SREDSTVA ZA PRANJE

TEHNIKA DOZIRANJA

Odgovarajuća hemijska sredstva. U precizno određenoj količini. Prilagođeni svim važnim faktorima pranja. To garantuje Winterhalter tehnika doziranja. Za konstantno dobre rezultate pranja.

Winterhalter doziranje hemijskih sredstava

PRECIZNO DOZIRANO.

Savršeni rezultati pranja. Konstantno visok kvalitet tokom dugog vremenskog perioda. Što manji pogonski troškovi. Optimalno doziranje hemijskih sredstava ima brojne prednosti. Optimalno doziranje označava sledeće: precizno prilagođavanje tvrdoći vode, posuđu i stepenu zaprljanosti. Ono što je gotovo nemoguće postići ručno, preuzimaju automatski dozatori proizvođača Winterhalter. Peristatička pumpa, kompaktni dozatori i plovci. Oni obezbeđuju ispravno doziranje. I samim tim i higijenu, sjaj i ekonomičnost.

WINTERHALTER TEHNIKA DOZIRANJA

Winterhalter plovak za hemijska sredstva

PLOVCI

Precizno doziranje sredstva za pranje i sredstva za ispiranje iz kanistera. Nadgledanje nivoa. I automatska prijava ispražnjenosti na displeju mašine.

Winterhalter kompaktno doziranje hemijskog sredstva

KOMPAKTNO DOZIRANJE

Automatsko doziranje praškastih sredstava za pranje. Onoliko koliko je potrebno, a što manje je moguće. Dodavanje optimalne količine sredstva za pranje. Za visok kvalitet pranja i ekonomičnu potrošnju.

Winterhalter peristatička pumpa za hemijska sredstva

PERISTATIČKA PUMPA

Precizno doziranje sredstva za pranje i sredstva za ispiranje. Vremenski programirano ili na osnovu prethodnog merenja kvaliteta vode. Uvek tako, da bi se postigli savršeni rezultati pranja posuđa.

RAZGOVARAJTE DIREKTNO SA NAŠIM STRUČNJACIMA!
„Želimo da koristite hemijska sredstva u količini, koja optimalno odgovara vašoj primeni. Naši stručnjaci za hemijska sredstva će vam pomoći da odredite kojom tehnikom doziranja ćete precizno dozirati hemijska sredstva. Dovoljan je poziv ili e-mail.

Preuzimanje hemijska sredstva

PRUŽANJE SAVETA

Da li imate pitanja u vezi sa našim proizvodima, mogućnostima finansiranja ili na temu higijene? Potrebna vam je podrška u planiranju sekcije za posuđe ili u organizaciji procesa pranja? Naši eksperti za pranje stoje vam na raspolaganju savetima i pružanjem praktične pomoći.

Telefon 011 2085 950
Formular za kontakt
SERVISNA PODRŠKA

Ako imate problem sa mašinom, potreban vam je rezervni deo ili imate pitanja u vezi sa našim ugovorima o održavanju: Rado ćemo vam pomoći!

Telefon 011 2085 950
Formular za kontakt