Lastnosti izdelka tračnega transportnega pomivalnega stroja serije MTF

 

Adapter odpadnega zraka

Z adapterjem odpadnega zraka je serijo MT mogoče na željo priključiti na postavitve sistema odzračevanja. V ta namen se adapter odpadnega zraka namesti na štirikotni odzračevalni nastavek serije MT in tako nudi možnost priključitve na okroglo odzračevalno cev. Adapter odpadnega zraka lahko uporabljate s povratnim zajemanjem toplote ali brez (ne v povezavi s toplotno črpalko).

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – adapter odpadnega zraka

Aktiviranje delovanja con, ki je pogojeno z vrsto posode in pribora

Serija MT ciljno in varčno uporablja vodo, energijo ter čistila. Posamezne cone za predpomivanje, glavno pomivanje in izpiranje se aktivirajo šele takrat, ko sta posoda in pribor dejansko v posamezni coni. To učinkovito izrablja vire in zniža obratovalne stroške.

Aktivno odstranjevanje umazanije

Serija MT je opremljena s sistemom za aktivno odstranjevanje umazanije. Ta poskrbi, da groba umazanija sploh ne pride v vodo rezervoarja. Umazanijo odstrani s filtracijo že pred glavnim ciklusom pomivanja. Umazanija se odvaja v dovodno cono in shrani v predalu s sitom. Med delovanjem je mogoče predal preprosto in hitro izprazniti. Tako se izboljša rezultat pomivanja in zmanjša potreba po pomivalnem sredstvu.

Asistent za začetek

Funkcija SmartStart med polnjenjem serije MT samodejno preveri, ali se vse funkcije stroja pravilno izvajajo. Diagnoza sistema zagotavlja popolno varnost delovanja in poskrbi za to, da so morebitne napake predčasno zaznane ter odpravljene.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – pomočnik za začetek

CONNECTED WASH

Z aplikacijo CONNECTED WASH je mogoče od kjer koli analizirati, vrednotiti in priklicati vse pomembne podatke stroja povezane serije MT. Če so v procesu pomivanja možnosti za optimizacijo, potem aplikacija CONNECTED WASH opozori na to s konkretnimi napotki in priporočili za ravnanje ter tako poveča ekonomičnost. V primeru kritične napake stroj samodejno pošlje obvestilo in s tem poskrbi za popolno higiensko varnost ter povečano učinkovitost. Samodejne posodobitve zagotavljajo, da je programska oprema stroja vedno posodobljena in so nove funkcije takoj na voljo.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – CONNECTED WASH

Cona izpihovanja

Cona izpihovanja serije MT je zmogljivejša od cone sušenja: odstrani tudi luže, ki bi nastale v vdolbinah elementov pomivanja in s tem izboljša rezultate sušenja. Mogoča je kombinacija treh sušilnih enot.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – cona sušenja

Cona sušenja

Če se elementi pomivanja zaradi svojih oblik ali materiala slabo sušijo, potem cona sušenja serije MTF pomaga osušiti tanek sloj vode. To poskrbi za optimalne rezultate sušenja – elemente pomivanja je mogoče hitro ponovno uporabiti.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – cona sušenja

Dvojna moč

V dovodu stroja je serija MT opremljena z dvojno zaveso. To zadrži več toplote in pare v stroju, kar zmanjša porabo energije in izboljša ozračje v prostoru.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – dvojna zavesa

Dvojna stena

Stroji serije MT imajo serijsko vgrajeno ohišje iz legiranega jekla, ki je izolirano z dvojno steno in zaprto z vseh strani, vključno s talno ploščo in zadnjo steno. S tem so emisije hrupa in izgube toplote zmanjšane na minimum. Stroj je mogoče prosto in varno za delovanje postaviti v prostoru in je zaščiten pred vdorom vode od zunaj ali poškodbe zaradi glodavcev.

