdens het wassen. Dit speciale programma kan aan elk van de drie standaardprogramma's worden toegevoegd: de 50% langere wastijd maakt het mogelijk zowel de hoeveelheid naspoelwater als de reinigingsmiddeldosering te verlagen. Zo kunt u uw bedrijfskosten tot 15% verlagen.

Wascapaciteit optimaliseren

Gebruik de speciale programma's voor bijzonder zware en hardnekkige vervuiling. Het inweekprogramma maakt het vaatwerk vóór het wassen nat met tankwater en lost zelfs ingebrand of aangekoekt vuil effectief op - zonder extra waterverbruik. Bij het intensieve programma worden door de verlengde wastijd ook zware vervuilingen effectief verwijderd. Met beide programma's voorkomt u dat hardnekkig vuil vaatwerk twee keer gewassen moet worden.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülperformance optimieren Icons

Wasbeurten niet afbreken

Onderbreek nooit een lopende wasbeurt voordat deze klaar is. In elk wasprogramma wordt de wastijd aangepast aan het betreffende vaatwerk en de vervuilingsgraad. Het einde van de wasbeurt wordt duidelijk aangegeven door de groen knipperende starttoets. Afgebroken wasbeurten gaan altijd ten koste van reinheid en hygiëne. Voorkom dat resten reinigingsmiddel niet volledig worden afgespoeld en er dus een tweede wasbeurt nodig is.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülgänge nicht abbrechen Display

Wachten op warmteterugwinning

Als uw vaatwasmachine is uitgerust met warmteterugwinning stop het proces dan niet voortijdig aan het einde van de wasbeurt. Wacht tot de starttoets overgaat van blauwgroen knipperen naar groen knipperen. Tot aan dit moment wordt de energie in de machine gebruikt om het koude toevoerwater voor te verwarmen. Hierdoor wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd. Alleen als dit proces correct wordt uitgevoerd kunt u het volledige potentieel aan energiebesparingen benutten.

Winterhalter Energiespar-Tipps Wärmerückgewinnung abwarten Display

Deuren of kap gesloten houden

Zorg ervoor dat de deur of de kap van uw machine tussen de wasbeurten niet langer open staat dan absoluut noodzakelijk is. Bij transportvaatwasmachines moeten de gordijnen op de juiste wijze worden geplaatst. Met het oog op een energie-efficiënte werking moet er namelijk zo weinig mogelijk warmte uit de machine kunnen ontsnappen. De functie voor energiebesparingsmeldingen herinnert u er automatisch aan als de deur of de kap onnodig lang open blijft staan. Hoe minder warmteverlies er is, hoe minder energie er bij het wassen nodig is.

Winterhalter Energiespar-Tipps Türen und Hauben geschlossen halten

Schakel de machine niet uit tijdens pauzes

Zet uw machine niet helemaal uit als u het wassen voor korte tijd onderbreekt. Hiervoor bestaat er de stand-bymodus, waarnaar de machine automatisch overschakelt als er waspauzes worden ingelast. De boilertemperatuur wordt precies genoeg verlaagd zodat het naspoelwater tijdens de volgende wasbeurt snel weer de ingestelde waarde bereikt. Dit bespaart meer energie dan uitschakelen via het zelfreinigingsprogramma - en de machine is binnen zeer korte tijd weer startklaar.

Machine uitschakelen zodra dat mogelijk is

Schakel uw vaatwasmachine zo snel mogelijk na de laatste wasbeurt uit. Elke minuut extra in bedrijfsklare toestand verbruikt namelijk onnodig energie. Gebruik aan het einde van de werkdag in de spoelkeuken het zelfreinigingsprogramma om de machine uit te schakelen. Zo zorgt u voor een hygiënisch interieur van de machine en bereidt u deze optimaal op de volgende werkdag voor. Door tijdig uit te schakelen voorkomt u ook onnodige energiekosten.

Winterhalter Energiespar-Tipps Maschine zeitnah ausschalten Display

Reinigingsmiddelen op tijd bijvullen

Zorg ervoor dat uw machine altijd voorzien is van reinigingsmiddelen. Zonder voldoende reinigingsmiddelen kan namelijk geen schoon wasresultaat worden bereikt. De leegmelding informeert u automatisch wanneer de reinigingsmiddelen bijna op zijn. Door tijdig bij te vullen voorkomt u dat uw vaatwerk meerdere malen moet worden gewassen en dat er extra energie wordt verbruikt.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülchemie rechtzeitig auffüllen Servicetechniker

Kalkafzettingen voorkomen

Voorkom wassen met kalkhoudend water. Door kalkaanslag op de verwarmingselementen is er aanzienlijk meer energie nodig om het water te verwarmen. Gebruik een geschikt apparaat voor waterbehandeling en vul tijdig regenereerzout bij of vervang tijdig opgebruikte patronen. Met een kalkvrij interieur van de machine verlengt u niet alleen de levensduur van uw machine maar gebruikt u ook de energie voor verwarming efficiënt.

Machine zo nodig ontkalken

Ontkalk uw machine zodra u witte kalkaanslag in het interieur opmerkt. Kalkaanslag op het tankelement verlaagt de verwarmingscapaciteit en leidt tot een hoger energieverbruik. Gebruik het ontkalkingsprogramma en de speciale ontkalker van Winterhalter. Door uw machine wanneer nodig te ontkalken zorgt u voor optimale verwarmingsprestaties en een kostenefficiënt gebruik.

Winterhalter Energiespar-Tipps Entkalken Icon

WILT U ENERGIE BESPAREN BIJ MACHINAAL AFWASSEN EN WENST U EEN INDIVIDUEEL ADVIES?

Wij adviseren u graag over alle aspecten van energiezuinig afwassen, beantwoorden uw vragen en zoeken de beste oplossing voor u. Wij bellen u graag terug als u dat wilt!