POLITIKA PRIVATNOSTI

i informacije za lica na koja se podaci odnose u skladu sa Čl. 13 i 14 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

 A) “WINTERHALTER ONLAJN USLUGE”

1. Zaštita vaših podataka nam je važna.

Kompanija Winterhalter Gastronom YU D.O.O, Zrenjaninski put 84c, 11210 Beograd (u daljem tekstu:  “Winterhalter” ili “mi”) ozbiljno shvata vašu privatnost. Zaštita podataka je zato naš najveći prioritet. Da bismo upravljali našom veb stranom i pružali usluge i dodatne funkcije predviđene za naše proizvode na veb strani („Winterhalter veb strana“) i da bismo davali naše aplikacije na korišćenje kao i usluge koje nudimo kroz naše aplikacije („Winterhalter aplikacije“ zajedno sa veb stranom Winterhalter koji se navodi kao "Winterhalter onlajn usluge"), potrebne su nam određene informacije koje mogu sadržati neke lične podatke. U ovoj politici privatnosti želimo da vas posebno informišemo o tome koje lične podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo u vezi sa radom Winterhalter onlajn usluga, i svrhe za koje se koriste.  Garantujemo da vaše podatke koristimo u skladu sa svim važećim propisima o zaštiti podataka i to samo da bismo vam ponudili optimalnu uslugu.

Izrazi definisani u našim Uslovima korišćenja imaju isto značenje i u ovoj Politici privatnosti, osim ako je izričito drugačije navedeno u Politici privatnosti. Koristimo specijalističke izraze koji se odnose na zaštitu podataka, kao što su „lični podaci“, „obrada“ i „pseudonimizacija“, uvek u značenju koje određuje Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije 2016/679 („GDPR“). 


2. Ko je odgovoran za vaše podatke?
Winterhalter je odgovoran za zakonsku obradu vaših podataka.

3. Koje podatke prikupljamo i u koju svrhu?

3.1 Korišćenje podataka

Kada koristite Winterhalter onlajn usluge, naši serveri automatski čuvaju određene informacije kao što su:
•    krajnji uređaj koji koristite (iPhone/iPad, pametni telefon, tablet, desktop računar). Ovo obuhvata informacije o vrsti uređaja, ID uređaja (na primer IMEI, identifikaciju Android uređaja, Otvoreni univerzalni jedinstveni identifikator - UUID), veb pretraživač koji je korišćen, operativni sistem i određena podešavanja,
•    naziv domena ili IP adresa,
•    podstranice koje su posećene i funkcije Winterhalter onlajn usluga koje su korišćene,
•    datum i vreme korišćenja.
 

Ovi podaci o korišćenju su nam potrebni da bismo vam stavili na raspolaganje svoje usluge (na primer, da bismo prilagodili našu uslugu krajnjem uređaju koji koristite), da bismo otkrili i ispravili bilo koji tehnički problem koji može nastati i da bismo uočili i sprečili svaku zloupotrebu naših usluga. Mi kreiramo pseudonimizirane korisničke profile na osnovu podataka o korišćenju koje smo sačuvali, za potrebe reklame, istraživanja tržišta i dizajniranja Winterhalter onlajn usluga u skladu sa vašim potrebama. Ovi korisnički profili nisu povezani sa bilo kojim drugim podacima koje smo možda sačuvali o dotičnim korisnicima (npr. podaci o registraciji). Ako su gornji podaci o upotrebi lični podaci, pravni osnov za njihovu obradu je član 6. (1) podtačka 1 (f) GDPR-a. Takođe, da bismo poboljšali svoju uslugu, kao i za potrebe statističke obrade, koristimo podatke o upotrebi u anonimnom obliku, t.j. bez mogućnosti da vas identifikujemo kao korisnika. 

 

Ukoliko koristite veb sajt Winterhalter putem jedne od Winterhalter aplikacija i aplikacija prestane da funkcioniše, određene informacije o krajnjem uređaju koji koristite šalјu se spolјnom pružaocu usluga u obliku evidencije o predmetnoj aplikaciji, sa izveštajem o grešci, jeziku, profilu za skladištenje, hijerarhiji poziva, IP adresi, identifikaciji uređaja (npr. MEI, ID Android uređaj, Otvoreni univerzalni jedinstveni identifikator - UUID) i statusu Winterhalter aplikacija. Pružalac usluge nam pomaže da utvrdimo uzrok prestanka rada i da otklonimo bilo kakve tehničke probleme. Ako su gornji podaci o upotrebi lični podaci, pravni osnov za njihovu obradu je čl. 6 (1), podtačka 1 (đ) GDPR-a.

