Cechy zmywarek z przenośnikiem taśmowym serii MTF

 

Higieniczne drzwi

Odchylane o 180° higieniczne drzwi zapewniają ergonomiczny dostęp do całego wnętrza maszyny oraz umożliwiają jego proste i higieniczne czyszczenie. Zasadnicza korzyść względem zwykłych drzwiczek podnoszonych polega na tym, że w przypadku wysokiej klasy drzwi w serii MT bez problemu dostępne są również powierzchnie wewnętrzne, które w razie potrzeby mogą zostać bez trudu wyczyszczone. Dwuściankowe drzwi są formowane wgłębnie oraz zaizolowane akustycznie i termicznie, a do tego stanowią centralny element koncepcji higienicznej zmywarki MT.

Aktywne usuwanie brudu

Zmywarka MT wyposażona jest w system aktywnego usuwania brudu. Sprawia on, że większe zabrudzenia w ogóle nie przedostają się do wody w zbiorniku i są odfiltrowywane już przed głównym cyklem zmywania. Zabrudzenia kierowane są do strefy dolotowej i gromadzone w szufladzie z sitem. Szuflada ta może zostać łatwo i szybko opróżniona w trakcie pracy zmywarki. Dzięki temu poprawia się rezultat zmywania i zmniejsza zapotrzebowanie na środek myjący.

Asystent rozruchu

Funkcja SmartStart podczas napełniania zmywarki MT automatycznie sprawdza, czy wszystkie funkcje maszyny są prawidłowo wykonywane. Taka diagnostyka systemu gwarantuje pełne bezpieczeństwo eksploatacyjne i sprawia, że ewentualne błędy mogą zostać zawczasu wykryte i usunięte.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: asystent rozruchu

Boczne ramiona myjące

Strefy mycia głównego w zmywarce serii MT mogą być dodatkowo wyposażone w boczne ramiona myjące. Gwarantuje to, że również duże zmywane naczynia, takie jak pojemniki GN czy tace utrzymujące ciepło są optymalnie zmywane po zewnętrznej stronie.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: boczne ramiona myjące

CONNECTED WASH

Funkcja CONNECTED WASH umożliwia analizę i ocenę wszelkich ważnych danych podłączonej do sieci zmywarki MT, przy czym dane te mogą być wywoływane zdalnie z dowolnego miejsca. Jeżeli w procesie zmywania wykryte zostaną możliwości optymalizacji, to funkcja CONNECTED WASH wskaże je wraz z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi postępowania, co w rezultacie zwiększy ekonomiczność procesu. W przypadku wystąpienia krytycznego błędu maszyna automatycznie wysyła stosowne powiadomienie, zapewniając tym samym absolutne bezpieczeństwo higieniczne i większą efektywność. Automatyczne aktualizacje gwarantują, że oprogramowanie zmywarki będzie zawsze aktualne, a nowe funkcje będą od razu do dyspozycji.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: CONNECTED WASH

Certyfikat higieniczny

Jak wszystkie zmywarki firmy Winterhalter również seria MT spełnia wymagania higieniczne określone w normie DIN EN 17735 i posiada odpowiednie certyfikaty higieniczne. Przy prawidłowej eksploatacji maszyny te oferują więc pełne bezpieczeństwo higieniczne.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: certyfikat higieniczny

Dysze czyszczące sufit

Zmywarki serii MT wyposażono w specjalne dysze czyszczące sufit, które automatycznie oczyszczają wewnętrzne powierzchnie sufitowe maszyny. W trakcie bieżącej pracy maszyny dysze te przy użyciu wody ze zbiornika cyklicznie czyszczą sufity i osłony tylne, górną część systemu zmywania, a także drzwiczki i kurtyny. Powoduje to zmniejszenie nakładów na czyszczenie ręczne, a wnętrze zmywarki pozostaje stale higienicznie czyste.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: dysze czyszczące sufit

Elastyczne dostosowanie prędkości

Tryb FlexSpeed sprawia, że prędkość transportu zmywarki MT jest automatycznie zmniejszana, jeśli jest ona zbyt wysoka dla chwilowego rytmu pracy maszyny. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy zmyte naczynia nie są wystarczająco szybko odbierane na wylocie maszyny, co powoduje przerwanie procesu zmywania. Również wtedy, gdy podczas napełniania maszyny powstają duże luki. Dostosowanie prędkości umożliwia personelowi zmywającemu ciągłą pracę. Tym sposobem system elastycznego dostosowania prędkości zapewnia płynny przebieg pracy oraz efektywny proces zmywania.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: elastyczne dostosowanie prędkości
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: elastyczne dostosowanie prędkości
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: elastyczne dostosowanie prędkości
1 / 3

