MTR

Zmywarki do naczyń z transportem koszowym

Duża wydajność. Modułowa konstrukcja. Zmywarka do naczyń z transportem koszowym i różnorodnymi możliwościami modyfikacji i doposażenia. Higieniczne rezultaty zmywania i ekonomiczny proces zmywania. I wszystko działa.

Zmywarka do naczyń z transportem koszowym Winterhalter MTR

Linia zmywająca do kuchni gastronomicznych

W okresach szczytowych do 355 koszy na godzinę. Wypełnienie talerzami i sztućcami, filiżankami i naczyniami szklanymi. Do tego tace w stosach. A w międzyczasie również kubki wielokrotnego użytku i miski. Różne naczynia w różnych ilościach w ciągu całego dnia pracy – sytuacja typowa dla restauracji i hoteli, mniejszych i średnich stołówek, klinik i placówek opiekuńczych. Dotyczy także miejsc obsługi podróżnych i firm cateringowych. Na tym polu zmywarki do naczyń z transportem koszowym serii MTR wyznaczają nowe standardy. Architektura maszyny bazuje na konsekwentnie przemyślanym systemie modułowym. Sprawia to, że maszyna może zostać dokładnie jak nigdy wcześniej dopasowana do aktualnych wymagań klienta. A dzięki możliwości elastycznego doposażania również do wymagań przyszłości. Zmywarka MTR ma zdolność łatwego dostosowania do każdej nowej sytuacji i oprócz pierwszorzędnej wydajności zmywania oferuje również maksymalne bezpieczeństwo inwestycyjne.

Zalety zmywarki MTR
Wielozbiornikowa zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR
Perfekcyjne rezultaty zmywania


Nieważne, czy chodzi o małe, czy o duże naczynia, zmywanie w godzinach szczytu czy przy dużym stopniu zabrudzenia naczyń: Wydajny system zmywania oraz efektywna multifiltracja w zmywarkach serii MTR zapewniają rezultaty zmywania na stale wysokim poziomie. Każda strefa wnosi swój wkład do pierwszorzędnej czystości i znakomitego suszenia. A wszystko po to, by naczynia wychodziły z maszyny w stanie niebudzącym najmniejszych nawet zastrzeżeń.

Wysoka ekonomicznośćSeria MTR zapewnia szczególnie ekonomiczne zmywanie. Woda używana jest w sposób celowy i oszczędny. Energia wykorzystywana jest wielokrotnie dzięki odzyskowi ciepła. A w razie możliwości optymalizacji procesu zmywania maszyna daje proaktywne wskazówki. Wszystko to składa się na efektywną pracę zmywarki, pozwala oszczędzać zasoby i do minimum obniża koszty eksploatacyjne.

Maksymalne bezpieczeństwo higieniczne

Architektura maszyny oraz koncepcja higieny i czyszczenia sprawiają, że zmywarki serii MTR oferują maksymalne bezpieczeństwo higieniczne. Maszyny te standardowo spełniają wymagania higieniczne określone w normie DIN EN 17735 i posiadają odpowiednie certyfikaty higieniczne. W trakcie pracy zmywarka MTR sama się monitoruje i w przypadku wystąpienia krytycznego dla higieny zdarzenia automatycznie powiadamia o tym użytkownika.

Komfortowa obsługaPod względem komfortu obsługi zmywarka MTR wyznacza nowe standardy w klasie zmywarek z transportem koszowym. Obsługa maszyny jest wygodna i intuicyjna. Pozwala to na ergonomiczną, bezpieczną i efektywną czasowo pracę z maszyną. Czyszczenie maszyny jest niezwykle proste. Tym samym zmywarka MTR stwarza doskonałe warunki dla płynnego procesu zmywania o wysokiej niezawodności i bezawaryjności.

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: element graficzny marki

Pełna elastyczność. Maksymalne bezpieczeństwo inwestycyjne.