Pored ovoga, Winterhalter će vaše podatke o upotrebi aplikacije koristiti samo u kombinaciji sa vašim identitetom i eventualno ih povezati sa drugim informacijama o vama, ako ste nam pre toga dali izričitu saglasnost za to. Pravni osnov za obradu u ovom slučaju je čl. 6 (1) podtačka 1 (a) i (đ) GDPR-a.

3.2 Registracioni podaci

Da biste mogli da koristite određene funkcije koje su dostupne preko Winterhalter onlajn usluga (na primer Winterhalter CONNECTED WASH), potrebno je da se registrujete. Za registraciju su neophodne određene informacije, u zavisnosti od tražene funkcije (na primer naziv kompanije, imejl adresa, proizvod Winterhalter-a koji je korišćen itd.). Ove informacije su nam potrebne da bismo kreirali vaš korisnički nalog i upravljali nalogom, da bismo identifikovali ovlašćene korisnike i da bismo vam ponudili funkciju koju tražite. Za dodatne informacije o registraciji i korišćenju funkcija koje se nude u Winterhalter onlajn uslugama, videti naše Uslove korišćenja.  Pravna osnova za obradu podataka opisanih u ovom paragrafu je Član 6. (1) podtačka 1 (b) i (đ) GDPR-a.

 

3.3 Podaci za kontakt

Imate mogućnost da nas kontaktirate, da nam postavite pitanja, na primer, putem Winterhalter onlajn usluga, pomoću obrasca za kontakt. Neophodno je da vaši podaci za kontakt budu poslati putem obrasca za kontakt (npr. ime i prezime, adresa, imejl adresa i odelјenje). Takođe možete da navedete informacije o svojoj kompaniji, broj telefona i faksa. Ove podatke koristimo isklјučivo da bismo odgovorili na pitanja koja nam šalјete. Pravni osnov za obradu podataka opisanih u ovom odelјku je čl. 6. (1) podtačka 1. b) i đ) GDPR-a.

 

3.4 Podaci u vezi sa korišćenjem dodatnih funkcija i usluga

Ako koristite funkcije koje su dostupne preko Winterhalter onlajn usluga (na primer Winterhalter CONNECTED WASH), možemo prikupiti dodatne podatke koji su potrebni za pružanje i upotrebu dotične funkcije. U zavisnosti od funkcije o kojoj je reč, to može, na primer, uklјučivati i sledeće informacije 

• informacije o Winterhalter uređajima koje koristite (npr. oznake tipa uređaja, serijske brojeve, Mac adrese itd.)

• informacije o lokaciji Winterhalter uređaja koje koristite

• informacije o načinu korišćenja uređaja Winterhalter (npr. broj ciklusa pranja, vreme rada, punjenje, temperaturu, telemetrijske podatke)

• informacije o svim kvarovima u Winterhalter uređajima koje koristite.

U okviru nekih funkcija koje su dostupne u Winterhalter onlajn uslugama, pruža vam se mogućnost da sami unesete ili učitate podatke.

Ako se, u kontekstu korišćenja funkcija koje su dostupne u Winterhalter onlajn uslugama, lični podaci trećih lica (npr. o zaposlenima korisnika) prikuplјaju ili prosleđuju kompaniji Winterhalter, odgovornost za dostavljanje tih podataka Winterhalter-u je na korisniku, u skladu sa odredbama GDPR-a. U vezi sa korišćenjem nekih funkcija (na primer Winterhalter CONNECTED WASH), Winterhalter vam nudi mogućnost zaklјučenja ugovora o naručenoj obradi podataka u skladu sa čl. 28 GDPR-a i, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti(sl. Glasnik 87/2018). Na zahtev možete dobiti kopiju odgovarajućeg obrasca ugovora slanjem zahteva na adresu [email protected].

Winterhalter ima pravo obrade i korišćenja podataka prikuplјenih u kontekstu korišćenja funkcija dostupnih preko Winterhalter onlajn usluga u anonimnom obliku u svoje komercijalne svrhe (npr. za statističke procene i za pobolјšanje funkcija, kvaliteta i proizvoda).

3.5 Korišćenje vaših podataka od strane Winterhalter-a

Winterhalter koristi prikupljene podatke u skladu s odeljcima 3.1 do 3.4 u svrhu koja je tu objašnjena.