Filtry tłuszczowe przepływu powietrza

Zmywarka MT jest standardowo wyposażona w dwa filtry tłuszczowe, które chronią przepływ powietrza oraz system odzysku ciepła przez zatłuszczeniem. W przeciwieństwie do maszyn bez filtracji skutkuje to ograniczeniem do minimum nakładów na czyszczenie oraz trwałym utrzymaniem sprawności maszyny oraz efektywności odzysku ciepła.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: filtr tłuszczowy przepływu powietrza

Higieniczna grzałka zbiornika

Higieniczne grzałki zbiornika zmywarki MT mają samoczynnie resetujące się zabezpieczenie termiczne oraz zamkniętą powierzchnię. Umożliwia to nie tylko łatwe czyszczenie, ale też zwiększa trwałość użytkową i obniża koszty serwisowania oraz napraw.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja za pomocą sita pompy

Higieniczna osłona tylna

Konsekwentne ukierunkowanie na higienę widoczne jest również w przypadku osłony tylnej zmywarki MT. Ze względu na możliwie gładkie powierzchnie przewody wyrównawcze nie są ułożone wewnątrz zmywarki, tylko na zewnątrz. Dzięki temu po wewnętrznej stronie higienicznej osłony tylnej nie występują obszary, w których mógłby się zbierać brud. Zapewnia to higieniczny proces zmywania i ogranicza nakłady związanie z czyszczeniem ręcznym.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: wysokowydajny system zmywania

Higieniczne wnętrze strefy załadunku/odbioru

Koncepcja higieny jest konsekwentnie realizowana również w strefach załadunku i odbioru zmywarki MTF. W obu tych strefach wnętrze maszyny ma gładkie powierzchnie bez wystających krawędzi lub zagłębień, w których może się gromadzić brud. Napinacz taśmy transportującej jest w całości osłonięty, a podłoga wyprofilowana jest w kształcie litery V. Wszystko to tworzy optymalne warunki do tego, aby czyszczenie tych dwóch stref było również proste i szybkie.

 • Winterhalter MTF: higieniczne wnętrze stref załadunku i odbioru

Ilość wody płuczącej zależna od prędkości

Zmywarka MT automatycznie dostosowuje ilość wody płuczącej do wybranej prędkości transportu. W każdej fazie używana jest jedynie taka ilość wody płuczącej, jaka jest faktycznie konieczna do uzyskania pierwszorzędnego wyniku zmywania. Dozowanie nabłyszczacza odbywa się również dynamicznie, w zależności od ilości wody płuczącej. Gwarantuje to ekonomiczny proces zmywania i oszczędne obchodzenie się z zasobami.

Inteligentny wyświetlacz dotykowy

Po stronie dopływu zmywarki MT znajduje się umieszczony na optymalnej wysokości inteligentny wyświetlacz dotykowy, oferujący obsługę za pomocą jednego przycisku, neutralny językowo interfejs użytkownika oraz zrozumiałe piktogramy. Zapewnia on ergonomiczną, prostą i bezpieczną obsługę maszyny. Wykonany ze szkła wyświetlacz jest niezwykle wytrzymały, czuły i można go niezawodnie obsługiwać w rękawiczkach. W trakcie zmywania maszyna stale pokazuje aktualny status higieniczny w formie sygnalizatora świetlnego. Poza tym można odczytać aktualne temperatury w każdej strefie. Te oraz inne funkcje są dostępne na trzech poziomach obsługi: dla użytkownika, szefa kuchni oraz serwisanta.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: inteligentny wyświetlacz dotykowy

