MTF

Mašina tračnog tipa

Snažna. Modularna. Mašina tračnog tipa sa mogućnošću fleksibilne nadgradnje. Za maksimalnu higijensku bezbednost uz visoku ekonomičnost. I sve funkcioniše.

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF

Linija za pranje sudova za velike kuhinje

One peru veliku količinu posuđa, do 8.000 tanjira na sat. I tacne, čaše, pribor za jelo, GN posude i standardne Euronorm gajbe. Uvek isti predmeti za pranje, uvek u isto vreme – tipično za menze, klinike i ustanove za negu, velike restorane i hotele. Ili odmorišta i dobavljače hrane. Mašine tračnog tipa serije MTF postavljaju nove standarde u ovom segmentu: Modularna sistemska arhitektura omogućava da mašina bude ne samo precizno prilagođena zahtevima današnjice, već i budućnosti. Zbog mogućnosti fleksibilne konverzije i nadgradnje, MTF mašina se savršeno prilagođava svakoj novoj situaciji. Pored najboljih performansi pranja, ona nudi i maksimalnu sigurnost ulaganja.

Prednosti proizvoda MTF
Winterhalter tračna mašina za pranje - prednosti proizvoda MTF
Prvoklasni rezultati pranja

Snažan sistem pranja i efikasna multifiltracija serije MTF obezbeđuju rezultate pranja na konstantno visokom nivou: za male i velike predmete za pranje čak i u udarnim terminima i kada ima mnogo prljavštine. Sve funkcije pojedinačnih zona za pranje su dizajnirane tako da obezbede da posuđe za pranje izađe iz mašine savršeno čisto i savršeno osušeno.

Visoka ekonomičnost


MTF serija je dizajnirana na takav način da je potreba za vodom, energijom i hemijskim sredstvima za pranje što je moguće manja. Ciljana i efikasna upotreba vode, inovativni sistemi za povrat toplote i proaktivni saveti za optimizaciju obezbeđuju ekonomičan režim pranja posuđa koji štedi resurse. Na taj način svodite svoje operativne troškove na minimum.

Maksimalna higijenska bezbednost

Konfiguracija mašine i koncept higijene i čišćenja serije MTF garantuju najviše higijenske standarde: Mašina standardno ispunjava sve zahteve DIN EN 17735 standarda i nudi vam sertifikovanu higijensku bezbednost. MTF mašina nadgleda samu sebe i automatski obaveštava korisnika u slučaju kritičnog događaja.

Jednostavno rukovanje


U kategoriji mašina tračnog tipa serije MTF postavlja novi standard u jednostavnosti rukovanja: Rad na mašini je ergonomski, siguran i sa uštedom vremena. Rukovanje i čišćenje su jednostavni i intuitivni. MTF mašina na taj način obezbeđuje nesmetan proces pranja i istovremeno vam nudi visok nivo pouzdanosti i sigurnosti.

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - brending element

Potpuna fleksibilnost. Maksimalna sigurnost ulaganja.

Ulaganje u mašinu za pranje posuđa ne bi trebalo da bude prava odluka samo za danas, već i za sutra. Ali šta ako se poslovanje u budućnosti proširi, okvirni uslovi se promene ili inovativne karakteristike dođu na tržište? Mašina tračnog tipa serije MTF ovde stvara potpuno nove mogućnosti: Zahvaljujući modularnoj arhitekturi sistema, pojedinačne zone i komponente mogu se fleksibilno međusobno kombinovati. Kao rezultat, mašina se može tačno prilagoditi individualnim zahtevima i željama u pogledu opreme. Konverzija ili nadgradnja je moguća i kasnije. Na ovaj način, serija MTF nudi maksimalnu sigurnost planiranja i ulaganja. Potpuno u skladu sa motom: Kako vaš posao raste, mašina raste sa njim.