Vaše podatke ćemo takođe koristiti da bismo vam poslali informacije o odabranim proizvodima i ponudama putem imejla, i to samo ako ste nam dali svoj izričiti pristanak. Možete povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku slanjem imejla na imejl adresu: [email protected]i to povlačenje pristanka stupa na snagu od tog trenutka, a u skladu sa zakonom: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti(sl. Glasnik 87/2018)

4. Kada dostavljamo vaše podatke trećim licima?

Za određene vrste tehničkih procesa analize podataka, obradu i skladištenje (na primer za dobijanje zbirne, nelične statistike iz naših baza podataka, za skladištenje rezervnih kopija ili za otklanjanje tehničkih problema), obraćamo se spoljnim pružaocima usluga za podršku. Ovi pružaoci usluga su pažljivo izabrani i zadovoljavaju visoke standarde zaštite podataka i bezbednosti. Oni imaju obavezu da poštuju striktnu poverljivost i obrađuju podatke samo u naše ime i u skladu sa našim uputstvima. Pravna osnova za saradnju sa ovim pružaocima usluga je Član 28. GDPR-a.

Osim slučajeva objašnjenih u ovoj Politici privatnosti, podatke dostavljamo trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ako smo na to primorani zakonom, ili zvaničnim ili sudskim nalogom.

5. Kolačići

Naš sajt Winterhalter onlajn usluge koristi kolačiće. “Kolačići” su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem nosiocu podataka i putem vašeg pretraživača razmenjuju određena podešavanja i podaci sa našim sistemom. Kolačić obično sadrži ime domena sa kojeg su podaci o kolačićima poslati, informacije o starosti kolačića i alfanumerički identifikacioni kod. Kolačići nam omogućavaju da vam predstavimo Winterhalter onlajn uslugu na privlačan način i olakšamo vam njeno korišćenje. Pomoću kolačića, na primer, možete uskladištiti određene unose koje ste napravili da ne biste morali više puta da ih unosite. Koristimo dve vrste kolačića:

 

Kolačići sesije: kolačići sesije se brišu kada zatvorite pretraživač.

Stalni/trajni kolačići: stalni kolačići ostaju na hard disku vašeg računara određeno vreme. Kada ponovo posetite našu veb stranu, prepoznata je činjenica da ste nas prethodno posetili i sačuvani su vaši unosi i podešavanja prema vašim željama.

Ne koristimo podatke sačuvane u kolačićima za vašu identifikaciju i oni nisu povezani sa bilo kojim drugim ličnim podacima koje smo sačuvali o vama.

6. Korišćenje tehnologije

Usercentrics Consent Management Platform

To je servis za upravljanje saglasnosti.

Preduzeće za obradu

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 Minhen, Nemačka

Svrhe obrada podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Poštovanje zakonskih obaveza
 • Memorisanje odobrenja

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Prihvatite kolačiće
 • Lokalno skladištenje

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Datum i vreme posete
 • Informacije o uređaju
 • Informacije o pretraživaču
 • Anonimizirana IP adresa
 • Opt-in i Opt-out podaci

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 stav 1 str.. 1 tačka c GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Potvrda o opozivu prethodno datog odobrenja se čuva tri godine. Čuvanje je, s jedne strane, zasnovano na našoj obavezi odgovornosti prema članu 5 stav 2 GDPR-a. Ona obavezuje na poštovanje obrade ličnih podataka prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka. Suprotno tome, trajanje čuvanja u relevantnom roku zastarelosti prema § 195 Građanskog zakonika iznosi tri godine. Taj rok zastarelosti počinje krajem godine u kojoj je nastalo pravo (§ 199 Građanskog zakonika). Trogodišnji rok zastarelosti počinje zato istekom 31.12. i završava se tri godine kasnije, 31.12. u 24:00 časova.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Usercentrics GmbH

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

[email protected]

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka:

 https://usercentrics.com/privacy-policy/

Google analitika

To je servis za analizu reklame.

