Vlastnosti myček s automatickým posuvem košů řady MTR

Adaptér odpadního vzduchu

Pomocí adaptéru odpadního vzduchu je možné MT na přání připojit k systému odvodu par, nainstalovanému v budově. Za tímto účelem je adaptér odpadního vzduchu umístěn na čtvercovém komínku odpadních par MT a nabízí tak možnost připojení ke kulatému vedení odpadních par. Adaptér odpadního vzduchu lze používat se zpětným získáváním tepla nebo bez něj (ne v kombinaci s tepelným čerpadlem).

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Adaptér odpadního vzduchu

Asistent startu

Funkce SmartStart automaticky kontroluje, zda jsou všechny funkce stroje během plnění MT prováděny správně. Diagnostika systému zaručuje plnou provozní spolehlivost a zajišťuje včasné odhalení a odstranění případných chyb.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Asistent spuštění

CONNECTED WASH

Pomocí systému CONNECTED WASH lze analyzovat, vyhodnocovat a odkudkoli přistupovat ke všem důležitým údajům o stroji MT připojenému k síti. Pokud v mycím procesu existují příležitosti k optimalizaci, systém CONNECTED WASH na ně upozorní konkrétními doporučeními a zvýší tak hospodárnost. V případě kritické chyby stroj automaticky odešle oznámení, čímž je zajištěna absolutní hygienická bezpečnost a vyšší efektivita. Automatické aktualizace zajišťují, že software stroje je vždy aktuální a nové funkce jsou k dispozici okamžitě.

 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter CONNECTED WASH

Detekce sít

Pomocí magnetické kontroly zajišťuje detekce sít správné vložení všech plochých sít. Jen tak může multifiltrace MT pracovat optimálně a přispět k dosažení prvotřídního mycího výsledku. Zároveň je čerpadlo co nejlépe chráněno před poškozením.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Detekce síta

Dvojitá funkce úspory čisticího prostředku

Funkce dvojí úspory pracího prostředku s oplachovou tryskou na začátku oplachové zóny zajišťuje, že se velká část mycího prostředku opláchne přímo zpět do hlavní mycí zóny. To znamená, že se spotřebuje méně mycího prostředku a v hlavní mycí zóně je třeba přidávat méně mycího prostředku. Kromě toho se většina oplachové vody vrací zpět do hlavní mycí zóny a chemie rozpuštěná v oplachové chemii se používá k čištění. Toto dvojí úsporné opatření snižuje spotřebu oplachové chemie až o 80 %, a tím snižuje provozní náklady MT.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Duální funkce úspory čisticího prostředku

Flexibilní nastavení rychlosti

Režim FlexSpeed zajišťuje automatické snížení rychlosti transportu MT, pokud je příliš vysoká pro aktuální pracovní rytmus. K tomu dochází například tehdy, když se myté nádobí na výstupu z myčky nevyndá dostatečně rychle a mycí proces se v důsledku toho přeruší. Nebo pokud se při nakládání stroje objeví velké časové mezery. Nastavením rychlosti může obsluha myčky pracovat nepřetržitě. Flexibilní nastavení otáček tak zajišťuje plynulý pracovní proces a efektivní mycí proces.

 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter Flexibilní nastavení rychlosti
 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter Flexibilní nastavení rychlosti
 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter Flexibilní nastavení rychlosti
1 / 3

Hlavní vypínač

Pomocí hlavního vypínače lze MT v případě potřeby zcela odpojit od elektrické sítě. To umožňuje snadnou, rychlou a bezpečnou deaktivaci stroje v nebezpečných situacích nebo po ukončení provozu. Servisní technik navíc nemusí dlouho hledat pojistky zajištěné stavbou.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Hlavní vypínač

Hygienický režim

Hygienický režim je funkce výrobku, kterou nabízejí pouze myčky s automatickým posuvem Winterhalter: Pokud teplota v nádrži nebo bojleru klesne pod nastavenou hodnotu, MT automaticky sníží rychlost transportu. Tím je vždy zaručena plná hygienická bezpečnost.