Każdy, kto dzisiaj inwestuje w zmywarkę do naczyń, chciałby, aby była to również właściwa decyzja na przyszłość. Ale co dokładnie przyniesie przyszłość? Jak bardzo rozwinie się biznes? Czy zmienią się warunki ramowe? Czy na rynek wejdą nowe, innowacyjne rozwiązania? Nabywając zmywarkę do naczyń z transportem koszowym serii MTR, możesz ze spokojem obserwować nadchodzące zmiany. Architektura tej maszyny bazuje bowiem na systemie modułowym i oferuje możliwość elastycznego łączenia ze sobą poszczególnych stref i komponentów. Ma to dwie duże zalety. Po pierwsze maszyna może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby doskonale pasowała do Twoich wymagań i oczekiwań w kwestii wyposażenia. A po drugie maszyna może zostać w późniejszym okresie odpowiednio zmodyfikowana lub doposażona. Dzięki tym właściwościom seria MTR oferuje najwyższe możliwe bezpieczeństwo planowania i inwestycji. Inaczej mówiąc: Gdy rośnie Twój biznes, zmywarka rośnie razem z nim.

Stół załadowczy

 • indywidualne konfiguracje dopasowane do warunków przestrzennych i ilości zmywanych naczyń
 • optymalizacja przebiegu pracy
 • prosty lub z transportem narożnym 90°
 • z prysznicem natryskowym i zlewem
 • Stół załadowczy
 • Strefa dolotowa
 • Strefa mycia głównego
 • Strefa płukania
 • Wyjściowy podajnik rolkowy
 • Mała strefa mycia wstępnego
 • Duża strefa mycia wstępnego
 • Jednostka suszenia
 • Strefa neutralna
 • Pompa ciepła
 • Transport narożny
 • Przenośnik narożny
 • Narożna strefa suszenia
 • Najpotężniejszy MTR
2 zbiorniki 3 zbiorniki 4 zbiorniki
Model
MTR S MTR M MTR L
Liczba gości/h*
ok. 200 ok. 300 ok. 400
Kosze/h
maks. 190 maks. 275 maks. 355

* Możliwe odchylenia w zależności od trybu pracy oraz ilości zmywanych naczyń

Cechy zmywarki
z transportem koszowym MTR

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: cechy produktu, najważniejsze wyróżniki123456789101112131415
Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: tryb higieniczny

Tryb higieniczny

Tryb higieniczny to cecha, którą oferują tylko zmywarki z transportem taśmowym i koszowym firmy Winterhalter: Jeśli temperatura zbiornika lub bojlera spadnie poniżej wartości zadanej, zmywarka MTR automatycznie redukuje prędkość transportu. Dzięki temu zawsze zagwarantowane jest pełne bezpieczeństwo higieniczne oraz zmywanie zgodne z normą DIN.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: aktywne usuwanie brudu

Aktywne usuwanie brudu

Dodatkowo do efektywnego systemu multifiltracji zmywarka MTR wyposażona jest w system aktywnego usuwania brudu. Sprawia on, że większe zabrudzenia w ogóle nie przedostają się do wody w zbiorniku i są odfiltrowywane już przed głównym cyklem zmywania. Zabrudzenia kierowane są do strefy dolotowej i gromadzone w szufladzie z sitem. Szuflada ta może zostać łatwo i szybko opróżniona w trakcie pracy zmywarki. Dzięki temu poprawia się rezultat zmywania i zmniejsza zużycie środka myjącego.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: potrójne płukanie

potrójne płukanie

Wydajny system potrójnego płukania zmywarki MTR składa się z umieszczonej z przodu dyszy płukania, końcowego płukania pompowego oraz końcowego płukania świeżą wodą. Dysza płukania uwalnia zmywane naczynia od cząsteczek brudu i środka myjącego jeszcze przed właściwym płukaniem. Użyta do tego woda kierowana jest przy tym z powrotem do strefy mycia głównego. W połączeniu z umiejscowionym dalej pukaniem pompowym oraz końcowym system zapewnia optymalny wynik zmywania przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: sterowana zmywanymi naczyniami aktywacja strefy mycia