Kontrola błędów

W czasie bieżącej pracy maszyny serii MT sprawdzają w tle, czy wszystkie funkcje są bezbłędnie wykonywane. Jeśli dojdzie do wystąpienia błędu, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Do tego zmywarka MT automatycznie wykrywa, czy chodzi o błąd samodzielnie usuwalny (np. poprzez wymianę środka myjącego), błąd niekrytyczny czy też błąd krytyczny. W przypadku błędów niekrytycznych maszyna zapewnia kontynuowanie zmywania do momentu rozwiązania problemu przez serwisanta. Kontrola błędów pozwala zredukować do minimum czasy przestoju oraz braki higieniczne.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: kontrola błędów, wyświetlacz z kanistrem środka myjącego, ikona
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: kontrola błędów, wyświetlacz z kluczem płaskim
1 / 2

Montaż na cokole

Alternatywnie do powszechnie stosowanego stawiania zmywarki MT na nogach, na życzenie dostępna jest także możliwość montażu maszyny na cokole. W przypadku tego wariantu obszar między spodem maszyny a podłogą jest zamknięty. Dzięki temu odpada konieczność sprzątania pod maszyną.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: ustawianie na cokole

Multifiltracja

Efektywny system multifiltracji zmywarki MT składa się z kilku sit powierzchniowych, sit pompy oraz mediamatów. Sita powierzchniowe zbierają duże zabrudzenia i mogą być łatwo i szybko opróżniane. Sita pompy chronią pompę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z kolei mediamaty usuwają najdrobniejsze cząsteczki brudu z wody w zbiorniku. Cały system filtracji zapewnia pierwszorzędne rezultaty zmywania i obniża do minimum ryzyko wystąpienia awarii wskutek ciał obcych w systemie.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja za pomocą sita powierzchniowego
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja za pomocą Mediamat
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja za pomocą sita pompy
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja z usuwaniem brudu
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja z efektem skimmingu
1 / 5

Oddzielne napełnianie zbiornika

Seria MT oferuje różne możliwości napełniania i eksploatacji zmywarki. W zależności od lokalnej dostępności i dostosowania do indywidualnych wymagań może być stosowana woda zimna lub ciepła, zmiękczona lub demineralizowana. Tym sposobem można planowo obniżyć koszty eksploatacyjne.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: oddzielne napełnianie zbiornika

Odzysk ciepła

Energia używana podczas zmywania w zmywarce MT zostaje optymalnie spożytkowana. Dodatkowo do standardowego systemu odzysku ciepła EnergyLight system odzysku ciepła EnergyPlus wykorzystuje energię ciepłego powietrza wylotowego do wstępnego nagrzewania zimnej wody dopływowej. Wykorzystywana jest wyłącznie ulotniona już para wodna. Tym sposobem zapotrzebowanie maszyny na energię zmniejsza się, co obniża pobór mocy i koszty eksploatacyjne. System odzysku ciepła wyposażony jest zarówno w filtr tłuszczowy, jak i w funkcję automatycznego samoczyszczenia.

Okrągły reduktor do odprowadzenia pary

Za pomocą adaptera do odprowadzenia pary zmywarkę MT można na życzenie podłączyć do lokalnego systemu powietrza wylotowego W tym celu adapter do odprowadzenia pary zakładany jest na czworokątny króciec wywiewny zmywarki MT, oferując możliwość podłączenia do okrągłej rury wentylacyjnej. Adapter do odprowadzenia pary może być stosowany z odzyskiem ciepła lub bez odzysku ciepła (nie w połączeniu z pompą ciepła).

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: okrągły reduktor do odprowadzania pary

Otwory rewizyjne

Zarówno po stronach czołowych, jak i z przodu oraz z tyłu zmywarki MTF znajdują się otwory rewizyjne. Dzięki temu maszyna zapewnia ze wszystkich stron ergonomiczny dostęp do wnętrza stref załadunku i odbioru. Jeśli zdarzy się, że jakieś przedmioty, np. małe łyżeczki, spadną z przenośnika taśmowego, mogą one zostać łatwo i ergonomicznie usunięte.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: otwory rewizyjne

Podwójna funkcja oszczędzania środka myjącego

Podwójna funkcja oszczędzania środka myjącego dzięki dyszy płukania umieszczonej na początku strefy płukania gwarantuje, że duża część środka myjącego trafia bezpośrednio z powrotem do strefy mycia głównego. Dzięki temu zużywane są mniejsze ilości środka myjącego. Mniej tego środka musi być również dozowane w strefie mycia głównego. Dodatkowo większość wody do płukania kierowana jest z powrotem do strefy mycia głównego, a rozpuszczone w niej środki chemiczne do zmywania wykorzystywane są do mycia naczyń. Ten efekt podwójnej oszczędności zmniejsza zużycie środków chemicznych do zmywania nawet o 80% i tym samym znacznie obniża koszty eksploatacyjne zmywarki MT.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: podwójna funkcja oszczędzania środka myjącego