Instalace na podstavec

Jako alternativa k běžně obvyklé instalaci MT na nožičky je na vyžádání k dispozici také možnost montáže stroje na podstavec. U této varianty je oblast mezi nohou stroje a podlahou uzavřena. Tím odpadá nutnost čištění pod strojem.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Instalace na podstavec

Integrovaný naviják na hadici

Pro ruční čištění vnitřního prostoru stroje je řada MT volitelně k dispozici s hadicovým navijákem. Hadice je integrována do centrální neutrální zóny, což šetří místo, a se svou délkou sedm metrů je vhodná i pro největší možnou konfiguraci stroje. Toto praktické řešení je nezávislé na přípojce vody MT, funguje i při vypnutém stroji a šetří těžkopádnou a zdlouhavou manipulaci s přídavnou hadicí.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Integrovaný naviják hadice

Množství oplachové vody v závislosti na rychlosti

MT automaticky přizpůsobí množství oplachové vody zvolené rychlosti transportu. V každé fázi se použije pouze tolik oplachové vody, kolik je skutečně zapotřebí k dosažení prvotřídního mycího výsledku. Dávkování oplachového prostředku je rovněž dynamické a přizpůsobuje se množství oplachové vody. Tím je zajištěn hospodárný mycí proces a šetrné využívání zdrojů.

Multifiltrace

Účinný multifiltrační systém MT se skládá z několika plochých sít, sacích sít čerpadla a mediamat. Plochá síta zachycují hrubé nečistoty a lze je snadno a rychle vyprázdnit. Sací síta čerpadla chrání čerpadlo před mechanickým poškozením. Mediamaty odstraňují z vody v nádrži i ty nejjemnější částice nečistot. Celý systém filtrace zajišťuje prvotřídní mycí výsledky a snižuje riziko poruchy způsobené cizími tělesy v systému na minimum.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Vícenásobná filtrace s plochým sítem
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Vícenásobná filtrace s technologií Mediamat
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Vícenásobná filtrace se sacím sítem čerpadla
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Vícenásobná filtrace s vypouštěním nečistot
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Multifiltrace s odpěňujícím efektem
1 / 5

Multifunkční relé

Multifunkční relé umožňuje ovládat externí funkce, například systém odsávání vzduchu zajištěné stavbou, v závislosti na aktuálním provozním stavu stroje. V závislosti na použití multifunkčního relé a aktuálním stavu MT se tak zvyšuje bezpečnost provozu, zlepšuje se mycí výsledek nebo se zvyšuje energetická účinnost kuchyně.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Multifunkční relé

Mytí při vysoké teplotě

V případě zvláštních hygienických požadavků je možné MT vybavit přídavným topným výkonem. V režimu HighTemp pak lze oplachování provádět i při vyšších teplotách.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Oplachování při vysoké teplotě

Nouzový program

Pokud dojde k chybě MT a ovládání stroje přes displej přestane fungovat, lze aktivovat nouzový program. Tím se zabrání úplné poruše stroje a oplachování může pokračovat v nouzovém režimu až do příjezdu servisního technika.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Nouzový program

Program základního mytí

Řada MT nabízí speciální program pro základní mytí nádobí znečištěného například škrobem: Lze jej aktivovat v případě potřeby a zbavit personál namáhavé práce při ručním základním mytí. To šetří čas a náklady a ulevuje zaměstnancům.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Program základního mytí

Průběžný automatický posuv košů

Aby byl zajištěn co nejstálejší pohyb mycích košů strojem, pracuje pohon MTR s kratšími a těsně po sobě jdoucími zdvihy. To zajišťuje téměř nepřetržitý pohyb vpřed a prvotřídní mycí výsledky i u dezertních misek a jiného malého dutého nádobí.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR s automatickým posuvem košů

Režim zásobníku

Při mytí nádob a jiného velkého mytého nádobí může uživatel v případě potřeby vypnout oplachování čerpadlem MT. Tím se prodlouží vzdálenost odkapávání a zlepší se mycí výsledek.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Režim kontejneru

Rohový vstup 90°

Pohon koše MTR lze vysunout ze stroje v přívodu a spojit pod úhlem 90° s rohovým přívodním stolem včetně umyvadla a pohyblivé sprchy. Díky tomu stroj automaticky zajíždí koše do rohů. Zároveň se zkracuje celková délka splachovacího systému a MTR lze prostorově úsporně integrovat do místnosti.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR s rohovým vstupem 90 stupňů

Rozhraní USB

Všechny provozní údaje MT lze vyčíst přes rozhraní USB a uložit je externě jako zprávu hygieny. To umožňuje kompletní dokumentaci dodržování všech hygienických standardů podle HACCP. Instalaci aktualizací servisním technikem lze rovněž provést prostřednictvím tohoto rozhraní. Software MT tak zůstává aktuální a nově přidané funkce jsou okamžitě k dispozici. Díky rozhraní USB je to možné i v případě, že nelze použít CONNECTED WASH.

