ENERGIJSKO VARČNO POMIVANJE S PODJETJEM WINTERHALTER

Praktični nasveti za optimizacijo vašega procesa pomivanja in trajnostno znižanje vaših obratovalnih stroškov.

Varčevanje z energijo trenutno predstavlja velik izziv za vse gastronomske obrate. Tako kot pri kuhanju, peki in hlajenju, tudi pri pomivanju obstajajo možnosti za zmanjšanje porabe energije. Winterhalter je pri razvoju pomivalnih strojev že od nekdaj stremel k čim bolj varčnemu obratovanju. Z inovativnimi funkcijami za prihranek električnega toka in vode so bili že večkrat zastavljeni novi standardi v panogi. Tako kot pri tehničnih komponentah, tudi pri obratovanju in dnevni uporabi obstajajo možnosti za občutno zmanjšanje obratovalnih stroškov.

SPLOŠNA PRIPOROČILA

Ročno pomivanje ne predstavlja alternative!

Še naprej pomivajte s svojim pomivalnim strojem: poraba vode in električnega toka je občutno manjša kot pri ročnem pomivanju. Poleg tega je zagotovljena maksimalna higienska varnost.

Redno vzdrževanje

Naši servisni tehniki pomagajo pri varčevanju z energijo: preverijo nastavitve za temperaturo, doziranje in stanje pripravljenosti, po potrebi poskrbijo za odstranitev vodnega kamna iz bojlerja in preverijo, ali je programska oprema posodobljena.

Uporaba inovativne tehnike pomivanja

Sodobna pomivalna tehnika je še posebej energijsko učinkovita: Preverite, ali lahko starejše pomivalne stroje zamenjate. Zaradi zmanjšanja obratovalnih stroškov se nabavni stroški hitro amortizirajo.

Povezovanje stroja

Optimizirajte obratovalne stroške s CONNECTED WASH: vaš stroj lahko brezplačno povežete z omrežjem in prejmete konkretne napotke za prihranek energije, ki temeljijo na individualnih izračunih za vaš obrat.

NAJPOMEMBNEJŠI NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO PRI POMIVANJU

Popolnoma običajen vsakdanjik pri pomivanju omogoča številne možnosti za takojšnje znižanje porabe električnega toka in vode, brez kakršne koli investicije. V kolikor upoštevate naslednje praktične nasvete in jih posredujete tudi vašemu osebju, zadolženemu za pomivanje, lahko obratovalne stroške znižate do 20 %.

Stroja ne vklopite prehitro!

Pomivalni stroj vklopite šele tik pred pričetkom pomivanja. Pri tem upoštevajte čase polnjenja in segrevanja do pripravljenosti za obratovanje. Pomivalni stroj lahko vklopite ročno ali s časovno krmiljenim zagonom. S takšnim vklopom, ki je usklajen s potrebami, se izognete nepotrebno dolgim časom segrevanja pred ciklusom pomivanja.

Winterhalter energy saving - switch on warewasher

Predhodno očistite posodo in pribor!

Pred vsakim ciklusom pomivanja s posode in pribora ostanke jedi ter grobo umazanijo odstranite ročno in/ali z visečo prho z gibko cevjo. Na ta način boste zagotovili, da v stroju ne bo preveč nepotrebne umazanije in da bo voda rezervoarja ostala kar se da čista. To pomeni, da boste za izpiranje potrebovali manj vode in da bo vodo rezervoarja treba menjati redkeje. Stroški energije za segrevanje vode se na ta način zmanjšajo.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülgut sauber vorabräumen

Hladno predpomivanje!

Pazite, da predpomivanja ne boste izvajali z vročo vodo, temveč zgolj z mlačno (s temperaturo pribl. 20–25 °C). Na ta način lahko že pred dejanskim ciklusom pomivanja občutno zmanjšate porabo energije. Poleg tega se obloge umazanije iz škroba in beljakovin pri predpomivanju z vročo vodo še bolj oprimejo. Mlačna voda optimalno raztopi umazanijo in potrebuje bistveno manj energije za pripravo.

Winterhalter Energiespar-Tipps kalt vorspülen mit Schlauchpendelbrause
Pogovorite se neposredno s svojim strokovnjakom!
»Pri pomivanju želim porabiti čim manj električnega toka. Z veseljem vam pokažemo, kako lahko vaš postopek pomivanja izvedete energijsko učinkovito. Pokličite nas ali pošljite sporočilo po elektronski pošti.«
Kontakt

Optimalno izkoristite kapaciteto!

Pri pomivanju s podpultnimi in havbnimi pomivalnimi stroji morate pomivalne košare napolniti kolikor je mogoče, da v posameznem ciklusu pomivanja izkoristite celotno kapaciteto. Načeloma isto velja za transportne košarne pomivalne stroje: Posodo in pribor zberite, da boste lahko trak v intervalih napolnili kolikor je mogoče in bo prisotnih čim manj lukenj. Zaradi polnih košar in trakov bo proces pomivanja bolj učinkovit.

Winterhalter Energiespar-Tipps Kapazität optimal nutzen voller Gläserkorb

Aktivirajte program ECO!

Če vam čas ni tako pomemben, pri pomivanju uporabite program ECO. Ta posebni program lahko dodate k vsakemu od treh standardnih programov. Za 50 % daljši kontaktni čas pomivanja omogoča zmanjšanje količine izpiralne vode in doziranja pomivalnega sredstva. Na ta način lahko obratovalne stroške znižate do 15 %.

Optimizirajte zmogljivost pomivanja!

