WINTERHALTER

KIWA KEURMERK

KIWA is een keurmerk dat de kwaliteit beoordeelt van diverse systemen en producten.

Winterhalter UC-serie voorlader vaatwasmachine

WAAROM KIWA?

Alleen door Winterhalter Gastronom Nederland B.V. geleverde machines zijn voorzien van een Kiwa-keurmerk. Deze Winterhalter machines hebben het Kiwa-keurmerk 'Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen (BRL-K14011)'. 

 

De wateraansluiting van deze gevaarlijke toestellen moet conform NEN 1006 zijn voorzien van een terugstroombeveiligingseenheid die is aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen. De terugstroombeveiligingseenheid moet voorkomen dat het water in de leidingwaterinstallatie wordt verontreinigd als gevolg van eventuele terugstroming van stoffen uit het gevaarlijk toestel, en/of de daaraan benedenstrooms nog gekoppelde apparatuur of installatie.

Leveranciers, consumenten, controle-instanties en toezichthouders van/voor toestellen die bestemd zijn voor aansluiting op drinkwaterinstallaties.

Bij het Kiwa-certificaat behoort het Kiwa-merk Waterleidingtechnisch Veilig. Dit merk voeren leveranciers op hun product. Hiermee zien gebruikers, controle-instanties en toezichthouders in één oogopslag dat het toestel veilig en rechtstreeks op de drinkwaterinstallatie kan worden aangesloten. Zonder discussies, vertraging bij oplevering en met vermindering van de aansprakelijkheid.

Neem contact op met onze experts!
Wij willen dat u 100% overtuigt bent van uw keuze voor Winterhalter. Kijk samen met een van onze experts of de UC de juiste vaatwastechniek voor u is. Bel ons simpelweg of stuur een e-mail.

KIWA KEURMERK DOWNLOAD