Podwójna kurtyna

Zmywarka MT jest wyposażona w podwójną kurtynę w strefie dolotowej. Dzięki temu z maszyny uciekają mniejsze ilości ciepła i pary wodnej, co zmniejsza zużycie energii i poprawia klimat pomieszczenia.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: podwójna kurtyna

Podwójne ściany

Zmywarki serii MT są standardowo wyposażone w dwuściankową, izolowaną i dookoła zamkniętą obudowę ze stali nierdzewnej, w tym płytę podłogową i osłonę tylną. Dzięki temu emisja hałasu oraz straty ciepła są ograniczone do minimum, maszyna może być swobodnie i bezpiecznie ustawiona w pomieszczeniu i jest zabezpieczona przed przenikaniem wody z zewnątrz czy też uszkodzeniem przez gryzonie.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: wysokowydajny system zmywania

Pompa ciepła

Pompa ciepła ClimatePlus oprócz energii cieplnej ulatniającej się pary wodnej wykorzystuje dodatkowo energię z otaczającego powietrza, aby podgrzewać wodę w zbiorniku oraz wodę do płukania zmywarki MT. Pompa ciepła wyposażona jest w filtr tłuszczowy oraz funkcję automatycznego samoczyszczenia i zmniejsza zużycie energii. Skutkuje to znaczącą redukcją kosztów eksploatacyjnych, obniżeniem poboru mocy oraz pozytywnym wpływem na klimat pomieszczenia.

Pompy odpływowe

Zmywarki serii MT wyposażone są w pompy odpływowe do opróżniania zbiorników. W odróżnieniu od prostych rur pionowych utrzymują one wodę w zbiornikach na optymalnym poziomie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo procesu. Inne korzyści to lepszy rezultat zmywania, przyspieszone odpompowywanie, możliwość opróżniania częściowego oraz wysokie bezpieczeństwo pracy, ponieważ istnieje znikome ryzyko kontaktu z detergentem do mycia.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja za pomocą sita pompy

Potrójne płukanie

Wydajny system potrójnego płukania zmywarki MT składa się z umieszczonej z przodu dyszy płukania, końcowego płukania pompowego oraz końcowego płukania świeżą wodą. Dysza płukania uwalnia zmywane naczynia od cząsteczek brudu i środka myjącego jeszcze przed właściwym płukaniem. Użyta do tego woda kierowana jest przy tym z powrotem do strefy mycia głównego. W połączeniu z umiejscowionym dalej pukaniem pompowym oraz końcowym system zapewnia optymalny wynik zmywania przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

Program mycia podstawowego

Zmywarki serii MT oferują specjalny program do dokładnego mycia naczyń zanieczyszczonych np. skrobią. Może on zostać w razie potrzeby aktywowany, wyręczając personel w żmudnym ręcznym myciu podstawowym. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze, a także odciążyć personel.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: program mycia podstawowego

Program pracy awaryjnej

Jeżeli w zmywarce MT wystąpi błąd i przestanie działać sterowanie maszyną poprzez wyświetlacz, może zostać aktywowany program pracy awaryjnej. Dzięki temu można uniknąć całkowitej awarii maszyny i kontynuować zmywanie w trybie awaryjnym do momentu przybycia serwisanta.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: program pracy awaryjnej

Program samoczyszczenia urządzenia

Na koniec dnia pracy program samoczyszczenia zmywarki MT zapewnia automatyczne opróżnienie wszystkich zbiorników. Przy tym następuje również wypłukanie wnętrza i ew. systemu odzysku ciepła za pomocą obrotowych dysz. W ten sposób program wspomaga użytkownika w codziennym czyszczeniu maszyny, zapewniając czystość i higienę.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: program samoczyszczenia urządzenia

Program szybkiego opróżniania

Oprócz regularnego programu samoczyszczenia zmywarka MT oferuje także program szybkiego opróżniania. Umożliwia on opróżnienie całej maszyny w ciągu jedynie kilku minut. Pozwala to zaoszczędzić czas, gdy potrzebne jest szybkie działanie.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: regeneracja poszczególnych zbiorników, wyświetlacz programów opróżniania