Zona punjenja

 • pomaže ergonomski rad
 • higijenski dizajn sa funkcijom samopranja
 • opciono sa tušem
 • Dužine: 750 / 950 / 1.150 / 1.350 mm
 • Zona punjenja
 • Ulazna zona
 • Zona pretpranja
 • Zona glavnog pranja
 • Zona ispiranja
 • Zona preuzimanja čistog posuđa
 • Zona sušenja
 • Neutralna zona
 • Toplotna pumpa
 • Najmoćniji MTF
sa 3 tanka sa 4 tanka sa 5 tankova
Model
MTF M MTF L MTF XL
Korisnika/h*
oko 350 oko 450 oko 550
Tanjiri/h*
maks. 4.500 maks. 5.900 maks. 8.000

*Moguća su odstupanja u zavisnosti od režima rada i količine posuđa za pranje

Karakteristike
mašine tračnog tipa MTF

Winterhalter tračna mašina za pranje - MTF karakteristike proizvoda - ključne stvari123456789101112131415
Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - higijenski režim rada

Higijenski režim rada

Higijenski režim je karakteristika proizvoda koju nude samo Winterhalter transportne mašine za pranje: Ako temperatura tanka ili temperatura bojlera padne ispod zadate vrednosti, MTF automatski smanjuje brzinu transporta. Ovo garantuje potpunu higijensku bezbednost u svakom trenutku.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - aktivno uklanjanje prljavštine

Aktivno uklanjanje prljavštine

Pored sistema višestruke filtracije, mašina MTF je opremljena aktivnim ispuštanjem prljavštine. Ova funkcija obezbeđuje da gruba prljavština ne dospe čak ni u vodu u tanku i da se filtrira pre glavnog ciklusa pranja. Prljavština se ubacuje u ulaznu zonu i sakuplja u fioku za sito. Fioka može lako i brzo da se isprazni tokom rada. Na taj način se poboljšava rezultat pranja i smanjuje potreba za sredstvom za pranje.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - trostruko ispiranje

Trostruko ispiranje

Snažno trostruko ispiranje MTF mašine se sastoji od uzvodne mlaznice za ispiranje, ispiranja pumpe i ispiranja svežom vodom. Mlaznica za ispiranje oslobađa posuđe čestica prljavštine i sredstva za pranje pre ispiranja. Pritom se korišćena voda vraća u zonu glavnog pranja. U kombinaciji sa donjom pumpom i ispiranjem svežom vodom, kompletan sistem obezbeđuje optimalan rezultat ispiranja i minimalne operativne troškove.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - zonsko aktiviranje

Zonsko aktiviranje zavisno od posuđa

MTF mašina ciljano i ekonomično koristi vodu, energiju i hemijska sredstva za pranje. Pojedine zone za pretpranje, glavno pranje i ispiranje aktiviraju se samo kada se posuđe zaista nalazi u određenoj zoni. To štedi resurse i smanjuje operativne troškove.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - količina vode za ispiranje u zavisnosti od brzine transporta posuđa

Količina vode za ispiranje u zavisnosti od brzine

MTF mašina automatski prilagođava količinu vode za ispiranje izabranoj brzini transporta. U svakoj fazi se koristi tačno onoliko vode za ispiranje koliko je zaista potrebno za prvoklasan rezultat pranja. Sredstvo za ispiranje se takođe dinamički dozira i prilagođava se količini vode za ispiranje. Ovo obezbeđuje ekonomičan proces pranja i pažljivo korišćenje resursa.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi CONNECTED WASH

CONNECTED WASH

Uz pomoć opcije CONNECTED WASH, svi važni podaci o umreženoj MTF mašini mogu se analizirati, proceniti i može im se pristupiti sa bilo kog mesta. Ukoliko postoje mogućnosti za optimizaciju u procesu pranja, CONNECTED WASH to ističe konkretnim preporukama za akciju, čime se povećava ekonomičnost. U slučaju kritične greške, mašina automatski šalje obaveštenje, čime se obezbeđuje apsolutna higijenska bezbednost i veća efikasnost. Automatska ažuriranja obezbeđuju da je softver mašine uvek ažuran i da su nove funkcije odmah dostupne.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi MTF - izmenjivač toplote sa zonom pretpranja posuđa

