IMPRESSUM

Údaje ve smyslu § 5 TMG (Telemediengesetz - Zákon o elektronických informačních a komunikačních službách):
 

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Modletice 103
251 01 Říčany

Telefon: +420 323 604 536-7
Telefax: +420 323 637 326
E-mail: [email protected]
Zápis v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze
Spisová značka: C 6088

IČO: 43750176
DIČ: CZ43750176


Člen koncernu:
Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstraße 2–12
88074 Meckenbeuren/Německo

Vyloučení odpovědnosti:Odpovědnost za obsah:
Obsah našich webových stránek byl sestaven s maximální pečlivostí. Za úplnost, správnost, a aktuální stav obsahu stránek však nemůžeme převzít odpovědnost. Jako poskytovatel služby jsme zodpovědní za vlastní obsah těchto webových stránek v souladu s obecnými právními předpisy 7 par. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatelé služby povinni informace poskytnuté a uložené třetími stranami kontrolovat nebo zkoumat okolnosti, které odkazují na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle obecně platných předpisů zůstává tímto nedotčena. Odpovědnost v tomto smyslu může vzniknout až v okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práv. Po oznámení takového porušení práv bude tento obsah okamžitě odstraněn.
Odpovědnost za odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za jejich obsah převzít odpovědnost. Za obsah propojených stránek je zodpovědný vždy poskytovatel nebo provozovatel stránek. Obsah stránek byl v době propojení překontrolován. V době propojení nevykazovaly tyto stránky žádný protizákonný obsah. Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona možná. V případě, že vyjde najevo porušení zákona, odkazy tohoto druhu okamžitě odstraníme.
Autorská práva
Obsah a dílo webových stránek vytvořené provozovatelem podléhají autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce nebo jakékoli využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud není obsah těchto stránek vytvořen provozovatelem, je nutno se řídit autorskými právy třetích stran. Obsah vytvořený třetí stranou je označen. Pokud byste si byli vědomi porušení autorských práv, žádáme Vás tímto o upozornění. V takovém případě obsah tohoto druhu okamžitě odstraníme.

Ochrana dat
Používání naší webové stránky je zpravidla možné i bez udání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je tak činěno na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu poskytovány třetím osobám.
Upozorňujeme Vás na to, že přenos dat na internetu může vykazovat bezpečnostní chyby (např. při komunikaci e-mailem).
Kompletní ochrana dat proti přístupu třetích osob není možná. Používání údajů uvedených v sekci imprint v rámci zákonné povinnosti třetími osobami k zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se výslovně zamítá. Provozovatelé stránek si vyhrazují právo podat žalobu v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, např. ve formě spamů.
Prohlášení k ochraně osobních údajů pro používání zásuvných modulů sítě Facebook (tlačítko Líbí se)
Na našich stránkách se používají zásuvné moduly (plugin) sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Zásuvné moduly sítě Facebook na našich stránkách poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se“. Přehled zásuvných modulů sítě Facebook naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se pomocí zásuvného modulu přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak obdrží informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Když během přihlášení na svém facebookovém účtu klepnete na tlačítko „Líbí se“, můžete obsah našich stránek propojit se svým facebookovým profilem. Tak může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme Vás na to, že jako poskytovatel stránek nejsme informováni o obsahu předávaných dat a jejich použití společností Facebook. Další informace získáte v Prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese de-de.facebook.com/policy.php
Pokud nechcete, aby společnost Facebook mohla přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu facebookovému uživatelskému účtu, odhlaste se z tohoto účtu.
Prohlášení k ochraně osobních údajů pro používání nástroje Google Analytics
Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá „soubory cookie“, textové soubory uložené ve Vašem počítači pro analýzu způsobu použití webových stránek uživatelem. Informace generované pomocí souboru cookie o Vašem použití této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymizování IP adresy na této webové stránce však bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím společností Google zkrácena.
Ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena úplná IP adresa a zde se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky využije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky pro sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojována s jinými daty Google.
Ukládání cookies můžete zabránit v nastavení svého webového prohlížeče. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Ukládání dat o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) vytvořených s použitím souborů cookies u společnosti Google a jejich zpracování společností Google můžete zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete dostupný plugin pro svůj prohlížeč pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Prohlášení k ochraně osobních údajů pro používání nástroje Google Adsense
Tato webová stránka používá nástroj Google AdSense, službu k přepojení reklamy z Google Inc. („Google“). Služba Google AdSense využívá „soubory cookie“, textové soubory uložené ve Vašem počítači pro analýzu způsobu použití webových stránek uživatelem. Služba Google AdSense také využívá takzvané Web Beacons (neviditelnou grafiku). Prostřednictvím těchto Web Beacons mohou být vyhodnoceny informace, jako např. návštěvnost na těchto stránkách.
Informace o využívání této webové stránky a dodávce reklamních formátů získané prostřednictvím cookies a Web Beacons (včetně Vaší IP adresy) jsou předávány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Tyto informace může společnost Google poskytnout svým smluvním partnerům. Google však nebude Vaši IP adresu slučovat s jinými Vámi uloženými daty.
Ukládání cookies můžete zabránit v nastavení svého webového prohlížeče. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů získaných o Vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.
Využití získaných informací
: kromě zamýšleného účelu použití uvedeného výše budou Vámi poskytnuté údaje využity v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o +1 aktivitách uživatele nebo je poskytovat uživatelům a partnerům, jako např. vydavatelům, inzerentům anebo propojeným stránkám.