Zlasti pri težki in trdovratni umazaniji uporabite posebne programe. Program namakanja posodo in pribor pred pomivanjem namoči z vodo rezervoarja in učinkovito odstrani prismojeno ali otrdelo umazanijo – brez dodatne porabe vode. V intenzivnem programu se zaradi podaljšanega kontaktnega časa pomivanja zanesljivo odstrani tudi močna umazanija. Z obema programoma se izognete dvojnemu pomivanju, ki bi bilo zaradi trdovratne umazanije na posodi in priboru potrebno.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülperformance optimieren Icons

Ne prekinjajte ciklusov pomivanja!

Tekočih ciklusov pomivanja v nobenem primeru ne prekinjajte predčasno. V vsakem programu pomivanja je kontaktni čas pomivanja prilagojen določeni posodi in priboru ter stopnji umazanosti. Konec ciklusa pomivanja lahko razločno razberete s tipke za zagon, ki v tem primeru utripa zeleno. Prekinjeni ciklusi pomivanja vedno povzročijo slabšo čistočo in higieno. Preprečite, da se ostanki pomivalnega sredstva ne bi odstranili v celoti in bi bil zaradi tega potreben še drugi ciklus pomivanja.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülgänge nicht abbrechen Display

Počakajte na povratno zajemanje toplote!

Če je vaš pomivalni stroj opremljen s povratnim zajemanjem toplote, postopka po koncu ciklusa pomivanja ne smete predčasno prekiniti. Počakajte, da tipka za zagon preneha utripati v modri in zeleni barvi ter utripa le še zeleno. Do tega trenutka se energija v stroju izkoristi za to, da se hladna dovodna voda predhodno segreje, kar pomeni občutno zmanjšanje porabe energije. Samo če se ta postopek pravilno izvede do konca, lahko izkoristite potencial za varčevanje z energijo.

Winterhalter Energiespar-Tipps Wärmerückgewinnung abwarten Display

Obvezno zaprite vrata in havbo!

Pazite, da vrata oz. havba vašega stroja med ciklusi pomivanja ne bo odprta dlje, kot je nujno potrebno. Pri transportnih pomivalnih strojih morate zavese pravilno vstaviti. Kajti za energijsko učinkovito obratovanje mora iz stroja uhajati čim manj toplote. Če so vrata oz. je havba nepotrebno predolgo odrta, vas funkcija za napotek za prihranek energije samodejno opomni. Manjša kot bo izguba toplote, manjša bo potreba po energiji pri pomivanju.

Winterhalter Energiespar-Tipps Türen und Hauben geschlossen halten

Stroja med premori ne izklapljajte!

Če med pomivanjem naredite premor, stroja ne izklopite popolnoma. V tem primeru stroj med premori pri pomivanju samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Pri tem se temperatura bojlerja spusti natančno do te mere, da izpiralna voda pri naslednjem ciklusu pomivanja hitro ponovno doseže želeno vrednost. Tako se privarčuje več energije kot v primeru izklopa prek samočistilnega programa – in stroj je v najkrajšem času ponovno pripravljen za uporabo.

Stroj hitro izklapljajte!

Po zadnjem ciklusu pomivanja pomivalni stroj hitro izklopite. Kajti vsako minuto dodatne pripravljenosti na obratovanje se porablja presežna energija. Na koncu pomivalnega dne za izklop uporabite samočistilni program. Tako boste poskrbeli za higienično notranjost stroja in stroj optimalno pripravili za naslednji delovni dan. S hitrim izklopom se izognete nepotrebnim stroškom za energijo.

Winterhalter Energiespar-Tipps Maschine zeitnah ausschalten Display

Pravočasno napolnite čistila!

Vedno se prepričajte se, da je v vašem stroju dovolj čistil. Kajti brez zadostnega doziranja pomivalnega in izpiralnega sredstva ni mogoče doseči čistega rezultata pomivanja. Obvestilo o praznem stanju vas samodejno obvesti, ko se pomivalni stroj prične nagibati. S pravočasnim polnjenjem preprečite, da bi bilo posodo in pribor potrebno pomiti večkrat in porabiti dodatno energijo.

Winterhalter Energiespar-Tipps Spülchemie rechtzeitig auffüllen Servicetechniker

Preprečite nastajanje oblog vodnega kamna!

Ne pomivajte z vodo, ki vsebuje apnenec. Kajti zaradi oblog vodnega kamna na grelcih je za segrevanje vode potrebno občutno več energije. Uporabite ustrezno napravo za pripravo vode in pravočasno napolnite regeneracijsko sol oz. zamenjajte iztrošene patrone. S tem, ko zagotovite, da v notranjosti stroja ni prisotnega vodnega kamna, podaljšate življenjsko dobo stroja in učinkovito izkoristite energijo za segrevanje.

S stroja po potrebi odstranite vodni kamen!

Takoj ko v notranjosti stroja opazite obloge vodnega kamna, jih odstranite. Obloge vodnega kamna na grelcu rezervoarja zmanjšajo grelno moč in privedejo do povečane porabe električnega toka. Uporabite program za odstranjevanje vodnega kamna in posebno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna proizvajalca Winterhalter. Z ustreznim odstranjevanjem vodnega kamna iz vašega stroja boste zagotovili optimalno grelno moč in stroškovno učinkovito obratovanje.

Winterhalter Energiespar-Tipps Entkalken Icon

ALI ŽELITE ENERGIJSKO VARČNO POMIVATI IN POTREBUJETE OSEBNO SVETOVANJE?

Z veseljem vam bomo svetovali o energijsko učinkovitem pomivanju, odgovorili na vaša vprašanja in našli najboljšo rešitev za vas. Na vašo željo vas bomo z veseljem poklicali nazaj!