Izmenjivač toplote u zoni pretpranja

Mašine serije MTF su u zoni pretpranja standardno opremljene sistemom za povrat toplote „EnergyLight“. Izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika koristi toplu vodu iz zone pretpranja za prethodno zagrevanje hladne ulazne vode. Povrat do 2,5 kWh/h, u kombinaciji sa drugim karakteristikama, obezbeđuje smanjenu vrednost priključka i uštedu u operativnim troškovima. Pored toga, izmenjivač toplote reguliše temperaturu vode u zoni pretpranja i održava je na optimalnom nivou.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - USB interfejs

USB interfejs

Svi operativni podaci sa MTF mašine mogu se očitati preko USB interfejsa i sačuvati eksterno kao izveštaj o higijeni. To omogućava kompletno dokumentovanje pridržavanja svih HACCP higijenskih standarda. Serviser takođe može da instalira ažuriranja preko ovog interfejsa. Ovo održava softver MTF mašine u ažuriranom stanju, a nove funkcije su odmah dostupne. Zahvaljujući USB interfejsu, ovo je moguće i kada se opcija CONNECTED WASH ne može koristiti.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - povrat toplote

Povrat toplote

Prilikom pranja sa MTF mašinom, upotrebljena energija se optimalno koristi. Pored standardnog sistema za povrat toplote „EnergyLight“, „EnergyPlus“ sistem za povrat toplote izduvnog vazduha koristi energiju toplog izduvnog vazduha za prethodno zagrevanje hladne ulazne vode. Uređaj za povrat toplote ima i filter za masnoću i funkciju automatskog samočišćenja. Koristi se samo vodena para koja je već izašla iz mašine. Ovim se smanjuje potreba za energijom mašine, što smanjuje i vrednost priključka i operativne troškove.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - toplotna pumpa

Toplotna pumpa

Toplotna pumpa ClimatePlus koristi ne samo toplotnu energiju vodene pare koja izlazi iz mašine, već i energiju iz vazduha u prostoriji za zagrevanje vode u tanku i vode za ispiranje MTF mašine. Toplotna pumpa ima filter za masnoću i funkciju automatskog samočišćenja. Štednjom energije se značajno smanjuju operativni troškovi, smanjuje se vrednost priključka i pozitivno se utiče na klimu u prostoriji.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - fleksibilno podešavanje brzineWinterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – promenljivo podešavanje brzineWinterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – promenljivo podešavanje brzine

Fleksibilno podešavanje brzine

„FlexSpeed“ režim osigurava da se brzina transporta MTF mašine automatski smanjuje ako je previsoka za trenutni radni ritam. Ovo se dešava, na primer, ako se predmeti za pranje ne uklone dovoljno brzo na izlazu mašine i kao rezultat toga proces pranja bude prekinut. Ili ako postoje velike praznine pri punjenju mašine posuđem. Podešavanjem brzine, personal za pranje posuđa može da radi neprekidno. Na ovaj način fleksibilno podešavanje brzine obezbeđuje nesmetan radni tok i efikasan proces pranja.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - ugrađeno doziranje praškastih sredstava za pranjeWinterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - ugrađeno doziranje sredstava

Ugrađeno doziranje praškastih sredstava

Sa ugrađenim doziranjem praškastih sredstava SPI (Solid Pump Internal), sredstvo za pranje se koristi u obliku praha. Sredstvo za pranje je visoko koncentrovano i oko dve trećine ekonomičnije od tečnog sredstva za pranje. Rukovanje je praktično, ergonomsko i bezbedno, jer se kertridži za čišćenje mogu menjati bez ikakvog kontakta sa hemijskim sredstvima za pranje. Ostale prednosti ugrađenog doziranja praškastih sredstava su higijenska integracija u mašinu, skladištenje zamenskih kertridža koje štedi prostor i mala količina otpada.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - ugrađena reverzna osmoza