Preduzeće za obradu

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Svrhe obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Marketing
 • Reklama
 • Analitika veba

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Piksel tegovi
 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • IP adresa
 • Podaci o korišćenju
 • Putanja klikova
 • Ažuriranja aplikacije
 • Informacije o pretraživaču
 • Informacije o uređaju
 • Podrška za JavaScript
 • Posećene strane
 • Referrer URL
 • Downloads
 • Flash verzija
 • Informacije o lokaciji
 • Aktivnost kupovine
 • Interakcije vidžeta
 • Datum i vreme posete

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 stav 1 str. 1 tačka a GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Rok za čuvanje zavisi od vrste memorisanih podataka. Svaki klijent može da utvrdi koliko dugo se čuvaju podaci Google analitike pre nego što se automatski izbrišu.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Prosleđivanje trećim zemljama

Neki servisi prosleđuju sakupljene podatke drugoj zemlji. U narednom tekstu možete naći spisak zemalja u koje se prosleđuju podaci. To može biti u različite svrhe, npr. radi memorisanja ili obrade.

Širom sveta

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-Out link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Smernica o kolačićima obrađivača: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

LEADxperience

Preduzeće za obradu

Google Ads

Ovo je servis za reklamiranje.

Preduzeće za obradu

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irska

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Reklama

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići
 • Piksel tegovi

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • IP adresa
 • Informacije o pretraživaču
 • Podaci o korišćenju
 • Datum i vreme posete
 • Informacije o lokaciji
 • ID kolačića

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 stav 1 str. 1 tačka a GDPR-a

Mesto obrade

Sjedinjene Američke Države

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podavci se brišu čim više nisu potrebni za obradu. Datumi protokola se anonimiziraju posle 9 meseci, a podaci o kolačićima se anonimiziraju posle 18 meseci.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Alphabet Inc.

Prosleđivanje trećim zemljama

Neki servisi prosleđuju sakupljene podatke drugoj zemlji. U narednom tekstu možete naći spisak zemalja u koje se prosleđuju podaci. To može biti u različite svrhe, npr. radi memorisanja ili obrade.

Sjedinjene Američke Države

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-Out link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Smernica o kolačićima obrađivača: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Google mape

To je servis za veb kartiranje.

Preduzeće za obradu

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Prikazivanje karti

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • IP adresa
 • Informacije o lokaciji

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 (1) (a) GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Opt-Out link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Smernica o kolačićima obrađivača: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Google Tag Manager

To je sistem za upravljanje tegovima radi upravljanja JavaScript i HTML tegova koji se koriste za implementaciju alatki za praćenje i analizu.

Preduzeće za obradu

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Upravljanje tegovima za vebsajtove

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Ne sakupljaju se podaci

Mesto obrade

Sjedinjene Američke Države

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Alphabet Inc.

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Prosleđivanje trećim zemljama

Neki servisi prosleđuju sakupljene podatke drugoj zemlji. U narednom tekstu možete naći spisak zemalja u koje se prosleđuju podaci. To može biti u različite svrhe, npr. radi memorisanja ili obrade.

Širom sveta

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Opt-Out link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Smernica o kolačićima obrađivača: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Cloudflare

To je servis koji povećava bezbednost i učinak vebsajtova.

Preduzeće za obradu

Cloudflare Inc.

101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, Sjedinjene Američke Države

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Bezbednost vebsajta
 • Optimizacija

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Informacije za konfiguraciju sistema
 • IP adresa
 • Podaci o logovanju

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 (1) (a) GDPR-a

Mesto obrade

Sjedinjene Američke Države, Evropski Privredni Region

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Service Providers
 • Cloudflare Group

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

[email protected]

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Smernica o kolačićima obrađivača: https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

reCAPTCHA

To je servis koji ispituje da li se podaci koji su uneti na sajt uneti od strane lica ili automatizovanog programa.

Preduzeće za obradu

Google ​Ireland​ Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Tracking-ID
 • Zaštita od botova

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Prihvatanje kolačića

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • IP adresa
 • Putanja klikova
 • Vreme provedeno na sajtu
 • Ponašanje posetilaca vebsajta
 • Jezik pretraživača
 • Unos korisnika
 • Javascript objekti
 • Browser-Plugins

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 stav 1 str. 1 tačka a GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Prosleđivanje trećim zemljama

Neki servisi prosleđuju sakupljene podatke drugoj zemlji. U narednom tekstu možete naći spisak zemalja u koje se prosleđuju podaci. To može biti u različite svrhe, npr. radi memorisanja ili obrade.

Širom sveta

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-Out link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Smernica o kolačićima obrađivača: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Facebook Pixel

To je tehnologija praćenja koju nudi Facebook i koju koriste drugi servisi Facebook-a, npr. Facebook Custom Audiences.