Prysznic natryskowy

Strefa załadunku zmywarki MTF może zostać wyposażona w prysznic natryskowy. Wspomaga on wstępne ręczne odkładanie naczyń i umożliwia usuwanie dużych zabrudzeń przed wejściem do maszyny. Takie rozwiązanie poprawia rezultat zmywania, zmniejsza nakłady na czyszczenie maszyny i korzystnie wpływa na koszty eksploatacyjne.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: prysznic natryskowy

Przekaźnik wielofunkcyjny

Przekaźnik wielofunkcyjny umożliwia sterowanie zewnętrznymi funkcjami, takimi jak np. lokalna instalacja wywiewna, zależnie od aktualnego stanu pracy maszyny. W zależności od zastosowania przekaźnika wielofunkcyjnego i aktualnego stanu zmywarki MT zwiększa to bezpieczeństwo eksploatacyjne, poprawia rezultat zmywania i skutkuje większą efektywnością energetyczną w kuchni.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: przekaźnik wielofunkcyjny

Przycisk szybkiego uruchomienia

Z tyłu strefy dolotowej zmywarki MTF znajduje się dodatkowy przycisk szybkiego uruchomienia. Przycisk ten umożliwia proste i szybkie przechodzenie ze stanu spoczynku do trybu zmywania – bez konieczności obchodzenia maszyny i ponownego uruchamiania procesu zmywania na wyświetlaczu dotykowym.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: przycisk szybkiego uruchomienia

Prędkości transportu

W zmywarkach serii MT istnieje możliwość wyboru między trzema różnymi prędkościami transportu: »Wolno« dla silnie zabrudzonych naczyń, »Średnio« dla normalnych zbrudzeń oraz »Szybko« dla lekko zabrudzonych naczyń, takich jak np. tace. Przypisane do tych stopni wartości prędkości mogą zostać dostosowane do indywidualnych wymagań klienta oraz pod kątem spełniania wymagań higienicznych normy DIN EN 17735.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: prędkości transportu

Regeneracja poszczególnych zbiorników

Jeżeli stopień zabrudzenia maszyny jest tymczasowo ponadprzeciętnie wysoki, woda w pierwszym zbiorniku może zostać spuszczona i wymieniona. Woda w zbiorniku może przy tym zostać zregenerowana w 33%, 50% albo w 100%. Ponieważ ponowne napełnianie pierwszego zbiornika odbywa się poprzez zbiorniki następne, zostają one również zregenerowane. Taka alternatywa do całkowitej wymiany wody w zbiorniku poprawia rezultaty zmywania i stanowi oszczędzające czas i obniżające koszty rozwiązanie, stosowane w trakcie krótkich przerw w pracy, np. przed rozpoczęciem kolejnej zmiany.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: regeneracja poszczególnych zbiorników, wyświetlacz regeneracji poszczególnych zbiorników
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: regeneracja poszczególnych zbiorników, wyświetlacz programów opróżniania
1 / 2

Sterowana zmywanymi naczyniami aktywacja stref mycia

Zmywarka MT wykorzystuje wodę, energię oraz środki chemiczne do zmywania w sposób celowy i oszczędny. Poszczególne strefy mycia wstępnego, głównego i końcowego aktywowane są dopiero wtedy, gdy zmywane naczynia rzeczywiście znajdą się w danej strefie. Pozwala to oszczędzać zasoby i minimalizować koszty eksploatacyjne.

Strefa suszenia

Jeśli ze względu na swój kształt lub właściwości materiału zmywane naczynia słabo schną, wówczas strefa suszenia zmywarki MTF wspomaga suszenie cienkiego filmu wodnego. Zapewnia to optymalny wynik suszenia, dzięki czemu umyte naczynia mogą być szybko ponownie użyte.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: strefa suszenia

Strefa wydmuchu

Strefa wydmuchu zmywarek serii MT jest mocniejsza niż strefa suszenia: Usuwa ona również wodę, która mogła nagromadzić się w zagłębieniach zmywanych naczyń, poprawiając tym samym wynik suszenia. Łącznie możliwa jest kombinacja do trzech jednostek suszenia.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: strefa suszenia