Ugrađena reverzna osmoza

Pomoću ugrađene reverzne osmoze Excellence-i, do 98 % svih minerala i soli se uklanja iz vode pre ispiranja. Aktiviranjem funkcije, MTF mašina prelazi na ispiranje osmoznom vodom i daje rezultate ispiranja na najvišem nivou: Čaše izlaze sjajne iz mašine, pribor za jelo sija i blista - bez ikakvog poliranja. Excellence-i tretman vode je u potpunosti integrisan u mašinu i ne zahteva nikakav dodatni prostor u praonici za posuđe.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - pametan displej osetljiv na dodir

Pametan displej osetljiv na dodir

Pametni ekran osetljiv na dodir se nalazi na ulaznoj strani MTF mašine na optimalnoj radnoj visini: sa upravljanjem preko jednog dugmeta, jezički neutralnim korisničkim interfejsom i sa veoma jasnim piktogramima. Osigurava ergonomski, jednostavan i bezbedan rad mašine. Stakleni displej je izuzetno robustan, osetljivo reaguje i može se pouzdano koristiti i sa rukavicama. Tokom pranja, mašina trajno prikazuje trenutni higijenski status u vidu semafora. Pored toga, mogu se pozvati trenutne temperature svake pojedinačne zone. Ove i druge funkcije dostupne su preko tri operativna nivoa za korisnika, šefa kuhinje i servisera.

Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - higijenska vrata

Higijenska vrata

Higijenska vrata, koja se mogu okretati za 180°, obezbeđuju ergonomski pristup celoj unutrašnjosti mašine i omogućavaju lako i higijensko čišćenje. Ovde postaje očigledna velika prednost u odnosu na konvencionalna vrata za podizanje, jer su unutrašnjost visokokvalitetnih vrata iz serije MTF lako dostupna i mogu se očistiti kada je to potrebno. Dvoslojna vrata su duboko izvučena, zvučno i energetski izolovana i centralna komponenta koncepta higijene MTF mašine.

 • Higijenski režim rada

  Higijenski režim je karakteristika proizvoda koju nude samo Winterhalter transportne mašine za pranje: Ako temperatura tanka ili temperatura bojlera padne ispod zadate vrednosti, MTF automatski smanjuje brzinu transporta. Ovo garantuje potpunu higijensku bezbednost u svakom trenutku.


 • Aktivno uklanjanje prljavštine

  Pored sistema višestruke filtracije, mašina MTF je opremljena aktivnim ispuštanjem prljavštine. Ova funkcija obezbeđuje da gruba prljavština ne dospe čak ni u vodu u tanku i da se filtrira pre glavnog ciklusa pranja. Prljavština se ubacuje u ulaznu zonu i sakuplja u fioku za sito. Fioka može lako i brzo da se isprazni tokom rada. Na taj način se poboljšava rezultat pranja i smanjuje potreba za sredstvom za pranje.


 • Trostruko ispiranje

  Snažno trostruko ispiranje MTF mašine se sastoji od uzvodne mlaznice za ispiranje, ispiranja pumpe i ispiranja svežom vodom. Mlaznica za ispiranje oslobađa posuđe čestica prljavštine i sredstva za pranje pre ispiranja. Pritom se korišćena voda vraća u zonu glavnog pranja. U kombinaciji sa donjom pumpom i ispiranjem svežom vodom, kompletan sistem obezbeđuje optimalan rezultat ispiranja i minimalne operativne troškove.


 • Zonsko aktiviranje zavisno od posuđa

  MTF mašina ciljano i ekonomično koristi vodu, energiju i hemijska sredstva za pranje. Pojedine zone za pretpranje, glavno pranje i ispiranje aktiviraju se samo kada se posuđe zaista nalazi u određenoj zoni. To štedi resurse i smanjuje operativne troškove.


 • Količina vode za ispiranje u zavisnosti od brzine

  MTF mašina automatski prilagođava količinu vode za ispiranje izabranoj brzini transporta. U svakoj fazi se koristi tačno onoliko vode za ispiranje koliko je zaista potrebno za prvoklasan rezultat pranja. Sredstvo za ispiranje se takođe dinamički dozira i prilagođava se količini vode za ispiranje. Ovo obezbeđuje ekonomičan proces pranja i pažljivo korišćenje resursa.