 • Transportni pomivalni stroji MTF Winterhalter – izjemno zmogljiv sistem pomivanja

Filter za maščobe za zračni vod

Serija MT je serijsko opremljena dvema filtroma za maščobe, ki ščitita zračni vod in povratno zajemanje toplote pred zamaščenostjo. V nasprotju s stroji brez filtracije se napor pri čiščenju s tem zmanjša na minimum in funkcionalnost stroja ter učinkovitost povratnega zajemanja toplote trajno ohranita.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – maščobni filter za prezračevanje

Fleksibilna nastavitev hitrosti

Način FlexSpeed poskrbi, da se transportna hitrost serije MT samodejno zmanjša, če je ta previsoka za trenutno delovno frekvenco. To se zgodi na primer, ko na izhodu stroja posoda in pribor nista dovolj hitro pospravljena in se zaradi tega proces pomivanja prekine. Ali ob nalaganju stroja nastanejo velike luknje. S prilagoditvijo hitrosti lahko osebje v pomivalnici neprekinjeno dela. Na ta način fleksibilna prilagoditev hitrosti zagotavlja neprekinjen delovni tok in učinkovit proces pomivanja.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – fleksibilna nastavitev hitrosti
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – fleksibilna nastavitev hitrosti
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – fleksibilna nastavitev hitrosti
1 / 3

Funkcija za dvojno varčno uporabo čistila

Funkcija za dvojno varčno uporabo čistila s predhodno šobo za izpiranje na začetku izpiralne cone poskrbi za to, da je velik del pomivalnega sredstva izpran neposredno nazaj v cono glavnega pomivanja. Na ta način se porabi manj pomivalnega sredstva in v coni glavnega pomivanja ni potrebno dodajati toliko pomivalnega sredstva. Dodatno se velik del izpiralne vode vrne nazaj v cono glavnega pomivanja in za čiščenje se uporabijo čistila, ki so raztopljena v izpiralni vodi. Ta dvojni varčni ukrep zmanjša porabo čistil do 80 % in tako zniža obratovalne stroške serije MT.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – funkcija za dvojno varčno uporabo čistila

Glavno stikalo

Z glavnim stikalom je mogoče serijo MT po potrebi popolnoma ločiti iz omrežja. Tako je mogoče stroj v nevarnih situacijah ali po koncu obratovanja preprosto, hitro in varno deaktivirati. Poleg tega servisnemu tehniku ni potrebno dolgo iskati postavitve varovalk.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – glavno stikalo

Grelec higienskega rezervoarja

Grelci higienskega rezervoarja serije MT imajo termo varovalko s samodejnim ponastavljanjem in zaprto površino. To omogoča preprosto čiščenje, podaljša življenjsko dobo ter zniža stroške servisa in popravila.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija s sitom obtočne črpalke

Higienska hrbtna stena

Dosledna usmerjenost v higieno je opazna tudi na hrbtni steni serije MT. Glede na čim bolj gladke površine dvižni vodi niso položeni v notranjosti pomivalnega prostora, ampak zunaj. Tako na notranji strani higienske hrbtne stene ni območij, na katerih bi se lahko nabirala umazanija. To zagotavlja higiensko pomivanje in čiščenje z malo truda.

 • Transportni pomivalni stroji MTF Winterhalter – izjemno zmogljiv sistem pomivanja

Higienska notranjost cone polnjenja/odvzemanja

Tudi v coni polnjenja in odvzemanja serije MTF je higienski koncept dosledno upoštevan. V obeh conah ima notranjost gladke površine brez opaznih robov in vdolbin, v katerih bi se lahko nabirala umazanija. Napenjalna naprava za transportni trak je popolnoma zakrita in dno je v obliki črke V. Tako so izpolnjeni vsi predpogoji za preprosto in hitro čiščenje tudi teh dveh con.

 • Pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – higienska notranjost cone za polnjenje in odvzemanje

Higienska vrata

Za 180° vrtljiva higienska vrata nudijo ergonomski dostop do celotne notranjosti stroja ter omogočajo preprosto higiensko čiščenje. Tu se pokaže velika prednost v primerjavi z običajnimi dvižnimi vrati, kajti pri kakovostnih vratih serije MT je mogoče brez težav dostopati do notranjosti in jo po potrebi očistiti. Globoko vlečena, akustično in energetsko izolirana dvostenska vrata so osrednji sestavni del higienskega koncepta serije MT.

Higienski certifikat

Kot vsi pomivalni stroji proizvajalca Winterhalter tudi serija MT izpolnjuje higienske zahteve standarda DIN EN 17735 in ima ustrezne higienske certifikate. Pri pravilnem delovanju stroji zagotavljajo popolno higiensko varnost.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – higienski certifikat

Higienski način

Higienski način je lastnost izdelka, ki ga imajo le transportni pomivalni stroji Winterhalter: če temperatura rezervoarja ali bojlerja pade pod želeno vrednost, serija MT samodejno zniža transportno hitrost. Tako je popolna higienska varnost vedno zagotovljena.