System wykrywania sit

Przy pomocy kontroli magnetycznej system wykrywania sit gwarantuje, że wszystkie sita powierzchniowe są prawidłowo założone. Tylko wtedy multifiltracja w zmywarce MT może działać optymalnie, wnosząc swój wkład w pierwszorzędny rezultat zmywania. Jednocześnie pompa jest w najlepszy możliwy sposób chroniona przed uszkodzeniami.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: system wykrywania sit

Tryb czyszczenia pojemników

W przypadku czyszczenia pojemników i innych dużych naczyń końcowe płukanie pompowe może zostać w razie potrzeby wyłączone przez użytkownika. Skutkuje to wydłużeniem odcinka ociekania i poprawą rezultatu zmywania.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: tryb czyszczenia pojemników

Tryb higieniczny

Tryb higieniczny to cecha, którą oferują tylko zmywarki z transportem taśmowym i koszowym firmy Winterhalter: Jeśli temperatura zbiornika lub bojlera spadnie poniżej wartości zadanej, zmywarka MT automatycznie redukuje prędkość transportu. Dzięki temu zawsze zagwarantowane jest pełne bezpieczeństwo higieniczne.

Wbudowany system dozowania stałego środka myjącego

W przypadku systemu dozowania stałego środka myjącego SPI (Solid Pump Internal) stosowany jest środek myjący w formie proszku. Jest on wysoce skoncentrowany i o około 2/3 wydajniejszy niż płynny środek myjący. Obsługa jest komfortowa, ergonomiczna i bezpieczna, ponieważ wkłady ze środkiem myjącym wymieniane są bez jakiegokolwiek kontaktu ze środkami chemicznymi do zmywania. Inne zalety wbudowanego systemu dozowania stałego środka myjącego to higieniczna integracja z maszyną, zajmujące niewiele miejsca przechowywanie wkładów na wymianę oraz małe ilości odpadów.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wbudowany system dozowania stałego środka myjącego
 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wbudowany system dozowania stałego środka myjącego
1 / 2

Wbudowany system odwróconej osmozy

Wbudowany system odwróconej osmozy Excellence-i umożliwia usuwanie z wody przed zmywaniem nawet 98% wszystkich minerałów oraz soli. Po aktywacji tej funkcji zmywarka MT przełącza się na płukanie końcowe za pomocą wody osmotycznej, zapewniając efekty zmywania na najwyższym poziomie – naczynia szklane są nieskazitelnie czyste, a sztućce błyszczą jak nowe – i to bez polerowania. System uzdatniania wody Excellence-i jest całkowicie zintegrowany z maszyną i nie wymaga dodatkowego miejsca w zmywalni.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wbudowany system odwróconej osmozy

Wymiennik ciepła w strefie mycia wstępnego

Zmywarki serii MTF są standardowo wyposażone w system odzysku ciepła EnergyLight. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej wykorzystuje ciepłą wodę ze strefy mycia wstępnego, aby wstępnie podgrzać zimną wodę dopływową. Odzysk do 2,5 kWh/h w połączeniu z innymi funkcjami zapewnia zmniejszony pobór mocy i tym samym obniżone koszty eksploatacyjne. Ponadto wymiennik ciepła reguluje temperaturę wody w strefie mycia wstępnego, utrzymując ją na optymalnym poziomie.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: wymiennik ciepła w strefie mycia wstępnego

Wysokowydajny system zmywania

Ramiona myjące wysokowydajnego systemu zmywania zmywarki MT mają asymetryczny układ i zapewniają optymalne pokrycie powierzchni podczas zmywania. Ciśnienie zmywania jest przy tym dokładnie zrównoważone, tak aby z jednej strony uzyskać maksymalną wydajność zmywania, a z drugiej strony zapewnić bezpieczne utrzymywanie zmywanych naczyń w swojej pozycji. W rezultacie otrzymano system zmywania, który wyróżnia się wysoką wydajnością i efektywnością niezależnie od rodzaju zmywanych naczyń.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: wysokowydajny system zmywania

Wyłącznik główny

Wyłącznik główny pozwala w razie potrzeby całkowicie odłączyć zmywarkę MT od sieci elektrycznej. Umożliwia to prostą, szybką i bezpieczną dezaktywację maszyny w sytuacjach niebezpiecznych lub po zakończeniu pracy. Poza tym serwisant nie musi długo szukać odpowiednich lokalnych bezpieczników.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wyłącznik główny