 • CONNECTED WASH

  Uz pomoć opcije CONNECTED WASH, svi važni podaci o umreženoj MTF mašini mogu se analizirati, proceniti i može im se pristupiti sa bilo kog mesta. Ukoliko postoje mogućnosti za optimizaciju u procesu pranja, CONNECTED WASH to ističe konkretnim preporukama za akciju, čime se povećava ekonomičnost. U slučaju kritične greške, mašina automatski šalje obaveštenje, čime se obezbeđuje apsolutna higijenska bezbednost i veća efikasnost. Automatska ažuriranja obezbeđuju da je softver mašine uvek ažuran i da su nove funkcije odmah dostupne.


 • Izmenjivač toplote u zoni pretpranja

  Mašine serije MTF su u zoni pretpranja standardno opremljene sistemom za povrat toplote „EnergyLight“. Izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika koristi toplu vodu iz zone pretpranja za prethodno zagrevanje hladne ulazne vode. Povrat do 2,5 kWh/h, u kombinaciji sa drugim karakteristikama, obezbeđuje smanjenu vrednost priključka i uštedu u operativnim troškovima. Pored toga, izmenjivač toplote reguliše temperaturu vode u zoni pretpranja i održava je na optimalnom nivou.


 • USB interfejs

  Svi operativni podaci sa MTF mašine mogu se očitati preko USB interfejsa i sačuvati eksterno kao izveštaj o higijeni. To omogućava kompletno dokumentovanje pridržavanja svih HACCP higijenskih standarda. Serviser takođe može da instalira ažuriranja preko ovog interfejsa. Ovo održava softver MTF mašine u ažuriranom stanju, a nove funkcije su odmah dostupne. Zahvaljujući USB interfejsu, ovo je moguće i kada se opcija CONNECTED WASH ne može koristiti.


 • Povrat toplote

  Prilikom pranja sa MTF mašinom, upotrebljena energija se optimalno koristi. Pored standardnog sistema za povrat toplote „EnergyLight“, „EnergyPlus“ sistem za povrat toplote izduvnog vazduha koristi energiju toplog izduvnog vazduha za prethodno zagrevanje hladne ulazne vode. Uređaj za povrat toplote ima i filter za masnoću i funkciju automatskog samočišćenja. Koristi se samo vodena para koja je već izašla iz mašine. Ovim se smanjuje potreba za energijom mašine, što smanjuje i vrednost priključka i operativne troškove.


 • Toplotna pumpa

  Toplotna pumpa ClimatePlus koristi ne samo toplotnu energiju vodene pare koja izlazi iz mašine, već i energiju iz vazduha u prostoriji za zagrevanje vode u tanku i vode za ispiranje MTF mašine. Toplotna pumpa ima filter za masnoću i funkciju automatskog samočišćenja. Štednjom energije se značajno smanjuju operativni troškovi, smanjuje se vrednost priključka i pozitivno se utiče na klimu u prostoriji.


 • Fleksibilno podešavanje brzine

  „FlexSpeed“ režim osigurava da se brzina transporta MTF mašine automatski smanjuje ako je previsoka za trenutni radni ritam. Ovo se dešava, na primer, ako se predmeti za pranje ne uklone dovoljno brzo na izlazu mašine i kao rezultat toga proces pranja bude prekinut. Ili ako postoje velike praznine pri punjenju mašine posuđem. Podešavanjem brzine, personal za pranje posuđa može da radi neprekidno. Na ovaj način fleksibilno podešavanje brzine obezbeđuje nesmetan radni tok i efikasan proces pranja.


