Zpět na přehled
Novinky

NOVÁ WINTERHALTER SÉRIE PT: NEKOMPROMISNÍ PRŮCHOZÍ MYČKY

 

Zářící sklenice, čisté nádobí, lesklé příbory, hygienické kelímky nebo všechno dohromady. Nová PT, která se nabízí ve třech velikostech strojů, se může nastavením softwaru přizpůsobit mytému nádobí a jeho stupni znečištění. S výkonným mycím systémem a promyšlenou hygienickou koncepcí slibuje Winterhalter prvotřídní mycí výsledky, i když je znečištění velmi úporné. Mycí pole ve tvaru S zaručují plošnou distribuci vody a systém čtyřnásobné filtrace se vždy postará o čistou mycí vodu. Variabilní regulace tlaku vody upravuje mycí tlak přesně podle příslušného mytého nádobí a stupně znečištění. 

Mytí v myčce PT znamená efektivní mytí. Díky nízké spotřebě vody, optimálně využité energii a úsporně dávkované chemii. Sériově dodávané zpětné získávání tepla z odpadní vody EnergyLight využívá energii odpadní vody k ohřevu studené přitékající vody. Výhody: Šetří zdroje a uspoří náklady na energii až o 10 %. Volitelný tepelný výměník odpadního vzduchu EnergyPlus kromě toho využívá energii teplé vodní páry uvnitř stroje k předehřevu studené přitékající vody. Tím se ušetří až 15 % nákladů na energii. Kromě toho unikne při otevření stroje mnohem méně vodní páry. Na vyžádání je série PT k dispozici s poháněným mycím polem – patentovaná inovace společnosti Winterhalter. V porovnání se standardním pohonem se sníží množství oplachové vody o 0,4 litru na mycí cyklus. A to znamená nižší provozní náklady. 

„Chceme nabídnout našim zákazníkům průchozí myčku, díky které je mytí jednodušší i v extrémních podmínkách. Stroj, na který je v každé situaci stoprocentní spolehnutí“, vysvětluje CEO a majitel skupiny Winterhalter Ralph Winterhalter. Pomocí Connected Wash lze stroje série PT integrovat do sítě a vyhodnocovat všechny důležité provozní údaje. Z těch lze odvodit konkrétní doporučení pro opatření k optimalizaci mycího procesu. Všechny údaje z Connected Wash jsou dokumentovány v protokolu myčky. Tak lze důsledně prokázat dodržování všech relevantních hygienických požadavků podle HACCP.

„Jednoduchá a ergonomická obsluha myčky je velmi důležitá v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků a při často se měnícím personálu,“ zdůrazňuje Leonie Hengeler, mezinárodní produktová manažerka. S chytrým dotykovým displejem, ovládáním jedním tlačítkem, jazykově neutrálním uživatelským rozhraním a vysvětlujícími piktogramy usnadňuje Winterhalter mytí. Díky novému, volitelnému automatickému krytu lze stroj bez námahy obsluhovat, což skutečně usnadňuje práci obsluze. Kryt se zavře jednoduše stisknutím tlačítka, a to buď pomocí displeje nebo ergonomicky umístěného tlačítka. Mycí cyklus se poté spustí automaticky. A na konci programu se kryt automaticky zvedne, což signalizuje ukončení mycího cyklu. „Vaše obsluha bude PT obsluhovat s radostí“, je přesvědčena paní Hengeler.