 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter USB rozhraní

Samostatné plnění nádrže

Řada MT nabízí různé možnosti plnění a obsluhy stroje. V závislosti na dostupnosti zajištěné stavbou a individuálních požadavcích lze použít studenou nebo horkou, změkčenou nebo demineralizovanou vodu. Tímto způsobem lze cíleně snižovat provozní náklady.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Samostatné plnění nádrže

Samočisticí program

Na konci dne se všechny nádrže automaticky vyprázdní díky samočisticímu programu MT. Při tomto procesu se pomocí rotujících trysek vyplachuje také vnitřní prostor a v případě potřeby i rekuperační systém. Tímto způsobem podporuje uživatele při každodenním čištění a zajišťuje čistotu a hygienu.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Samočisticí program

Sušicí zóna

Pokud má myté nádobí kvůli svému tvaru nebo materiálu špatné sušící vlastnosti, pak sušící zóna MTR podporuje sušení tenkého vodního filmu. To zajišťuje optimální výsledky sušení - a myté nádobí lze rychle znovu použít.

Alternativou k rovné sušicí zóně je rohová sušicí zóna pro MTR pod úhlem 90° nebo 180°, která může být umístěna buď v přední, nebo v zadní části stroje. Je umístěna na rohovém dopravníku a představuje prostorově úspornou možnost instalace, protože zkracuje celkovou délku stroje a optimálně využívá prostor.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Sušicí zóna rovná s dveřmi
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Sušicí zóna 90 stupňů
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Sušicí zóna 180 stupňů
1 / 3

Tepelné čerpadlo

Kromě tepelné energie uniklé vodní páry využívá tepelné čerpadlo ClimatePlus také energii vzduchu v místnosti k ohřevu nádrže a oplachové vody MT. Tepelné čerpadlo má tukový filtr a automatickou samočisticí funkci a snižuje spotřebu energie. Tím se výrazně snižují provozní náklady, snižuje se připojovací příkon a pozitivně se ovlivňuje klima v místnosti.

Vyfukovací zóna

Vyfukovací zóna řady MT je výkonnější než sušicí zóna: Odstraňuje také louže, které se mohou hromadit ve žlabech mytého nádobí, a zlepšuje tak výsledky sušení. Celkem je možné kombinovat až tři sušicí jednotky.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Sušicí zóna rovná s dveřmi

Vysoce výkonný mycí systém

Mycí ramena vysoce výkonného mycího systému MT jsou uspořádána asymetricky a zajišťují optimální pokrytí povrchu při mytí. Mycí tlak je přesně vyvážen tak, aby bylo na jedné straně dosaženo maximálního mycího výkonu a na druhé straně bylo myté nádobí bezpečně drženo ve své poloze. Výsledkem je mycí systém, který vyniká vysokým výkonem a účinností - pro jakýkoli typ mytého nádobí.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Vysoce výkonný mycí systém

Výměník tepla pro předehřívací zónu

Stroje řady MTR s nejméně třemi nádržemi jsou standardně vybaveny rekuperací tepla EnergyLight. Výměník tepla z ušlechtilé oceli využívá teplou vodu z předmycí zóny k předehřátí studené přitékající vody. Rekuperace až 2,5 kWh/h v kombinaci s dalšími funkcemi zajišťuje snížení připojovacího příkonu a úsporu provozních nákladů. Výměník tepla navíc reguluje teplotu vody v předmycí zóně a udržuje ji na optimální úrovni.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR s výměníkem tepla pro předmycí zónu

Zpětné získávání tepla

Při mytí pomocí MT je použitá energie optimálně využita. Kromě standardní rekuperace EnergyLight využívá rekuperace EnergyPlus energii teplého odváděného vzduchu k předehřevu studené přitékající vody. Používá se pouze pára, která již unikla. Tím se snižuje energetická náročnost stroje, což snižuje připojovací příkon a provozní náklady. Rekuperace tepla je vybavena tukovým filtrem a automatickou samočisticí funkcí.

