IMPRINTWinterhalter Gastronom YU d.o.o
Zrenjaninski put 84 C
11210 Beograd

Zakonski zastupnik - Direktor:
Zorica Mitrović,

Telefon: +381 11 2085 950
E-Mail: [email protected]

U skaldu sa zvaničnim podacima agencija za privredne registre(APR) Republike Srbije sa matičnim brojem društva 17161385.

 

LIABILITY EXCLUSION

Odgovornost za sadržaj
Sadržaj naših stanica kreiran je sa velikom pažnjom. Međutim, ne možemo garantovati da je sadržaj tačan, potpun ili ažuran. Kao provajeder usluga, odgovrni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa članom 7, paragraf 1 Nemačkog zakona o telekomunikacijama(TMG). Međutim, prema § 8 prema do 10TMG, mi kao dobavljač usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili uskladištene informacije treće strane ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija u skladu sa opštim zakonima ostaju nepromenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada je poznato saznanje o konkretnoj povredi zakona. Čim saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti ovaj sadržaj

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove ka spoljnim veb stranicama trećih lica(eng. third party), na čiji saržaj nemamo uticaj. Stoga takođe, ne možemo dati nikakve garancije za ovaj sadžaj treće strane. Odgovorajaću provajder ili operater povezanih stranica je odgovoran za njihov sadržaj.

Autorsko pravo
Sadržaj i rad na ovim stranicama koji je kreirao operater sajta podležu nemačkom autorskom pravu. Umnožavanje, uređivanje, distribucija I bilo koji oblik korišćenja ovih podataka van granica zakona o autorskim pravima zahteva pismenu saglasnost odgovarajućeg autora/kreatora. Preuzimanja i kopije ovih stranica su dozvoljeni isključivo za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu. Ako sadržaj na ovim stranicama nije kreirao sam operater, poštovaće se autorska prava trećih lica. Konkretno, sadržaj trećih lica će biti jasno označen kao takav. Ako ipak saznate za kršenje autorskih prava, obavestite nas o tome. Kada se sazna za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti relevantni sadržaj.


Neželjena e-pošta
Ovim se izričito prigovara upotreba kontakt podataka, objavljenih kao rezultat naše obaveze pravnog obaveštenja, za slanje reklamnih i informativnih materijala od strane trećih lica koje nije izričito zatraženo. Operateri stranica izričito zadržavaju parvo da preduzmu pravne radnje u slučaju neželjenog slanja reklamnih informacija poput neželjene e-pošte.