SBM Modularni sistemi

SISTEMI ZA OBRADU BIOLOŠKOG
KUHINJSKOG ODPADA

 

SBM

Inovativna vrhunska tehnologija u kombinaciji sa dugogodišnjim iskustvom omogućava SBM sistemima najefikasniju i ekološki prihvatljivu obradu organskog otpada koji nastaje u velikim kuhinjama. U saradnji sa korisnicima, SBM je razvio i još uvek razvija tehnički savršene sisteme za obradu otpada.

SBM MODULARNI SISTEMI

Modularni sistemi su pogodni za veće kuhinje ili za kuhinje i perionice posuđa gde se rešava odnošenje kuhinjskog organskog otpada.

Sisemi omogućavaju da mlin i dehidratacija otpada, kao i skladištenje istih, budu u odvojenim prostorijama. Kod modularnih sistema moguće je instalirati više stanica za mlevenje (perionica posuđa, priprema povrća, priprema mesa...) i jedno prikupljanje u cisterni preko koje se otpad dovodi u sistem za dehidriranje. Na raspologanju je više tipova i veličina jedinica za mlevenje otpada. Dostupni su i samostojeći i ugradni sistemi za mlevenje organskog otpada. Odvojene prostorije mogu biti na istom nivou ili na drugom nivou objekta.

Mlevenje i prikupljanje organskog otpada olakšava transport istih i sprečava ukrštanje čistih i nečistih puteva. 

Sistemom možete obraditi organski otpad u kuhinjama kao što su: ostaci ribe, mesa, kobasica, krompira, ostaci povrća, voća, papirnih ubrusa, kao i manje kosti.

 

EKOLOGIJA I EKONOMIJA NISU KONTRAST

Mišljenje korisnika

"Mi smo preduzeće čija je glavna delatnost društvena ishrana. U centralnoj kuhinji preduzeća pripremamo dnevno oko 4000 obroka u tom pogledu dnevno nastaje velika količina organskog otpada. 2006 godine smo u prostorijama za pranje posuđa postavili SBM dehidrator-kompaktnu jedinicu. Prilikom renoviranja 2011. godine smo po ugledu na dobra iskustva iz prethodnih godina odlučili za novi SBM modularni sistem.
Korišćenjem dehidratacije organskih ostataka smanjili smo otpad za oko 70% i tako postigli isplativost - smanjili troškove odvoza otpada. U isto vreme postavljanjem uređaja na prvom mestu obezbedili smo veću higijenu i lakšu manipulaciju oranskih ostataka, što je radionicama olakšalo rad. Sistem je jednostavan za upotrebu, održavanje i čišćenje. Zaposleni su se lako navikli na ovaj način rada tako da se više ne bi vratili na klasičan sistem odlaganja otpada.", kaže Saša Jelen iz preduzeća Gorenje d.o.o.

Razgovarajte direktno sa našim stručnjacima!
Želimo da se odlučite za Winterhalter sa potpunim ubeđenjem. Naši stručnjaci će vam pomoći da odredite da li je SBM optimalno rešenje za vas. Dovoljan je poziv ili e-mail.
Kontakt