Sterowana zmywanymi naczyniami aktywacja stref mycia

Zmywarka MTR wykorzystuje wodę, energię oraz środki chemiczne do zmywania w sposób celowy i oszczędny. Poszczególne strefy mycia wstępnego, głównego i końcowego aktywowane są dopiero wtedy, gdy zmywane naczynia rzeczywiście znajdą się w danej strefie. Pozwala to oszczędzać zasoby i minimalizować koszty eksploatacyjne.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: zależna od prędkości ilość wody płuczącej

Ilość wody płuczącej zależna od prędkości

Zmywarka MTR automatycznie dostosowuje ilość wody płuczącej do wybranej prędkości transportu. W każdej fazie używana jest jedynie taka ilość wody płuczącej, jaka jest faktycznie konieczna do uzyskania pierwszorzędnego wyniku zmywania. Dozowanie nabłyszczacza odbywa się również dynamicznie, w zależności od ilości wody płuczącej. Gwarantuje to ekonomiczny proces zmywania i oszczędne obchodzenie się z zasobami.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: CONNECTED WASH

CONNECTED WASH

Funkcja CONNECTED WASH umożliwia analizę i ocenę wszelkich ważnych danych podłączonej do sieci zmywarki MTR, przy czym dane te mogą być wywoływane zdalnie z dowolnego miejsca. Jeżeli w procesie zmywania wykryte zostaną możliwości optymalizacji, to funkcja CONNECTED WASH wskaże je wraz z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi postępowania, co w rezultacie zwiększy ekonomiczność procesu. W przypadku wystąpienia krytycznego błędu maszyna automatycznie wysyła stosowne powiadomienie, zapewniając tym samym absolutne bezpieczeństwo higieniczne i większą efektywność. Automatyczne aktualizacje gwarantują, że oprogramowanie zmywarki będzie zawsze aktualne, a nowe funkcje będą od razu do dyspozycji.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: wymiennik ciepła w strefie mycia wstępnego

Wymiennik ciepła w strefie mycia wstępnego

Zmywarki serii MTR z co najmniej trzema zbiornikami są standardowo wyposażone w system odzysku ciepła EnergyLight w strefie mycia wstępnego. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej wykorzystuje ciepłą wodę ze strefy mycia wstępnego, aby wstępnie podgrzać zimną wodę dopływową. Odzysk do 2,5 kWh/h w połączeniu z innymi funkcjami zapewnia zmniejszony pobór mocy i tym samym obniżone koszty eksploatacyjne. Ponadto wymiennik ciepła reguluje temperaturę wody w strefie mycia wstępnego, utrzymując ją na optymalnym poziomie.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: złącze USB

Złącze USB

Poprzez złącze USB można pobierać wszelkie dane eksploatacyjne zmywarki MTR i zapisywać je na zewnętrznym nośniku danych jako raport dotyczący higieny. Umożliwia to ciągłą dokumentację przestrzegania wszystkich standardów higienicznych według HACCP. Złącze to umożliwia również wgrywanie aktualizacji oprogramowania przez serwisanta. Dzięki temu oprogramowanie zmywarki MTR pozostanie aktualne, a nowe funkcje będą od razu dostępne. Złącze USB umożliwia to nawet wtedy, gdy funkcja CONNECTED WASH nie może być używana.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: odzysk ciepła

Odzysk ciepła

Energia używana podczas zmywania w zmywarce MTR zostaje optymalnie spożytkowana. Dodatkowo do standardowego systemu odzysku ciepła EnergyLight system odzysku ciepła EnergyPlus wykorzystuje energię ciepłego powietrza wylotowego do wstępnego nagrzewania zimnej wody dopływowej. System odzysku ciepła wyposażony jest zarówno w filtr tłuszczowy, jak i w funkcję automatycznego samoczyszczenia. Wykorzystywana jest wyłącznie ulotniona już para wodna. Tym sposobem zapotrzebowanie maszyny na energię zmniejsza się, co obniża zarówno pobór mocy, jak i koszty eksploatacyjne.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: pompa ciepła