Zvýšené připojení odpadu

Připojení odpadu MTR je standardně ve výšce 300 mm. Tím se zabrání proražení podlahového těsnění zajištěného stavbou pro připojení odpadu.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR se zvýšeným připojením odpadu

aktivní odvádění nečistot

MT je vybaven aktivním vypouštěním nečistot. Zajišťuje, aby se hrubé nečistoty vůbec nedostaly do vody v nádrži a byly odfiltrovány ještě před hlavním mycím cyklem. Nečistoty se přivádějí do podávací zóny a shromažďují se v zásuvce na síta. Tu lze během provozu snadno a rychle vyprázdnit. To zlepšuje mycí výsledek a snižuje potřebu mycího prostředku.

boční mycí ramena

Hlavní mycí zóny řady MT mohou být navíc vybaveny bočními mycími rameny. Díky tomu jsou i velké předměty, jako je gastronomické nádobí nebo ohřívací tácy, optimálně umyty z vnější strany.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Boční mycí ramena

dvojitá stěna

Stroje řady MT mají standardně dvoustěnnou izolovanou a po celém obvodu uzavřenou skříň z nerezové oceli včetně základové desky a zadního panelu. To snižuje emise hluku a tepelné ztráty na minimum, stroj lze v místnosti volně a bezpečně umístit a je chráněn proti vniknutí vody zvenčí nebo poškození hlodavci.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Vysoce výkonný mycí systém

dvojitá záclonka

Na přívodu stroje je MT vybaven dvojitou záclonkou. Díky tomu ze stroje uniká méně tepla a páry, což snižuje spotřebu energie a zlepšuje klima v místnosti.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR dvojitá záclonka

externí dávkování kapalin

Externí dávkování kapaliny PPX (Peristaltic Pump External) je volitelná možnost, kdy MT řídí přesné dávkování mycího prostředku pomocí měření vodivosti. Efektivní interakce mezi strojem a dávkovačem vede k ještě přesnějšímu dávkování, využití potenciálních úspor a optimalizaci provozních nákladů.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Externí dávkování kapalin

externí řízení energie

MT lze integrovat do externího řízení energie prostřednictvím rozhraní podle DIN 18875. To umožňuje omezit energetické špičky s ohledem na všechna integrovaná zařízení, a tím optimalizovat celkové náklady na energii v provozu.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Externí řízení energie

hygienická dvířka

Hygienická dvířka otočná o 180° umožňují ergonomický přístup do celého vnitřního prostoru stroje a snadné a hygienické čištění. Zde se projevuje velká výhoda oproti běžným výtahovým dveřím, protože u vysoce kvalitních dveří řady MT jsou i vnitřní části snadno přístupné a v případě potřeby je lze vyčistit. Dvoustěnné dveře jsou hlubokotažné, akusticky a energeticky izolované a jsou ústředním prvkem hygienické koncepce MT.

hygienické nádrže

Hygienické nádrže jsou dalším příkladem vysoce kvalitního zpracování řady MT: Jsou vyrobeny z jednoho kusu a hluboce tažené ve velkých poloměrech. To znamená, že ve vnitřním prostoru nejsou žádná zákoutí, kde by se mohly hromadit nečistoty a tvořit usazeniny. Místo toho mají nádrže samočisticí efekt, který v případě potřeby zjednodušuje a urychluje ruční čištění.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Vícenásobná filtrace se sacím sítem čerpadla

hygienické topné těleso nádrže

Hygienická topná tělesa nádrže MT mají samonastavovací tepelnou pojistku a uzavřený povrch. To umožňuje nejen snadné čištění, ale také prodlužuje životnost a snižuje náklady na servis a opravy.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Vícenásobná filtrace se sacím sítem čerpadla

hygienický certifikát

Stejně jako všechny myčky nádobí Winterhalter splňuje i řada MT hygienické požadavky normy DIN EN 17735 a má příslušné hygienické certifikáty. Při správné obsluze tak stroje zajišťují plnou hygienickou bezpečnost.

