IMPRINT

Winterhalter pravne informacije

Winterhalter Gastronom d.o.o.
Pod jelšami 9
1290 Grosuplje
Ident. št. za DDV in davčna številka SI 55134106

Telefon: +386 (0)1 7863 445/446
Faks: +386 (0)1 7863 444
E-mail: [email protected]

je vpisan v poslovni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
Matična številka: 5646618000

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Odškodninska odgovornost za vsebino
Vsebino našega spletnega mesta smo oblikovali z veliko skrbnosti, vendar ne moremo jamčiti za pravilnost ali popolnost teh vsebin ali za njihovo ažurnost. Kot ponudnik storitev smo odgovorni za vsebino na tej spletni strani že po splošnem pravu. Kot upravljavec spletne strani ne nadziramo prenesenih ali shranjenih podatkov o tretjih strankah in ne raziskujemo okoliščin, ki kažejo na nezakonito ravnanje. To ne vpliva na dolžnost odstraniti ali blokirati uporabo podatkov po splošnem pravu. Odškodninska odgovornost v tem smislu je možna šele od trenutka, ko izvemo za konkretno pravno kršitev. Ko enkrat izvemo za zadevne pravne kršitve, bomo torej nemudoma odstranili to vsebino.

Odgovornost za povezave
V naši ponudbi so tudi povezave na zunanja spletna mesta tretjih strank, na katerih vsebino pa nimamo nobenega vpliva. Zato tudi ne moremo dati nobenih jamstev za omenjene vsebine tretjih strank. Za vsebino strani, kamor vodijo povezave, je odgovoren zadevni ponudnik ali upravljalec strani, do katerih vodijo omenjene povezave.

Avtorske pravice
Za vsebino in dela, predstavljena na teh straneh, ki jih je ustvaril upravljalec spletnega mesta, veljajo pravila, ki urejajo avtorsko in soredne pravice. Za reproduciranje, redigiranje oz. urejanje, distribucijo ali kakršnokoli drugo vrsto uporabe le-teh zunaj omejitev, ki jih določa pravo avtorskih pravic, je potrebno pisno soglasje njihovega avtorja oz. ustvarjalca. Prenos datotek in kopiranje teh strani je dovoljeno izključno za zasebno uporabo in ne za komercialno uporabo. V primeru, da posamezne vsebine teh strani ni ustvaril sam upravljalec spletnega mesta, bodo spoštovane avtorske pravice tretjih strank, predvsem pa bodo vsebine tretjih strank jasno označene kot take. Če kljub temu opazite kršitev avtorskih pravic, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Ko izvemo za pravno kršitev, bomo nemudoma odstranili zadevno vsebino.

Nezaželena pošta
Izrecno prepovedujemo, da bi tretje stranke naše kontaktne podatke, ki smo jih objavili na podlagi naše pravne obveznosti objave obvestil, uporabljale za pošiljanje svojih  glaševalskih sporočil in informativnih gradiv, ki jih mi nismo izrecno zahtevali. Upravljalci teh strani si izrecno pridržujejo pravico, da sprožijo pravni postopek v primeru neželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, kot je neželena e-pošta.