Pompa ciepła

Pompa ciepła ClimatePlus oprócz energii cieplnej ulatniającej się pary wodnej wykorzystuje dodatkowo energię z otaczającego powietrza, aby podgrzewać wodę w zbiorniku oraz wodę do płukania zmywarki MTR. Pompa ciepła wyposażona jest w filtr tłuszczowy oraz funkcję automatycznego samoczyszczenia. Oszczędność energii przekłada się na znaczącą redukcję kosztów eksploatacyjnych, obniżenie poboru mocy oraz pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: elastyczne dostosowanie prędkościZmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: elastyczne dostosowanie prędkościZmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: elastyczne dostosowanie prędkości

Elastyczne dostosowanie prędkości

Tryb FlexSpeed sprawia, że prędkość transportu zmywarki MTR jest automatycznie zmniejszana, jeśli jest ona zbyt wysoka dla chwilowego rytmu pracy maszyny. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy zmyte naczynia nie są wystarczająco szybko odbierane na wylocie maszyny, co powoduje przerwanie procesu zmywania. Również wtedy, gdy podczas napełniania maszyny powstają duże luki. Dostosowanie prędkości umożliwia personelowi zmywającemu ciągłą pracę. Tym sposobem system elastycznego dostosowania prędkości zapewnia płynny przebieg pracy oraz efektywny proces zmywania.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wbudowany system dozowania stałego środka myjącegoZmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wbudowany system dozowania stałego środka myjącego

Wbudowany system dozowania stałego środka myjącego

W przypadku systemu dozowania stałego środka myjącego SPI (Solid Pump Internal) stosowany jest środek myjący w formie proszku. Jest on wysoce skoncentrowany i o około 2/3 wydajniejszy niż płynny środek myjący. Obsługa jest komfortowa, ergonomiczna i bezpieczna, ponieważ wkłady ze środkiem myjącym wymieniane są bez jakiegokolwiek kontaktu ze środkami chemicznymi do zmywania. Inne zalety wbudowanego systemu dozowania stałego środka myjącego to higieniczna integracja z maszyną, zajmujące niewiele miejsca przechowywanie wkładów na wymianę oraz małe ilości odpadów.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wbudowany system odwróconej osmozy

Wbudowany system odwróconej osmozy

Wbudowany system odwróconej osmozy Excellence-i umożliwia usuwanie z wody przed zmywaniem nawet 98% wszystkich minerałów oraz soli. Po aktywacji tej funkcji zmywarka MTR przełącza się na płukanie końcowe za pomocą wody osmotycznej, zapewniając efekty zmywania na najwyższym poziomie – naczynia szklane są nieskazitelnie czyste, a sztućce błyszczą jak nowe – i to bez polerowania. System uzdatniania wody Excellence-i jest całkowicie zintegrowany z maszyną i nie wymaga dodatkowego miejsca w zmywalni.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: inteligentny wyświetlacz dotykowy

Inteligentny wyświetlacz dotykowy

Po stronie dopływu zmywarki MTR znajduje się umieszczony na optymalnej wysokości inteligentny wyświetlacz dotykowy, oferujący obsługę za pomocą jednego przycisku, neutralny językowo interfejs użytkownika oraz zrozumiałe piktogramy. Zapewnia on ergonomiczną, prostą i bezpieczną obsługę maszyny. Wykonany ze szkła wyświetlacz jest niezwykle wytrzymały, czuły i można go niezawodnie obsługiwać w rękawiczkach. W trakcie zmywania maszyna stale pokazuje aktualny status higieniczny w formie sygnalizatora świetlnego. Poza tym można odczytać aktualne temperatury w każdej strefie. Te oraz inne funkcje są dostępne na trzech poziomach obsługi: dla użytkownika, szefa kuchni oraz serwisanta.

Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: drzwiczki higieniczne

Higieniczne drzwi

Odchylane o 180° higieniczne drzwi zapewniają ergonomiczny dostęp do całego wnętrza maszyny oraz umożliwiają jego proste i higieniczne czyszczenie. Zasadnicza korzyść względem zwykłych drzwiczek podnoszonych polega na tym, że w przypadku wysokiej klasy drzwi w serii MTR bez problemu dostępne są również powierzchnie wewnętrzne, które w razie potrzeby mogą zostać bez trudu wyczyszczone. Dwuściankowe drzwi są głęboko tłoczone oraz zaizolowane akustycznie i termicznie, a do tego stanowią centralny element koncepcji higienicznej zmywarki MTR.

 • Tryb higieniczny

  Tryb higieniczny to cecha, którą oferują tylko zmywarki z transportem taśmowym i koszowym firmy Winterhalter: Jeśli temperatura zbiornika lub bojlera spadnie poniżej wartości zadanej, zmywarka MTR automatycznie redukuje prędkość transportu. Dzięki temu zawsze zagwarantowane jest pełne bezpieczeństwo higieniczne oraz zmywanie zgodne z normą DIN.


 • Aktywne usuwanie brudu

  Dodatkowo do efektywnego systemu multifiltracji zmywarka MTR wyposażona jest w system aktywnego usuwania brudu. Sprawia on, że większe zabrudzenia w ogóle nie przedostają się do wody w zbiorniku i są odfiltrowywane już przed głównym cyklem zmywania. Zabrudzenia kierowane są do strefy dolotowej i gromadzone w szufladzie z sitem. Szuflada ta może zostać łatwo i szybko opróżniona w trakcie pracy zmywarki. Dzięki temu poprawia się rezultat zmywania i zmniejsza zużycie środka myjącego.


 • potrójne płukanie

  Wydajny system potrójnego płukania zmywarki MTR składa się z umieszczonej z przodu dyszy płukania, końcowego płukania pompowego oraz końcowego płukania świeżą wodą. Dysza płukania uwalnia zmywane naczynia od cząsteczek brudu i środka myjącego jeszcze przed właściwym płukaniem. Użyta do tego woda kierowana jest przy tym z powrotem do strefy mycia głównego. W połączeniu z umiejscowionym dalej pukaniem pompowym oraz końcowym system zapewnia optymalny wynik zmywania przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.


 • Sterowana zmywanymi naczyniami aktywacja stref mycia

  Zmywarka MTR wykorzystuje wodę, energię oraz środki chemiczne do zmywania w sposób celowy i oszczędny. Poszczególne strefy mycia wstępnego, głównego i końcowego aktywowane są dopiero wtedy, gdy zmywane naczynia rzeczywiście znajdą się w danej strefie. Pozwala to oszczędzać zasoby i minimalizować koszty eksploatacyjne.


 • Ilość wody płuczącej zależna od prędkości

  Zmywarka MTR automatycznie dostosowuje ilość wody płuczącej do wybranej prędkości transportu. W każdej fazie używana jest jedynie taka ilość wody płuczącej, jaka jest faktycznie konieczna do uzyskania pierwszorzędnego wyniku zmywania. Dozowanie nabłyszczacza odbywa się również dynamicznie, w zależności od ilości wody płuczącej. Gwarantuje to ekonomiczny proces zmywania i oszczędne obchodzenie się z zasobami.


 • CONNECTED WASH

  Funkcja CONNECTED WASH umożliwia analizę i ocenę wszelkich ważnych danych podłączonej do sieci zmywarki MTR, przy czym dane te mogą być wywoływane zdalnie z dowolnego miejsca. Jeżeli w procesie zmywania wykryte zostaną możliwości optymalizacji, to funkcja CONNECTED WASH wskaże je wraz z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi postępowania, co w rezultacie zwiększy ekonomiczność procesu. W przypadku wystąpienia krytycznego błędu maszyna automatycznie wysyła stosowne powiadomienie, zapewniając tym samym absolutne bezpieczeństwo higieniczne i większą efektywność. Automatyczne aktualizacje gwarantują, że oprogramowanie zmywarki będzie zawsze aktualne, a nowe funkcje będą od razu do dyspozycji.