Preduzeće za obradu

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irska

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Reklama
 • Marketing
 • Retargeting
 • Tracking-ID
 • Analiza

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Facebook korisnički ID
 • Informacije o pretraživaču
 • Podaci o korišćenju
 • Informacije o uređaju
 • Neosetljivi podaci definisani za korisnika
 • Referrer URL
 • Pixel-ID
 • Informacije o lokaciji
 • Specifični podaci o pikselima
 • Ponašanje korisnika
 • Posmatrani reklamni oglasi
 • Interakcije sa reklamom, servisima i proizvodima
 • Informacije o marketingu
 • Posmatrani sadržaj
 • IP adresa

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 stav 1 str. 1 tačka a GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Facebook Inc.

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Prosleđivanje trećim zemljama

Neki servisi prosleđuju sakupljene podatke drugoj zemlji. U narednom tekstu možete naći spisak zemalja u koje se prosleđuju podaci. To može biti u različite svrhe, npr. radi memorisanja ili obrade.

Širom sveta

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-Out Link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Smernica o kolačićima obrađivača: https://www.facebook.com/policies/cookies

Matomo

To je servis za analizu reklame otvorenog koda.

Preduzeće za obradu

Matomo org.

150 Willis St, 6011 Wellington, Novi Zeland

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Analitika
 • Praćenje događaja

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Vreme prethodne posete korisnika
 • Rezolucija ekrana
 • Podaci koji su klikovani i daunlodovani
 • Linkovi koji su klikovana van domena
 • Identifikacija korisnika
 • IP adresa
 • Brzina strana
 • URL strane
 • Broj poseta korisnika
 • Agent korisnika
 • Informacije o pretraživaču
 • Vremenska zona
 • Vreme prve posete korisnika
 • Datum i vreme posete
 • Naslov strane
 • Referrer URL
 • Podaci o korišćenju
 • Informacije o uređaju
 • Geografska lokacija

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 (1) (a) GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

[email protected]

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://matomo.org/privacy-policy/

Opt-Out link: https://matomo.org/privacy-policy/#optout

Smernica o kolačićima obrađivača: https://matomo.org/privacy-policy/

Wistia

To je Video-Hosting servis.

Preduzeće za obradu

Wistia, Inc.

17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 Sjedinjene Američke Države

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Video-Hosting

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • IP adresa
 • Informacije od kolačića
 • Podaci o agentu korisnika
 • Informacije o korišćenju

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 (1) (a) GDPR-a

Mesto obrade

Sjedinjene Američke Države

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

[email protected]

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://wistia.com/privacy

Hotjar

To je servis za analizu veba.

Preduzeće za obradu

Hotjar Limited

Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Analitika veba
 • Analitika putovanja klijenta

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Datum i vreme posete
 • Informacije o pretraživaču
 • Podaci o korišćenju
 • Putanja klikova
 • IP adresa

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 (1) (a) GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

[email protected]

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Opt-Out link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Smernica o kolačićima obrađivača: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Google Optimize

To je servis za optimizaciju.

Preduzeće za obradu

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Optimizacija

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Anonimizirana IP adresa
 • Ponašanje korisnika na licu mesta

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 (1) (a) GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-Out link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Google Ads Remarketing

Ovo je servis za remarketing.

Preduzeće za obradu

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Svrha obrade podataka

Ovaj spisak predstavlja svrhe sakupljanja i obrade podataka. Odobrenje važi samo za navedene svrhe. Sakupljeni podaci se ne mogu koristiti niti memorisati u druge osim navedenih svrha.

 • Remarkting

Korišćene tehnologije

Ovaj spisak sadrži sve tehnologije pomoću kojih ovaj servis sakuplja podatke. Tipične tehnologije su kolačići i pikseli koji se plasiraju u pretraživaču.

 • Kolačići

Sakupljeni podaci

Ovaj spisak sadrži sve (lične) podatke koji se sakupljaju iz ili na osnovu korišćenja ovog servisa.

 • Posećene strane
 • IP adresa
 • Trajanje posete
 • Ostali podaci o korišćenju vebsajta
 • Sadržaj za koji je korisnik zainteresovan

Pravna osnova

U narednom tekstu se navodi pravna osnova koju zahteva član 6 I 1 GDPR-a za obradu ličnih podataka.