 • Ugrađeno doziranje praškastih sredstava

  Sa ugrađenim doziranjem praškastih sredstava SPI (Solid Pump Internal), sredstvo za pranje se koristi u obliku praha. Sredstvo za pranje je visoko koncentrovano i oko dve trećine ekonomičnije od tečnog sredstva za pranje. Rukovanje je praktično, ergonomsko i bezbedno, jer se kertridži za čišćenje mogu menjati bez ikakvog kontakta sa hemijskim sredstvima za pranje. Ostale prednosti ugrađenog doziranja praškastih sredstava su higijenska integracija u mašinu, skladištenje zamenskih kertridža koje štedi prostor i mala količina otpada.


 • Ugrađena reverzna osmoza

  Pomoću ugrađene reverzne osmoze Excellence-i, do 98 % svih minerala i soli se uklanja iz vode pre ispiranja. Aktiviranjem funkcije, MTF mašina prelazi na ispiranje osmoznom vodom i daje rezultate ispiranja na najvišem nivou: Čaše izlaze sjajne iz mašine, pribor za jelo sija i blista - bez ikakvog poliranja. Excellence-i tretman vode je u potpunosti integrisan u mašinu i ne zahteva nikakav dodatni prostor u praonici za posuđe.


 • Pametan displej osetljiv na dodir

  Pametni ekran osetljiv na dodir se nalazi na ulaznoj strani MTF mašine na optimalnoj radnoj visini: sa upravljanjem preko jednog dugmeta, jezički neutralnim korisničkim interfejsom i sa veoma jasnim piktogramima. Osigurava ergonomski, jednostavan i bezbedan rad mašine. Stakleni displej je izuzetno robustan, osetljivo reaguje i može se pouzdano koristiti i sa rukavicama. Tokom pranja, mašina trajno prikazuje trenutni higijenski status u vidu semafora. Pored toga, mogu se pozvati trenutne temperature svake pojedinačne zone. Ove i druge funkcije dostupne su preko tri operativna nivoa za korisnika, šefa kuhinje i servisera.


 • Higijenska vrata

  Higijenska vrata, koja se mogu okretati za 180°, obezbeđuju ergonomski pristup celoj unutrašnjosti mašine i omogućavaju lako i higijensko čišćenje. Ovde postaje očigledna velika prednost u odnosu na konvencionalna vrata za podizanje, jer su unutrašnjost visokokvalitetnih vrata iz serije MTF lako dostupna i mogu se očistiti kada je to potrebno. Dvoslojna vrata su duboko izvučena, zvučno i energetski izolovana i centralna komponenta koncepta higijene MTF mašine.


1 / 1

Savršen transporter za svaku vrstu posuđa

Kolektivna ishrana, ketering, gastronomija ili hotelijerstvo: U svakoj kompaniji postoje različiti predmeti za pranje u različitim veličinama i količinama. U fazi planiranja, transportna traka se individualno konfiguriše i prilagođava odgovarajućim zahtevima. Tu su i korpe i pribor za čaše i pribor za jelo.

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 60 mm - traka sa držačima posuđa i tacni

  Posuđe i tacne na traci sa držačima od 60 mm

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 60 mm - traka sa držačima za čaše i pribor za jelo

  Čaše i pribor za jelo u korpi na traci sa držačima od 60 mm

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 60 mm - traka sa držačima za GN posude

  GN posude na traci sa držačima od 60 mm sa bočnim oslanjanjem

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 60 mm - traka sa držačima za termoport

  Termoport na traci sa držačima od 60 mm

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 60 mm - traka sa držačima za Euronorm gajbe

  Euronorm gajbe na traci sa držačima od 60 mm

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 60 mm - traka sa punim držačima za posuđe i tacne

  Posuđe i tacne na traci sa punim držačima od 60 mm

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - glatka traka za pivske krigle

  Pivska krigla na ravnoj traci

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - glatka traka za čaše

  Čaše u korpi na ravnoj traci sa držačima

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 90 mm - traka sa držačima za mešano posuđe

  Mešani predmeti za pranje i termopregrade na traci sa držačima od 90 mm

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 45 mm - traka sa držačima za sitno posuđe

  Sitno posuđe na traci sa držačima od 45 mm

 • Winterhalter mašina tračnog tipa MTF 60-120 mm - traka sa držačima za male termoportove

  Mali termoportovi na traci sa držačima od 60 - 120 mm

Profesionalno planirano. Elegantno rešeno.