Wyłącznik krańcowy transportera

Jeśli umyte naczynia nie są usuwane ze strefy odbioru, zmywarka MTF niezwłocznie zatrzymuje transport taśmowy i wyłącza płukanie do momentu, aż wyłącznik krańcowy transportera będzie znów wolny. Dzięki temu umyte naczynia nie spadają z taśmy transportera, co pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym MTF: wyłącznik krańcowy transportera

Włączanie i wyłączanie sterowane czasowo

Zmywarki MT oferują możliwość zaprogramowania, o jakich porach maszyna ma być załączana oraz wyłączana. W zależności od ustalonego harmonogramu dziennego lub tygodniowego maszyna włącza się wówczas automatycznie o określonej godzinie i jest gotowa do wykonania pierwszego zmywania. Można też zaprogramować automatyczne uruchamianie na koniec dnia programu samoczyszczenia, a następnie wyłączenie maszyny. Pomaga to optymalizować czasy pracy maszyny, unikać przestojów oraz obniżyć koszty osobowe.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: włączanie i wyłączanie sterowane czasowo

Zbiorniki higieniczne

Zbiorniki higieniczne to kolejny przykład świadczący o wysokiej klasie zmywarek serii MT: Są one wykonane z jednego kawałka i formowane wgłębnie w dużych promieniach. Dzięki temu we wnętrzu nie ma żadnych zakamarków ani krawędzi, w których mógłby się gromadzić brud i mogłyby się tworzyć osady. Zamiast tego zbiorniki wykazują efekt samoczyszczenia, który upraszcza i przyspiesza czyszczenie ręczne w razie potrzeby.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: multifiltracja za pomocą sita pompy

Zewnętrzne dozowanie płynne

Zewnętrzne dozowanie płynne PPX (Peristaltic Pump External) to opcja polegająca na tym, że zmywarka MT na podstawie pomiaru przewodności kontroluje dokładne dozowanie środka myjącego. Efektywna współpraca maszyny i dozownika prowadzi do jeszcze precyzyjniejszego dozowania, wykorzystania potencjałów oszczędności i optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: zewnętrzne dozowanie płynne

Zintegrowany zwijacz węża

Zmywarki serii MT mogą być opcjonalnie wyposażone w zwijacz węża do ręcznego czyszczenia wnętrza maszyny. Waż ten jest zintegrowany ze środkową strefą neutralną, a dzięki 7-metrowej długości nadaje się nawet do maszyn o największej możliwej konfiguracji. To praktyczne rozwiązanie jest niezależne od przyłącza wody zmywarki MT, działa również przy wyłączonej maszynie i pozwala uniknąć uciążliwej i zabierającej dużo czasu obsługi za pomocą dodatkowego węża.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: wbudowany zwijacz węża

Zmywanie wysokotemperaturowe

W przypadku szczególnych wymagań higienicznych istnieje możliwość wyposażenia zmywarki MT w dodatkową moc grzewczą. W trybie HighTemp możliwe jest wówczas również zmywanie w wyższych temperaturach.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: zmywanie wysokotemperaturowe

Złącze USB

Poprzez złącze USB można pobierać wszelkie dane eksploatacyjne zmywarki MT i zapisywać je na zewnętrznym nośniku danych jako raport dotyczący higieny. Umożliwia to ciągłą dokumentację przestrzegania wszystkich standardów higienicznych według HACCP. Złącze to umożliwia również wgrywanie aktualizacji oprogramowania przez serwisanta. Dzięki temu oprogramowanie zmywarki MT pozostanie aktualne, a nowe funkcje będą od razu dostępne. Złącze USB umożliwia to nawet wtedy, gdy funkcja CONNECTED WASH nie może być używana.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: złącze USB

zewnętrzne zarządzanie energią

Poprzez złącze zgodne z DIN 18875 zmywarka MT może zostać podłączona do zewnętrznego systemu zarządzania energią. Umożliwia to ograniczanie mocy szczytowej z uwzględnieniem wszystkich podłączonych urządzeń i tym samym optymalizację łącznych kosztów energii elektrycznej zakładu.

 • Zmywarki Winterhalter z transportem taśmowym i koszowym: zewnętrzny system zarządzania energią