 • Član 6 stav 1 str. 1 tačka a GDPR-a

Mesto obrade

Evropska Unija

Trajanje čuvanja

Rok za čuvanje je period u kojem se sakupljeni podaci memorišu za obradu. Podaci se moraju obrisati čim više nisu potrebni za navedene svrhe obrade.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za obradu.

Primalac podataka

Data Recipients Infotext

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka firme koja vrši obradu

U daljem tekstu možete naći e-mejl adresu lica ovlašćenog za zaštitu podataka preduzeća koje vrši obradu.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Prosleđivanje trećim zemljama

Neki servisi prosleđuju sakupljene podatke drugoj zemlji. U narednom tekstu možete naći spisak zemalja u koje se prosleđuju podaci. To može biti u različite svrhe, npr. radi memorisanja ili obrade.

Širom sveta

Kliknite ovde kako biste pročitali odredbe o zaštiti podataka obrađivača podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-Out link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Smernica o kolačićima obrađivača: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

6.1 Google analitika

Winterhalter onlajn usluge koriste Google analitiku, uslugu veb analize koju pruža kompanija Google Inc. (“Google”). Google analitika takođe koristi kolačiće. Informacije koje generiše kolačić Google analitike o vašoj upotrebi Winterhalter onlajn usluga se obično šalje na Google server u SAD-u, gde se skladišti.

Winterhalter onlajn usluge koriste Google analitiku sa ekstenzijom “anonimna IP adresa”. To znači da vašu IP adresu, koju sakuplja kolačić Google analitike, Google skraćuje unutar država članica Evropske unije ili u drugim zemljama koje su potpisnici Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru,  pre nego što je pošalje na Google server u SAD i tamo skrati.

Google koristi informacije koje je u naše ime generisao kolačić Google analitike da bi analizirao vašu upotrebu veb strane, da bi sastavio izveštaje o aktivnostima veb strane i da bi nam pružio druge usluge koje se odnose na korišćenje veb strane i interneta. Google neće povezati IP adresu koju je vaš pretraživač preneo u kontekstu Google analitike sa bilo kojim drugim podacima koje ima Google. U zavisnosti od pretraživača koji koristite, možete sprečiti Google da prikuplјa podatke generisane kolačićem u vezi sa korišćenjem Winterhalter onlajn usluga (uklјučujući vašu IP adresu) i sprečiti obradu tih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatnog modula za pretraživač koji je dostupan na sledećem linku

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ako koristite mobilni telefon kao krajnji uređaj (pametni telefon ili tablet), ovo možete uraditi putem sledećeg linka: Deactivate Google tracking on mobile end device (deaktivirajte Google praćenje na mobilnm telefonu kao krajnjem uređaju).
Dodatne informacije u vezi uslova korišćenja i zaštite podataka mogu se naći na sledećoj veb adresi:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html and https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Imajte na umu da je šifra “gat._anonymizeIp();” dodata Google analitici na ovoj veb strani, da bi se osigurala anonimnost svih prikupljenih IP adresa  (takozvano maskiranje IP adrese).

Ako ne želite da se kolači koriste (uključujući kolačić Google analitike), možete podesiti svoj pretraživač na takav način da skladištenje kolačića ne bude prihvaćeno. Imajte na umu, međutim, da će u tom slučaju korišćenje  Winterhalter onlajn usluga biti ograničeno, ili neće uopšte biti moguće. 

Ako želite da prihvatite samo naše kolačiće, a ne i kolačiće naših pružalaca usluga i partnera, u vašem pretraživaču možete izabrati podešavanja “Blokiraj kolačiće pružalaca usluga treće strane”.

Zakonska osnova za obradu ličnih podataka korišćenjem kolačića je Član 6 (1) podtačka 1 (f) GDPR-a.

6.2 Leadxperience

Za potrebe marketinga i optimizacije našeg asortimana usluga, na našoj veb strani koristimo proizvode i usluge kompanije 711media websolutions GmbH (https://www.711media.de/impressum.html). Prikuplјamo podatke koje dostavljamo kompaniji 711media websolutions GmbH ("711media"), koje 711media obrađuje u naše ime. Koristimo takozvane kolačiće sesije. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u internet pretraživaču i koriste se za analizu ponašanja u surfovanju na našoj veb strani. Kolačić sesije znači da se kolačić briše kada se završi sesija pretraživača. Lični podaci se obrađuju isklјučivo u obliku IP adresa, čija se pripadnost određenom adresnom prostoru proverava, a zatim se odmah brišu. IP adrese se ne dodelјuju fizičkim osobama. Obrada ima za cilj da zaštiti naše legitimne interese u skladu sa čl. 6 st. 1 podtačka. f GDPR-a, koji se sastoje u tome da možemo ciljno nuditi naš asortiman usluga svojim kupcima i potencijalnim kupcima.