 

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Hygienický certifikát

hygienický zadní panel

Důsledný důraz na hygienu je patrný i na zadním panelu MT. Aby byl povrch co nejhladší, stoupací vedení se nepokládá uvnitř umývárny, ale venku. Vnitřní strana zadního hygienického zadního panelu tak zůstane bez míst, kde by se mohly hromadit nečistoty. To zajišťuje hygienické čištění a snižuje množství nutného ručního čištění.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR Vysoce výkonný mycí systém

inteligentní dotykový displej

Inteligentní dotykový displej je umístěn na vstupní straně MT v optimální pracovní výšce: s ovládáním jedním tlačítkem, jazykově neutrálním uživatelským rozhraním a srozumitelnými piktogramy. Zajišťuje ergonomické, jednoduché a bezpečné ovládání stroje. Skleněný displej je mimořádně robustní, citlivý a lze jej spolehlivě ovládat i v rukavicích. Během mytí stroj trvale zobrazuje aktuální hygienický stav v podobě světelné signalizace. Kromě toho lze vyvolat aktuální teploty jednotlivých zón. Tyto a další funkce jsou přístupné uživateli, šéfkuchaři i servisnímu technikovi prostřednictvím tří úrovní obsluhy.

 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter Inteligentní dotykový displej

management chyb

Během probíhajícího oplachování stroje řady MT na pozadí kontrolují, zda všechny funkce probíhají bezchybně. Pokud dojde k chybě, zobrazí se na displeji příslušné varovné hlášení. MT automaticky rozpozná, zda je chyba samoopravitelná (např. výměna mycího prostředku), nekritická nebo kritická. V případě nekritických chyb stroj zajistí, že oplachování může pokračovat, dokud se o něj nepostará servisní technik. Management chyb snižuje možné prostoje a hygienické nedostatky na minimum.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Displej managementu chyb s ikonou kanystru čističe
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Displej managementu chyb s klíčem
1 / 2

nádobím řízená aktivace zón

MT cíleně a hospodárně využívá vodu, energii a oplachovou chemii. Jednotlivé zóny pro předmytí, hlavní oplachování a závěrečné oplachování se aktivují pouze tehdy, když je v příslušné zóně myté nádobí. Tím se šetří zdroje a minimalizují provozní náklady.

odpadní čerpadla

Pro vyprazdňování nádrží je řada MT vybavena odpadními čerpadly. Na rozdíl od jednoduchých stojanů udržují hladinu vody v nádržích na optimální úrovni a zvyšují tak spolehlivost procesu. Dalšími výhodami jsou lepší mycí výsledek, zrychlené odčerpávání, možnost částečného vyprázdnění a vysoká úroveň bezpečnosti práce - protože existuje pouze minimální nebezpečí kontaktu s oplachovací kapalinou.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Vícenásobná filtrace se sacím sítem čerpadla

regenerace v jedné nádrži

Pokud je množství nečistot, které se dostanou do stroje, dočasně neobvykle vysoké, lze vodu v první nádrži vypustit a vyměnit. Vodu v nádrži lze regenerovat na 33 %, 50 % nebo 100 %. Vzhledem k tomu, že první nádrž je doplňována prostřednictvím dalších nádrží, dochází k jejich regeneraci. Tato alternativa k úplné výměně vody v nádrži zlepšuje mycí výsledky a představuje časově i finančně úspornou variantu při krátkých provozních pauzách, např. při střídání směn.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Regenerace jedné nádrže Displej regenerace jedné nádrže
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Regenerace jedné nádrže Displej vypouštěcích programů
1 / 2

rohový dopravník

Pomocí elektrického rohového dopravníku není čisté myté nádobí vynášeno ze stroje rovně, ale pod úhlem 90° nebo 180° podle potřeby. Pomocí rohového dopravníku lze koše v přívodu podávat také pod úhlem 90°. To umožňuje optimální využití prostorové situace a vytváří ergonomické pracovní postupy. Pro úsporu místa lze poslední sušicí zónu řady MTR namontovat na rohový dopravník.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR rohový dopravník 90 stupňů
 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR rohový dopravník 180 stupňů
1 / 2

rychlost transportu

Řada MT nabízí výběr ze tří různých rychlostí transportu: "Pomalá" pro silně znečištěné nádobí, "Střední" pro běžné znečištění a "Rychlá" pro lehce znečištěné nádobí, například tácy. Přidělené hodnoty otáček lze upravit podle individuálních požadavků zákazníka a s ohledem na splnění hygienických požadavků podle normy DIN EN 17735.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Rychlosti transportu