 • Wymiennik ciepła w strefie mycia wstępnego

  Zmywarki serii MTR z co najmniej trzema zbiornikami są standardowo wyposażone w system odzysku ciepła EnergyLight w strefie mycia wstępnego. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej wykorzystuje ciepłą wodę ze strefy mycia wstępnego, aby wstępnie podgrzać zimną wodę dopływową. Odzysk do 2,5 kWh/h w połączeniu z innymi funkcjami zapewnia zmniejszony pobór mocy i tym samym obniżone koszty eksploatacyjne. Ponadto wymiennik ciepła reguluje temperaturę wody w strefie mycia wstępnego, utrzymując ją na optymalnym poziomie.


 • Złącze USB

  Poprzez złącze USB można pobierać wszelkie dane eksploatacyjne zmywarki MTR i zapisywać je na zewnętrznym nośniku danych jako raport dotyczący higieny. Umożliwia to ciągłą dokumentację przestrzegania wszystkich standardów higienicznych według HACCP. Złącze to umożliwia również wgrywanie aktualizacji oprogramowania przez serwisanta. Dzięki temu oprogramowanie zmywarki MTR pozostanie aktualne, a nowe funkcje będą od razu dostępne. Złącze USB umożliwia to nawet wtedy, gdy funkcja CONNECTED WASH nie może być używana.


 • Odzysk ciepła

  Energia używana podczas zmywania w zmywarce MTR zostaje optymalnie spożytkowana. Dodatkowo do standardowego systemu odzysku ciepła EnergyLight system odzysku ciepła EnergyPlus wykorzystuje energię ciepłego powietrza wylotowego do wstępnego nagrzewania zimnej wody dopływowej. System odzysku ciepła wyposażony jest zarówno w filtr tłuszczowy, jak i w funkcję automatycznego samoczyszczenia. Wykorzystywana jest wyłącznie ulotniona już para wodna. Tym sposobem zapotrzebowanie maszyny na energię zmniejsza się, co obniża zarówno pobór mocy, jak i koszty eksploatacyjne.


 • Pompa ciepła

  Pompa ciepła ClimatePlus oprócz energii cieplnej ulatniającej się pary wodnej wykorzystuje dodatkowo energię z otaczającego powietrza, aby podgrzewać wodę w zbiorniku oraz wodę do płukania zmywarki MTR. Pompa ciepła wyposażona jest w filtr tłuszczowy oraz funkcję automatycznego samoczyszczenia. Oszczędność energii przekłada się na znaczącą redukcję kosztów eksploatacyjnych, obniżenie poboru mocy oraz pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia.


 • Elastyczne dostosowanie prędkości

  Tryb FlexSpeed sprawia, że prędkość transportu zmywarki MTR jest automatycznie zmniejszana, jeśli jest ona zbyt wysoka dla chwilowego rytmu pracy maszyny. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy zmyte naczynia nie są wystarczająco szybko odbierane na wylocie maszyny, co powoduje przerwanie procesu zmywania. Również wtedy, gdy podczas napełniania maszyny powstają duże luki. Dostosowanie prędkości umożliwia personelowi zmywającemu ciągłą pracę. Tym sposobem system elastycznego dostosowania prędkości zapewnia płynny przebieg pracy oraz efektywny proces zmywania.


 • Wbudowany system dozowania stałego środka myjącego

  W przypadku systemu dozowania stałego środka myjącego SPI (Solid Pump Internal) stosowany jest środek myjący w formie proszku. Jest on wysoce skoncentrowany i o około 2/3 wydajniejszy niż płynny środek myjący. Obsługa jest komfortowa, ergonomiczna i bezpieczna, ponieważ wkłady ze środkiem myjącym wymieniane są bez jakiegokolwiek kontaktu ze środkami chemicznymi do zmywania. Inne zalety wbudowanego systemu dozowania stałego środka myjącego to higieniczna integracja z maszyną, zajmujące niewiele miejsca przechowywanie wkładów na wymianę oraz małe ilości odpadów.