Higienski rezervoarji

Higienski rezervoarji so nadaljnji primer za prvovrstno obdelavo serije MT: so iz enega kosa in globoko uvlečeni v velikih polmerih. Zaradi tega v notranjosti ni kotov ali robov, kjer bi se nabirala umazanija in nastajale obloge. Namesto tega imajo rezervoarji samočistilni učinek, ki po potrebi poenostavi in pospeši ročno čiščenje.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija s sitom obtočne črpalke

Integrirana naprava za navijanje cevi

Za ročno čiščenje notranjosti stroja je serija MT opcijsko na voljo z napravo za navijanje cevi. Cev je vgrajena v srednji nevtralni coni, da prihrani prostor in je s sedmimi metri primerna tudi za največjo možno konfiguracijo stroja. Praktična rešitev je neodvisna od priključka vode serije MT, deluje tudi pri izklopljenem stroju ter prihrani okorno in zamudno rokovanje z dodatno cevjo.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – integrirana naprava za navijanje cevi

Izjemno zmogljiv sistem pomivanja

Pomivalne roke izjemno zmogljivega sistema pomivanja serije MT so razvrščene asimetrično in skrbijo za optimalno pokritost površin pri pomivanju. Ob tem je tlak pomivanja natančno uravnotežen, zato da je po eni strani dosežena maksimalna kapaciteta pomivanja ter po drugi strani se posoda in pribor varno obdržita v svojem položaju. Rezultat je sistem pomivanja, ki se odlikuje po visoki zmogljivosti in učinkovitosti – pri vsaki vrsti posode in pribora.

 • Transportni pomivalni stroji MTF Winterhalter – izjemno zmogljiv sistem pomivanja

Količina izpiralne vode, odvisna od hitrosti

Serija MT samodejno prilagodi količino izpiralne vode izbrani transportni hitrosti. Na vsaki stopnji se uporabi le toliko vode za izpiranje, kot je dejansko potrebno za prvovrstni rezultat pomivanja. Doziranje izpiralnega sredstva se prav tako izvede dinamično in je prilagojeno količini izpiralne vode. To poskrbi za ekonomičen proces pomivanja in pazljivo ravnanje z viri.

Ločeno polnjenje rezervoarja

Serija MT nudi različne možnosti za polnjenje in obratovanje stroja. Glede na razpoložljivost in individualne zahteve je za to mogoče uporabiti toplo, omehčano ali demineralizirano vodo. Na ta način so stroški obratovanja ciljno znižani.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – ločeno polnjenje rezervoarja

Multifunkcijski rele

Multifunkcijski rele omogoča krmiljenje zunanjih funkcij, kot npr. postavitve naprave za odpadni zrak, odvisno od trenutnega stanja obratovanja stroja. Glede na uporabo multifunkcijskega releja in trenutnega statusa serije MT to poveča varnost delovanja, izboljša rezultat pomivanja ali poveča energetsko učinkovitost v kuhinji.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – multifunkcijski rele

Način za posodo

Pri čiščenju posod in drugih velikih elementov pomivanja lahko uporabnik po potrebi izklopi izpiranje s črpalko serije MT. Tako se podaljša predel odkapljanja in izboljša rezultat pomivanja.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – način za posodo

Odtočne črpalke

Za praznjenje rezervoarjev je serija MT opremljena z odtočnimi črpalkami. Te odtočne črpalke v primerjavi z običajnimi izplakovalniki ohranjajo vodo v rezervoarjih na optimalnem nivoju in tako povečajo varnost procesa. Druge prednosti so še izboljšan rezultat pomivanja, pospešeno izčrpavanje, možnost delnega odvzemanja in visoka varnost pri delu – ker obstaja le minimalna nevarnost za stik s pomivalnim lugom.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija s sitom obtočne črpalke

Pametni zaslon na dotik

Na strani dostopa serije MT je na optimalni delovni višini pametni zaslon na dotik: z upravljanjem z enim gumbom, jezikovno nevtralno nadzorno ploščo in razumljivimi piktogrami. Skrbi za ergonomsko, preprosto in varno upravljanje stroja. Zaslon iz stekla je zelo trpežen in se občutljivo odziva ter ga lahko upravljate tudi z rokavicami. Med pomivanjem stroj trajno prikazuje trenutni higienski status v obliki semaforja. Poleg tega je mogoče pogledati trenutne temperature vsake posamezne cone. Te in druge funkcije so za uporabnika, šefa kuhinje in servisnega tehnika dostopne prek treh upravljalnih ravni.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – pametni zaslon na dotik

