NOTA PRAWNA

Dane zgodnie z § 5 niem. Ustawy o mediach telekomunikacyjnych (Telemediengesetz):

Winterhalter Deutschland GmbH
Winterhalterstraße 2–12
88074 Meckenbeuren

Spółka reprezentowana przez członków zarządu:
Jürgen Winterhalter, Ralph Winterhalter

Telefon: 07542 402-0
Faks: 07542 402-5187
E-mail: [email protected]

Wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Ulm, Nr rejestrowy: HRB 630314

NIP VAT zgodnie z § 27 a niem. Ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz): DE217382667

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Odpowiedzialność za treści

Treść naszej strony internetowej została przygotowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Nie możemy jednak zagwarantować jej prawidłowości, kompletności ani aktualności. Zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o mediach telekomunikacyjnych jako usługodawca odpowiadamy za własne treści umieszczane na stronie internetowej na podstawie ogólnych przepisów. Zgodnie z § 8-10 niemieckiej Ustawy o mediach telekomunikacyjnych jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych nam lub przechowywanych informacji pochodzących z innych źródeł ani do doszukiwania się okoliczności świadczących o popełnieniu czynów niezgodnych z prawem. Przepisy ogólne nakładające obowiązek usunięcia informacji lub zablokowania dostępu do nich pozostają nienaruszone. Pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie tych przepisów jest jednak możliwe dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W razie uzyskania informacji o przypadku naruszenia prawa zobowiązujemy się do niezwłocznego usunięcia takich treści.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza witryna zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te treści. Za zawartość podlinkowanych stron zawsze odpowiada usługodawca lub operator danej strony.

Prawo własności intelektualnej

Treści i dzieła opracowane przez operatora strony na niniejszych witrynach podlegają niemieckiemu prawu własności intelektualnej. Ich powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza zakres stosowania prawa własności intelektualnej wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści niniejszej witryny dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Jeśli treści zawarte na niniejszej witrynie nie zostały opracowane przez operatora, prawa własności intelektualnej osób trzecich są odpowiednio respektowane. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich zostały wyraźnie jako takie oznaczone. Jeżeli mimo to zauważą Państwo przypadek naruszenia prawa własności intelektualnej, proszę powiadomić nas o tym fakcie. W razie uzyskania informacji o przypadku naruszenia prawa zobowiązujemy się do niezwłocznego usunięcia takich treści.

Niepożądane wiadomości e-mail

Niniejszym zabrania się wykorzystywania przez osoby trzecie danych kontaktowych podanych zgodnie z obowiązkiem sporządzenia noty prawnej do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, które nie były wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, m.in. jako wiadomości spam.