7. Gde se skladište moji podaci?

Winterhalter skladišti vaše podatke na svojim serverima, koji se nalaze u bezbednom kompjuterskom centru u Nemačkoj.

Iz razloga bezbednosti, čuvamo rezervne kopije naših baza podataka kod spoljnih pružalaca usluga u Nemačkoj. Ove rezervne kopije su šifrovane i podaci nisu dostupni zaposlenima kompanije koja pruža usluge. Mi pažljivo biramo ovakve pružaoce usluga. Njima je dozvoljeno da koriste podatke samo u okviru konteksta naših uputstava i oni su se obavezali da će održati visok nivo zaštite podataka za nas. Pravna osnova za saradnju sa ovim pružaocima usluga je Član 28. GDPR-a.

8. Koliko se dugo čuvaju moji podaci?

Podatke o korišćenju opisane u 3.1. čuvamo trajno. U suprotnom, vaši podaci se brišu kada znanje o njima više nije potrebno u opisane svrhe, osim ukoliko zakonskim odredbama nije predviđen duži rok čuvanja ovih podataka.

B) INFORMACIJE O DRUGIM POSTUPCIMA OBRADE PODATAKA

1. Specifične informacije o postupku prijave

Dotični podaci su sve informacije koje ste nam dostavili u svrhu obrade vaše prijave (Član 6. (1) (b) GDPR-a i Član 88. GDPR-a).

Podatke iz vaše prijave obrađuje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti(sl. Glasnik 87/2018), za potrebe postupka prijave, odgovarajuća kancelarija u Winterhalter Gastronom GmbH-u. Pored toga, te podatke dostavljamo odgovarajućim kancelarijama kompanije Winterhalter Deutschland GmbH. Za obradu i hosting koristimo spolјne pružaoce usluga, u skladu sa čl. 28 GDPR-a; u vezi s tim, ne prenosimo podatke u treće zemlјe.

Podaci o aplikaciji obično se brišu u roku od četiri meseca od obaveštenja o odluci, osim ako se ne da saglasnost na duži period čuvanja podataka u kontekstu uključivanja u grupu podnosilaca zahteva.

2. Specifične informacije o obradi podataka klijenata / potencijalnih klijenata

Dotični podaci su sve informacije koje ste nam dostavili za izvršenje ugovora (član 6. (1) (b)); sve dodatne podatke za obradu prikuplјamo samo na osnovu vašeg izričitog pristanka (čl. 6 (1) (a) GDPR-a), i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti(sl. Glasnik 87/2018).

Podaci se, između ostalog, koriste za izradu ponuda, za narudžbe, prodaju i izdavanje računa, kao i za osiguranje kvaliteta.

Drugi primaoci mogu uključivati spolјne pružaoce usluga ili druge izvođače kojima su neophodni podaci, između ostalog, za obradu podataka koji se odnose na otpremu, transport i logistiku.

Primaoci mogu biti i druga spolјna tela/organi, ako je lice na koje se podaci odnose dalo svoju saglasnost (član 6. (1) (a) GDPR-a) ili je prenošenje dozvolјeno na osnovu prevladavajućeg interesa (član 6. (1) (f) GDPR-a), uklјučujući informacije o kreditnoj sposobnosti u slučaju kupovine preko računa, elektronskog prenosa informacija i osiguranja kvaliteta. Ako zakonski propisi imaju prednost, podaci se takođe mogu proslediti javnim organima, uklјučujući poresku službu i upravu carina (član 6. (1) (c) GDPR-a).

U kontekstu izvršenja ugovora mogu se koristiti i obrađivači podataka izvan Evropske unije.

Trajanje čuvanja podataka određeno je zakonom propisanim obavezama čuvanja i obično traje 10 godina.

3. Specifične informacije o obradi podataka zaposlenih

U cilju izvršavanja ugovora, obrađujemo podatke koji se odnose na zaposlenje (Član 88. GDPR-a); svi dodatni podaci se obrađuju samo na osnovu vašeg izričitog pristanka (član 6. (1) (a) GDPR-a), i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti(sl. Glasnik 87/2018).