Pomivanje pri visoki temperaturi

Pri posebnih higienskih zahtevah je mogoče serijo MT opremiti z dodatno grelno močjo. V načinu HighTemp je mogoče pomivati tudi pri višjih temperaturah.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – pomivanje pri visoki temperaturi

Postavitev podnožja

Alternativno k običajni postavitvi serije MT na noge, je mogoče stroj montirati tudi na podnožje. Pri tej različici je območje med spodnjim delom stroja in tlemi zaprto. Tako ni potrebno čistiti pod strojem.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – postavitev podnožja

Povratno zajemanje toplote

Pri pomivanju s serijo MT je izkoristek energije optimalno uporabljen. Povratno zajemanje toplote EnergyPlus dodatno k serijskemu povratnemu zajemanju toplote EnergyLight uporabi energijo toplega odpadnega zraka za predhodno ogrevanje dovodne vode. Uporabi se izključno že iztekajoča vodna para. Na ta način se zmanjša potreba po energiji stroja, kar zniža priključno vrednost in obratovalne stroške. Povratno zajemanje toplote vsebuje filter za maščobe in samodejno funkcijo za samočiščenje.

Prepoznavanje sit

Z magnetnim nadzorom prepoznavanje sit zagotovi, da so ploščata sita pravilno nameščena. Večslojna filtracija serije MT lahko le tako dela optimalno in pripomore k prvovrstnemu rezultatu pomivanja. Istočasno je črpalka na najboljši način zaščitena pred poškodbami.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – zaznavanje sita

Program hitrega odvzemanja

Poleg rednega samočistilnega programa serija MT nudi tudi program za hitro odvzemanje: tako je mogoče celoten stroj izprazniti le v nekaj minutah. To prihrani čas, ko je potrebno delati zelo hitro.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – regeneracija posameznega rezervoarja, prikaz programov odvzemanja

Program za osnovno čiščenje

Serija MT nudi poseben program za osnovno čiščenje elementov pomivanja, ki so npr. umazani s škrobom: po potrebi ga je mogoče aktivirati in osebju prihrani težko ročno osnovno čiščenje. Prihranijo se čas in stroški in osebje je razbremenjeno.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – program za osnovno čiščenje

Regeneracija posameznega rezervoarja

Če je vnos umazanije v stroj začasno nenavadno velik, je mogoče vodo v prvem rezervoarju izpustiti in zamenjati. Ob tem je mogoče vodo rezervoarja po izbiri regenerirati za 33 %, 50 % ali 100 %. Ker se ponovno polnjenje prvega rezervoarja izvede prek naslednjih rezervoarjev, se tudi ti regenerirajo. Ta alternativa za popolno zamenjavo vode rezervoarja izboljša rezultate pomivanja in prihrani čas ter stroške med kratkimi odmori npr. pri menjavi izmene.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – regeneracija posameznega rezervoarja, prikaz regeneracije posameznega rezervoarja
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – regeneracija posameznega rezervoarja, prikaz programov odvzemanja
1 / 2

Revizijske odprtine

Na čelnih stranicah, sprednji in zadnji strani serije MTF so revizijske odprtine. Stroj tako na vseh straneh nudi ergonomski dostop do notranjosti cone polnjenja in odvzemanja. Če skozi trak padejo predmeti, kot žličke, potem je te mogoče preprosto in ergonomsko odstraniti.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – revizijske odprtine

Samočistilni program

Na koncu dneva samočistilni program serije MT poskrbi za samodejno praznjenje vseh rezervoarjev. Pri tem se z rotirajočimi šobami izperejo tudi notranjost in po potrebi povratno zajemanje toplote. Na ta način podpira uporabnika pri dnevnem čiščenju in zagotavlja čistočo ter higieno.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – samočistilni program

Stranske pomivalne roke

Cone glavnega pomivanja serije MT je mogoče dodatno opremiti s stranskimi pomivalnimi rokami. To zagotavlja optimalno pomivanje tudi zunanjih strani velikih elementov pomivanja, kot so GN-posoda ali grelni pladnji.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – stranske pomivalne roke