rychlý vypouštěcí program

Kromě běžného samočisticího programu nabízí MT také program rychlého vyprazdňování: To umožňuje vyprázdnit celý stroj během několika minut. To šetří čas, když je třeba postupovat opravdu rychle.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Regenerace jedné nádrže Displej vypouštěcích programů

tepelný výměník odpadní vody

MTR se dvěma nádržemi je standardně vybavena systémem rekuperace tepla z odpadní vody EnergyLight. Výměník tepla z ušlechtilé oceli využívá horkou odpadní vodu ze stroje k předehřevu studené přitékající vody. Rekuperace až 2 kWh/h v kombinaci s dalšími funkcemi zajišťuje snížení připojovacího příkonu a úsporu provozních nákladů.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem MTR tepelný výměník odpadní vody

trojitý oplach

Výkonný trojitý systém pro následné oplachování se skládá z oplachové trysky pro následné oplachování proti proudu, čerpadla pro následné oplachování a systému pro následné oplachování čerstvou vodou. Oplachová tryska odstraňuje z mytého nádobí ještě před oplachem částečky nečistot a mycího prostředku. Použitá voda se přitom vrací zpět do hlavní mycí zóny. V kombinaci s navazujícím oplachem pomocí čerpadla a čerstvou vodou zajišťuje celý systém optimální mycí výsledky a minimální provozní náklady.

tukový filtr pro vzduchové potrubí

MT je standardně vybaven dvěma tukovými filtry, které chrání vzduchové potrubí a rekuperaci tepla před tukovými usazeninami. Na rozdíl od strojů bez filtrace se tak snižuje náročnost čištění na minimum a funkčnost stroje i účinnost rekuperace tepla jsou trvale zachovány.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Tukový filtr pro vzduchové potrubí

vestavěná reverzní osmóza

Díky vestavěné reverzní osmóze Excellence-i se z vody před mytím odstraní až 98 % všech minerálů a solí. Aktivací této funkce se přístroj MT přepne na oplachování osmotickou vodou a dosahuje nejlepších mycích výsledků: Sklenice vyjíždějí ze stroje lesklé, příbory se lesknou a třpytí - bez nutnosti opětovného leštění. Systém úpravy vody Excellence-i je plně integrován do stroje a nevyžaduje žádný další prostor v kuchyni pro mytí nádobí.

 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter Vestavěná reverzní osmóza

vestavěné dávkování pevných látek

Díky vestavěnému dávkování pevných látek SPI (Solid Pump Internal) se používá mycí prostředek ve formě prášku. Je vysoce koncentrovaný a asi o dvě třetiny účinnější než tekutý mycí prostředek. Manipulace je pohodlná, ergonomická a bezpečná, protože mycí kazety se vyměňují bez kontaktu s oplachovou chemií. Dalšími výhodami zabudovaného dávkování pevných látek jsou hygienická integrace do stroje, prostorově úsporné skladování náhradních kazet a nízký objem odpadu.

 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter Vestavěné dávkování pevných látek
 • Myčky s automatickým posuvem Winterhalter Vestavěné dávkování pevných látek
1 / 2

časově řízené zapínání a vypínání

Pomocí MT je možné naprogramovat časy, kdy se má stroj spustit nebo vypnout. V závislosti na denním nebo týdenním plánu se pak stroj v určitou dobu automaticky zapne a je připraven k prvnímu mytí. Nebo na konci dne automaticky spustí samočisticí program a poté se vypne. To pomáhá optimalizovat provozní dobu stroje, vyhnout se čekacím dobám a ušetřit náklady na personál.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem Časově řízené zapínání a vypínání

čisticí trysky stropu

Pro automatické čištění vnitřních povrchů stropu stroje je řada MT vybavena speciálními čisticími tryskami stropu. Ty se používají k cyklickému čištění stropů a zadních panelů, horní části mycího systému a dveří a záclonek vodou v nádrži během provozu. To snižuje nároky na ruční čištění a vnitřní prostor zůstává trvale hygienicky čistý.

 • Winterhalter myčky s automatickým posuvem čisticí trysky stropu