 • Wbudowany system odwróconej osmozy

  Wbudowany system odwróconej osmozy Excellence-i umożliwia usuwanie z wody przed zmywaniem nawet 98% wszystkich minerałów oraz soli. Po aktywacji tej funkcji zmywarka MTR przełącza się na płukanie końcowe za pomocą wody osmotycznej, zapewniając efekty zmywania na najwyższym poziomie – naczynia szklane są nieskazitelnie czyste, a sztućce błyszczą jak nowe – i to bez polerowania. System uzdatniania wody Excellence-i jest całkowicie zintegrowany z maszyną i nie wymaga dodatkowego miejsca w zmywalni.


 • Inteligentny wyświetlacz dotykowy

  Po stronie dopływu zmywarki MTR znajduje się umieszczony na optymalnej wysokości inteligentny wyświetlacz dotykowy, oferujący obsługę za pomocą jednego przycisku, neutralny językowo interfejs użytkownika oraz zrozumiałe piktogramy. Zapewnia on ergonomiczną, prostą i bezpieczną obsługę maszyny. Wykonany ze szkła wyświetlacz jest niezwykle wytrzymały, czuły i można go niezawodnie obsługiwać w rękawiczkach. W trakcie zmywania maszyna stale pokazuje aktualny status higieniczny w formie sygnalizatora świetlnego. Poza tym można odczytać aktualne temperatury w każdej strefie. Te oraz inne funkcje są dostępne na trzech poziomach obsługi: dla użytkownika, szefa kuchni oraz serwisanta.


 • Higieniczne drzwi

  Odchylane o 180° higieniczne drzwi zapewniają ergonomiczny dostęp do całego wnętrza maszyny oraz umożliwiają jego proste i higieniczne czyszczenie. Zasadnicza korzyść względem zwykłych drzwiczek podnoszonych polega na tym, że w przypadku wysokiej klasy drzwi w serii MTR bez problemu dostępne są również powierzchnie wewnętrzne, które w razie potrzeby mogą zostać bez trudu wyczyszczone. Dwuściankowe drzwi są głęboko tłoczone oraz zaizolowane akustycznie i termicznie, a do tego stanowią centralny element koncepcji higienicznej zmywarki MTR.


1 / 1

Efektywne i ergonomiczne zmywanie

Im doskonalsza organizacja procesów roboczych w zmywalni, tym efektywniej i bardziej ergonomicznie może pracować personel zmywający przy maszynie. Dlatego do zmywarek serii MTR oferujemy doskonale dopasowane akcesoria, zapewniające optymalny proces zmywania.

 • Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR z transportem narożnym

  Transport narożny pod kątem 90°

 • Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przenośnik narożny 90°

  Przenośnik narożny pod kątem 90°

 • Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR z przenośnikiem narożnym 180°

  Przenośnik narożny pod kątem 180°

 • Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR ze stacją zdejmowania i sortowania

  Stacja zdejmowania i sortowania z półką do odkładania pustych koszy

 • Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: stół do sortowania

  Stół do sortowania z półką do odkładania pustych koszy

Profesjonalne planowanie. Czyste rozwiązanie.

Przemyślane planowanie przestrzenne. Funkcjonalna i efektywna energetycznie technologia. Ekonomiczne procesy robocze i maksymalne bezpieczeństwo higieniczne. Wymagania stawiane profesjonalnej kuchni gastronomicznej są wysokie. Zmywarki serii MTR pomagają projektantom kuchni opracowywać innowacyjne koncepcje operacyjne, uwzględniające wydajne zmywarki z transportem taśmowym i koszowym, które mogą być elastycznie konfigurowane i dopasowywane do bieżącej sytuacji klienta.