Tipka za hitrejši začetek

Na zadnji strani dovodne cone serije MT je dodatna tipka za hitrejši začetek. S to tipko je mogoče stroj preprosto in hitro priklicati iz mirovanja nazaj v pomivanje – ni potrebno okoli stroja, da bi ciklus pomivanja zagnali prek zaslona na dotik.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – tipka za hitri začetek

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka ClimatePlus za segrevanje vode v rezervoarju in izpiralne vode serije MT poleg termične energije iztekajoče vodne pare dodatno uporablja energijo zraka iz prostora. Toplotna črpalka ima filter za maščobe in samodejno funkcijo za samočiščenje ter zmanjšuje porabo energije. S tem se obratovalni stroški znatno zmanjšajo in zniža se priključna vrednost, kar pozitivno vpliva na ozračje v prostoru.

Toplotni izmenjevalnik cone predpomivanja

Stroji serije MTF so serijsko opremljeni s povratnim zajemanjem toplote EnergyLight. Toplotni izmenjevalnik iz legiranega jekla uporablja toplo vodo cone predpomivanja, da predhodno segreje dovodno vodo. Ponovna pridobitev do 2,5 kWh/h v kombinaciji z drugimi funkcijami poskrbi za zmanjšano priključno vrednost in prihranek pri obratovalnih stroških. Poleg tega toplotni izmenjevalnik uravnava temperaturo vode v coni predpomivanja in jo ohranja na optimalni ravni.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – toplotni izmenjevalnik cone predpomivanja

Transportne hitrosti

Pri seriji MT je mogoče izbirati med tremi različnimi transportnimi hitrosti: »počasi« za zelo umazane elemente pomivanja, »srednje« za normalno umazanijo ter »hitro« za manj umazane elemente pomivanja, kot so npr. pladnji. Dodeljene vrednosti hitrosti je mogoče prilagoditi glede na individualne strankine zahteve in higienske zahteve po standardu DIN EN 17735.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – transportna hitrost

Tračno končno stikalo

Če v coni odvzemanja očiščeni elementi pomivanja niso pospravljeni, serija MTF takoj zaustavi tračni prenos in izklopi izpiranje – dokler tračno končno stikalo ni ponovno prosto. S tem se preprečijo nepotrebni stroški, kajti elementi pomivanja tako ne morejo pasti s traku.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – tračno končno stikalo

Trojno izpiranje

Zmogljivo trojno izpiranje serije MT je sestavljeno iz predhodne šobe za izpiranje, izpiranja s črpalko ter izpiranja s svežo vodo. Šoba za izpiranje z elementov pomivanja še pred izpiranjem odstrani delce umazanije in pomivalno sredstvo. Uporabljena voda ob tem odteče nazaj v cono glavnega pomivanja. Celotni sistem v kombinaciji z izpiranjem s črpalko in izpiranjem s svežo vodo poskrbi za optimalen rezultat izpiranja ter minimalne obratovalne stroške.

Upravljanje napak

Med pomivanjem stroji serije MT v ozadju preverijo, ali se vse funkcije izvajajo brezhibno. Če pride do napake, se na zaslonu prikaže ustrezno opozorilo. Ob tem serija MT samodejno zazna, ali gre za napako, ki se bo sama odpravila (npr. zamenjava pomivalnega sredstva) ali nekritično ali kritično napako. Pri nekritični napaki stroj zagotovi pomivanje do prihoda servisnega tehnika. Upravljanje napak zmanjša čase nedelovanja in pomanjkljivo higieno na minimum.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – upravljanje napak, prikaz z ikono kanistra s pomivalnim sredstvom
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – upravljanje napak, prikaz z vijačnim ključem
1 / 2

Večslojna filtracija

Učinkovita večslojna filtracija serije MT je sestavljena iz več ploščatih sit, sit obtočne črpalke in Mediamatov. Ploščata sita zajamejo grobo umazanijo in jih je mogoče preprosto ter hitro izprazniti. Sita obtočne črpalke ščitijo črpalko pred mehanskimi poškodbami. Mediamati odstranijo najbolj fino umazanijo iz vode rezervoarja. Celotni sistem filtracije skrbi za prvovrstne rezultate pomivanja in tveganje za izpad zaradi tujkov v sistemu zmanjša na minimum.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija s ploščatim sitom
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija z Mediamatom
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija s sitom obtočne črpalke
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija z odvajanjem umazanije
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – večslojna filtracija z učinkom posnemanja
1 / 5