Dobro prostorno planiranje. Funkcionalna i energetski efikasna tehnologija. Ekonomični radni procesi i maksimalna higijenska bezbednost. Zahtevi za profesionalnu kuhinju za menzu su visoki. Serija MTF podržava tehnologe u razvoju inovativnih operativnih koncepata: sa transportnim mašinama za pranje posuđa visokih performansi, koje se mogu fleksibilno konfigurisati i savršeno prilagoditi situaciji korisnika.

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja

Mašina za pranje tračnog tipa MTF

Mobilni radni sto, kolica za vraćanje tacne na licu mesta
Mobilna kolica za posuđe i tacne

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja

Mašina za pranje tračnog tipa MTF

Sistem transportera za tacne, na koje gosti stavljaju tacne
Mobilna kolica za posuđe i tacne

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja

Mašina za pranje tračnog tipa MTF

Sistem transportera za tacne sa kolicima za vraćanje tacni na licu mesta
Mobilna kolica za posuđe i tacne

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja

Mašina za pranje tračnog tipa MTF (2 komada)

Sistem transportera za tacne sa kolicima za vraćanje tacni na licu mesta
Mobilna kolica za posuđe i tacne

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja

Mašina za pranje tračnog tipa MTF (posuđe) i protočna mašina za pranje sa transportom korpi MTR (čaše)

Sto za sortiranje sa klackalicom za korpe i skladištenje praznih korpa, ulazni sto u MTR
Izlazna valjkasta traka za transport do MTR, mobilna kolica za posuđe

Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja
Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja
Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja
Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja
Winterhalter mašina tračnog tipa MTF - primer planiranja
Razgovarajte direktno sa našim stručnjacima!
Želimo da se odlučite za Winterhalter potpuno sigurni. Zajedno sa našim stručnjacima za pranje saznajte da li je MTF optimalno rešenje pranja za vas. Pozovite nas ili pošaljite mail.
Da li ste već znali ...

Winterhalter sistem

Čistoća i higijena. Svaki naš pojedinačni proizvod daje svoj doprinos. Kada su usklađeni, rezultat pranja je savršen. Dobro došli u sveobuhvatni sistem kompanije Winterhalter!

Winterhalter priprema vode

PRIPREMA VODE

Precizno prilagođena vašim zahtevima i kvalitetu vode na licu mesta: odgovarajuća priprema vode. Integrisana u mašini ili kao eksterni uređaj. Za briljantne rezultate pranja i optimalnu zaštitu mašine.

Saznajte više
Winterhalter sredstva za pranje

SREDSTVA ZA PRANJE

Za čistoću i higijenu na najvišem nivou. Tačno prilagođena različitim primenama. Visoka efikasnost i ekonomična potrošnja. Sredstva za pranje i sredstva za ispiranje proizvođača Winterhalter.

Saznajte više
Winterhalter korpe za pranje

KORPE ZA PRANJE

Odgovaraju svakoj mašini. Napravljene po meri za odgovarajuće posuđe. Od plastike, žičane mreže ili nerđajućeg čelika. Prava korpa za pranje obezbeđuje savršene rezultate i štiti vaše posuđe.

Saznajte više
PRUŽANJE SAVETA

Da li imate pitanja u vezi sa našim proizvodima, mogućnostima finansiranja ili na temu higijene? Potrebna vam je podrška u planiranju sekcije za posuđe ili u organizaciji procesa pranja? Naši eksperti za pranje stoje vam na raspolaganju savetima i pružanjem praktične pomoći.

Telefon 011 2085 950
Formular za kontakt
SERVISNA PODRŠKA

Ako imate problem sa mašinom, potreban vam je rezervni deo ili imate pitanja u vezi sa našim ugovorima o održavanju: Rado ćemo vam pomoći!

Telefon 011 2085 950
Formular za kontakt