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania

Zmywarka z transportem koszowym MTR

Stół załadowczy
Wyjściowy podajnik rolkowy

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania

Zmywarka z transportem koszowym MTR z narożną strefą suszenia

Stół załadowczy
Wyjściowy podajnik rolkowy

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania

Zmywarka z transportem koszowym MTR z prostą strefą suszenia

Stół załadowczy
Przenośnik narożny 180° z wychylnym wyjściowym podajnikiem rolkowym

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania

Zmywarka z transportem koszowym MTR z prostą strefą suszenia

Stół załadowczy i przenośnik narożny 90°
Przenośnik narożny 90° z wyjściowym podajnikiem rolkowym

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania

Zmywarka z transportem koszowym MTR

Stół do sortowania z kołyską koszową i półką do odkładania pustych koszy, stół załadowczy z automatycznym transportem narożnym do zmywarki MTR
Przenośnik narożny 90° z wyjściowym podajnikiem rolkowym

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania

Zmywarka z transportem koszowym MTR

Urządzenie sortujące z przenośnikiem kołyskowym, stołem załadowczym i przenośnikiem narożnym 90° do zmywarki MTR
Przenośnik narożny 180° z wychylnym wyjściowym podajnikiem rolkowym

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania

Zmywarka z transportem koszowym MTR (naczynia) i zmywarka z transportem koszowym CTR (naczynia szklane)

Stół do sortowania z kołyską koszową i półką do odkładania pustych koszy, stół załadowczy
Wyjściowy podajnik rolkowy, wózki do transportu naczyń

Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania
Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania
Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania
Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania
Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania
Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania
Zmywarka z transportem koszowym Winterhalter MTR: przykład planowania
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi ekspertami!
Pragniemy, by Twoja decyzja o nabyciu sprzętu Winterhalter wynikała z pełnego przekonania do produktów tej marki. Wspólnie z naszymi ekspertami ds. zmywania dowiedz się, czy zmywarka MTR jest optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie. Wystarczy zadzwonić lub wysłać e-mail.
Czy wiesz, że...

System Winterhalter

Czystość i higiena. Każdy z naszych produktów przyczynia się do tego. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity. Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

Uzdatnianie wody Winterhalter

UZDATNIANIE WODY

Dostosowany dokładnie do Twoich potrzeb i lokalnej jakości wody: odpowiedni system uzdatniania wody. Zintegrowane z maszyną lub jako urządzenie zewnętrzne. Zapewnia lśniące rezultaty zmywania i optymalną ochronę maszyny.  

Dowiedz się więcej
Chemia Winterhalter

CHEMIA

Zapewniające czystość i higienę na najwyższym poziomie. Precyzyjnie dostosowane do różnorodnych zastosowań. Wysoce skuteczne i ekonomiczne. Środki myjące i nabłyszczacze od Winterhalter.

Dowiedz się więcej
Kosze do zmywania Winterhalter

KOSZE DO ZMYWANIA

Odpowiednie do każdej maszyny. Dostosowane do każdego rodzaju zmywanego naczynia. Wykonane z tworzywa sztucznego, powlekanego plastikiem drutu lub stali nierdzewnej. Odpowiedni kosz do zmywania zapewnia doskonałe rezultaty i chroni naczynia zmywane.

Dowiedz się więcej
PORADA

Masz pytania dotyczące naszych produktów, opcji finansowych lub ogólnej higieny? Potrzebujesz porady odnośnie rozplanowania kuchni lub zorganizowania procesu zmywania? Nasi eksperci są gotowi udzielić porady lub pomocy. 

Telefon 22 773 25 52
Formularz kontaktowy
INFOLINIA SERWISOWA

Niezależnie od tego, czy masz problem z maszyną, potrzebujesz części zamiennych, czy też masz pytania dotyczące naszych umów na usługi konserwacyjne – jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Telefon 22 230 68 68
Formularz kontaktowy