Vgrajena obratna osmoza

Vgrajena obratna osmoza Excellence-i pred pomivanjem iz vode odstrani do 98 % vseh mineralov in soli. Z aktiviranjem funkcije serija MT preklopi na izpiranje z osmozno vodo in tako zagotovi rezultate pomivanja na najvišji ravni: kozarci pridejo iz stroja briljantni, pribor se lesketa – povsem brez naknadnega poliranja. Priprava vode Excellence-i je popolnoma integrirana v stroj in ne potrebuje dodatnega prostora v pomivalnici posode.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – vgrajena obratna osmoza

Vgrajeno doziranje trdnih snovi

Pri vgrajenem doziranju trdnih snovi SPI (Solid Pump Internal) se uporablja pomivalno sredstvo v obliki praška. Je visoko koncentrirano in za dve tretjini izdatnejše od tekočega pomivalnega sredstva. Rokovanje je udobno, ergonomsko ter varno, saj je mogoče kartuše s pomivalnim sredstvom zamenjati popolnoma brez stika s čistili. Sistem je priročen, ergonomičen in varen saj lahko kartuše zamejate brez stika s čistili.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – vgrajeno doziranje trdnih snovi
 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – vgrajeno doziranje trdnih snovi
1 / 2

Viseča prha z gibko cevjo

Polnilno cono serije MTF je mogoče opremiti z visečo prho z gibko cevjo. Podpira ročno predhodno pripravo posode in omogoča spiranje grobe umazanije preden ta pride v stroj. To izboljša rezultat pomivanja, zmanjša napor pri čiščenju stroja ter ugodno vpliva na stroške obratovanja.

 • Transportni pomivalni stroji serije MTF Winterhalter – viseča prha z gibko cevjo

Vmesnik USB

Prek vmesnika USB je mogoče odčitati vse podatke delovanja serije MT in jih zunanje shraniti kot higiensko poročilo. To omogoča brezhibno dokumentiranje upoštevanja predpisov higienskega standarda v skladu s HACCP. Prek tega vmesnika lahko tudi servisni tehnik prenese posodobitve. Tako je programska oprema serije MT vedno posodobljena in novo dodane funkcije so takoj na voljo. Z vmesnikom USB je to mogoče tudi takrat, ko aplikacije CONNECTED WASH ni mogoče uporabiti.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – vmesnik USB

Zasilni program

Če se pri seriji MT pojavi napaka in krmiljenje stroja prek zaslona ne deluje več, je mogoče aktivirati zasilni program. Tako se prepreči popoln izpad stroja in je do prihoda servisnega tehnika mogoče pomivati v zasilnem delovanju.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – zasilni program

Zunanje doziranje tekočih sredstev

Zunanje doziranje tekočih sredstev PPX (Peristaltic Pump External) je opcija, pri kateri serija MT prek merjenja prevodnosti nadzira natančno doziranje pomivalnega sredstva. Učinkovito součinkovanje stroja in dozirne naprave omogoča še natančnejše doziranje, izkoristek potencialov za prihranek in optimizacijo obratovalnih stroškov.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – zunanje doziranje tekočih sredstev

Zunanje upravljanje energije

Prek vmesnika po standardu DIN 18875 je serijo MT mogoče povezati z zunanjim upravljanjem energije. To omogoča omejitev električnih vrhov zmogljivosti z upoštevanjem vseh povezanih naprav ter optimiziranje skupnih stroškov energije obrata.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – zunanje upravljanje energije

Časovno krmiljena vklop in izklop

Pri seriji MT je mogoče programirati čase delovanja oz. nedelovanja stroja. Glede na dnevni ali tedenski načrt se nato stroj ob določenem času samodejno vklopi in je pripravljen, ko je treba prvič pomivati. Ali na koncu dneva samodejno zažene samočistilni program in se nato izklopi. To pomaga optimizirati čase obratovanja stroja, preprečiti čakalne čase in zmanjšati stroške osebja.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – časovno krmiljena vklop in izklop

Šobe za čiščenje stropa

Za samodejno čiščenje notranjih površin stropa stroja ima serija MT posebne šobe za čiščenje stropa. Te v tekočem obratovanju z vodo rezervoarja ciklično očistijo strope in zadnje stene, zgornjo stran sistema pomivanja ter vrata in zavese. Tako se zmanjša obseg ročnega čiščenja in notranjost pa je trajno higienično čista.

 • Transportni pomivalni stroji Winterhalter – šobe za čiščenje stropa