Mogući primaoci podataka mogu biti javni organi ukoliko postoji prevladavajući interes; među njima su poreska uprava, agencije za socijalno osiguranje i profesionalna udruženja.

Ako je subjekt podataka dao saglasnost ili je dozvolјeno prenošenje na osnovu prevladavajućeg interesa, primaoci mogu biti i druga spolјna tela/organi, uklјučujući i akviziciju naloga i usluge osiguranja. Prenos u treću zemlјu se ne vrši. Trajanje skladištenja podataka određeno je zakonom propisanim obavezama skladištenja i obično traje 10 godina.

 

4. Specifične informacije o obradi podataka dobavljača

Dotični podaci su sve informacije koje ste nam dostavili za izvršenje ugovora (član 6. (1) (b) GDPR-a); svi dodatni podaci se obrađuju samo na osnovu vašeg izričitog pristanka (član 6. (1) (a) GDPR-a), i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti(sl. Glasnik 87/2018).

Podaci se, između ostalog, koriste za upite, kupovinu i osiguranje kvaliteta.

Drugi primaoci mogu obuhvatati i spolјne pružaoce usluga ili druge izvođače koji zahtevaju podatke za obradu, knjigovodstvo i obradu plaćanja, između ostalog.

Ostala spolјna tela/organi takođe mogu biti primaoci pod uslovom da je subjekt podataka dao svoju saglasnost (član 6. (1) (a) GDPR-a), ili ako je prenošenje dozvolјeno na osnovu prevladavajućeg interesa, uklјučujući informacije o kreditnoj sposobnosti u slučaju kupovine preko računa, elektronskog prenosa informacija i u svrhu osiguranja kvaliteta. Ako pravni propisi imaju prednost, javna tela poput poreske službe i uprave carina takođe mogu biti primaoci.

U kontekstu izvršenja ugovora mogu se angažovati i obrađivači podataka izvan Evropske unije. Trajanje čuvanja podataka određeno je zakonom propisanim obavezama čuvanja i obično traje 10 godina.

 

C) Gde mogu dobiti informacije o svojim podacima i kako mogu da izmenim ili obrišem podatke?

Na vaš zahtev, u bilo kojem trenutku možete dobiti informacije o podacima koje je Winterhalter sačuvao o vama. Pošalјite imejl na adresu:[email protected]. Ako se primenjuju relevantni zakonski zahtevi, imate pravo na ispravku, brisanje ili ograničenje obrade.

Svoje podatke o registraciji možete u bilo kojem trenutku izmeniti putem Winterhalter onlajn usluga. Imajte na umu da nećete moći da koristite područja Winterhalter onlajn usluga koja su zaštićena logovanjem, ako izbrišete svoje registracione podatke.

Ako želite da trajno izbrišete svoje podatke za logovanje, molimo vas da nas obavestite putem imejla na adresu  infowinterhalter.rs. Mi ćemo izbrisati ili anonimizirati sve informacije koje se čuvaju o vama u roku od 14 dana od prijema vaše prijave za brisanje, osim ako smo u zakonskoj obavezi da podatke zadržimo.

Takođe možete dobiti podatke koje ste dostavili kompaniji Winterhalter u strukturiranom, standardnom i mašinski čitlјivom formatu, ili zatražiti da Winterhalter ove podatke prosledi trećem licu.

Ako se obrada ličnih podataka u gorenavedene svrhe vrši na osnovu čl. 6. (1) podtačka 1 (f) GDPR-a, možete uložiti prigovor u bilo kojem trenutku, ako su ispunjeni zakonski uslovi.

Dovoljno je da pošaljete obaveštenje na imejl adresu:info@winterhalter.rs.

Takođe imate pravo da se obratite Regionalnom službeniku za zaštitu podataka ako imate bilo kakvu pritužbu.

U sličajevima kada se podaci o ličnosti obrađuju u gore navedene svrhe, možete uložiti prigovor na njihovu obradu u svakom trenutku, ako su za to ispunjeni zakonski uslovi u skladu sa zakonom: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti(sl. Glasnik 87/2018). Da biste to učinili dovoljno je da kontaktirate [email protected].

Pored toga imate pravo da uložite žalbu kod nadležnog organa Republike Srbije za zaštitu podataka ličnosti.

D) KONTAKT

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na imejl adresu [email protected], ili poštom ili faksom. Informacije potrebne za uspostavlјanje kontakata sa nama poštom ili faksom, naći ćete u Pravnom obaveštenju.