Karakteristike mašine tračnog tipa MTF serije

 

Adapter za izduvni vazduh

Uz pomoć adaptera za izduvni vazduh, MT mašina se po želji može povezati na sistem za izduvni vazduh na licu mesta. Da bi se to uradilo, adapter za izduvni vazduh se postavlja na četvrtasti nastavak za ispuštanje vazduha MT mašine i na taj način omogućava povezivanje na okruglu cev za izduvni vazduh. Adapter za izduvni vazduh može da se koristi sa ili bez povrata toplote (ne u kombinaciji sa toplotnom pumpom).

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - adapter za izduvni vazduh

Aktivno uklanjanje prljavštine

MT mašina je opremljena aktivnim ispuštanjem prljavštine. Ova funkcija obezbeđuje da gruba prljavština ne dospe čak ni u vodu u tanku i da se filtrira pre glavnog ciklusa pranja. Prljavština se ubacuje u ulaznu zonu i sakuplja u fioku za sito. Fioka može lako i brzo da se isprazni tokom rada. Na taj način se poboljšava rezultat pranja i smanjuje potreba za sredstvom za pranje.

Bočne ruke za pranje

Glavne zone pranja MT serije mogu biti opremljene i bočnim rukama za pranje. Ovo osigurava da se čak i veliki predmeti za pranje, kao što su GN posude ili posude za zagrevanje, optimalno peru spolja.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - bočne ruke za pranje

Brzine transporta

Sa serijom MT možete birati između tri različite brzine transporta: „Sporo“ za jako zaprljano posuđe, „Srednje“ za normalno zaprljano i „Brzo“ za blago zaprljano posuđe, kao što su npr. tacne. Dodeljene vrednosti brzine se mogu podesiti u zavisnosti od individualnih zahteva kupaca i u pogledu ispunjavanja higijenskih zahteva prema standardu DIN EN 17735.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - brzina transporta

CONNECTED WASH

Uz pomoć opcije CONNECTED WASH, svi važni podaci o umreženoj MT mašini mogu se analizirati, proceniti i može im se pristupiti sa bilo kog mesta. Ukoliko postoje mogućnosti za optimizaciju u procesu pranja, CONNECTED WASH to ističe konkretnim preporukama za akciju, čime se povećava ekonomičnost. U slučaju kritične greške, mašina automatski šalje obaveštenje, čime se obezbeđuje apsolutna higijenska bezbednost i veća efikasnost. Automatska ažuriranja obezbeđuju da je softver mašine uvek ažuran i da su nove funkcije odmah dostupne.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi CONNECTED WASH

Dvostruka zavesica:

U dovodnom delu, MT mašina je opremljena dvostrukom zavesicom. Kao rezultat, manje toplote i pare izlazi iz mašine, što smanjuje potrošnju energije i poboljšava klimu u zatvorenom prostoru.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - MTF dupla zavesica

Dvostruki zid

Mašine serije MT imaju izolovano i potpuno zatvoreno kućište od nerđajućeg čelika sa dvostrukim zidovima, uključujući osnovnu ploču i zadnji panel, kao standard. Kao rezultat toga, emisija buke i gubici toplote su svedeni na minimum, mašina se može slobodno i bezbedno postaviti u prostoriji i zaštićena je od ulaska vode spolja ili oštećenja od strane glodara.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi MTF - visokoefikasan sistem pranja

Eksterno doziranje tečnosti

Eksterno doziranje tečnosti PPX (Peristaltic Pump External) je opcija u kojoj MT mašina kontroliše tačno doziranje sredstva za čišćenje putem merenja provodljivosti. Efikasna interakcija između mašine i uređaja za doziranje rezultira još preciznijim doziranjem, iskorišćava potencijal uštede i optimizuje operativne troškove.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi Eksterno doziranje tečnosti

Eksterno upravljanje energijom

MT mašina se može integrisati u eksterni sistem upravljanja energijom preko interfejsa po standardu DIN 18875. Ovo omogućava ograničenje vršne potrošnje električne energije, uzimajući u obzir sve priključene uređaje, a samim tim i optimizaciju ukupnih troškova energije kompanije.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - eksterno upravljanje energijom

Filter za masnoću za protok vazduha

MT mašina je standardno opremljena sa dva filtera za masnoću, koji štite protok vazduha i povrat toplote od podmazivanja. Za razliku od mašina bez filtracije, napor čišćenja je sveden na minimum, a funkcionalnost mašine i efikasnost povrata toplote se trajno održavaju.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - filter za masnoću za provođenje vazduha

Fleksibilno podešavanje brzine

Režim „FlexSpeed“ osigurava da se brzina transporta automatski smanjuje ako je previsoka za trenutni radni ritam. Ovo se dešava, na primer, ako se predmeti za pranje ne uklone dovoljno brzo na izlazu mašine i kao rezultat toga proces pranja bude prekinut. Ili ako postoje velike praznine pri punjenju mašine posuđem. Podešavanjem brzine, personal za pranje posuđa može da radi neprekidno. Na ovaj način fleksibilno podešavanje brzine obezbeđuje nesmetan radni tok i efikasan proces pranja.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – promenljivo podešavanje brzine
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – promenljivo podešavanje brzine
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – promenljivo podešavanje brzine
1 / 3

Funkcija dvostruke uštede sredstva za pranje

Funkcija dvostruke uštede sredstva za pranje, sa mlaznicom za ispiranje uzvodno na početku zone ispiranja, osigurava da se veliki deo sredstva za pranje ispira direktno nazad u glavnu zonu pranja. Kao rezultat toga, koristi se manje sredstva za pranje i manje sredstva za pranje se mora dopuniti u zoni glavnog pranja. Pored toga, većina vode za ispiranje se vraća nazad u glavnu zonu pranja i hemijska sredstva za pranje rastvorena u njoj se koriste za čišćenje. Ova mera dvostruke uštede smanjuje potrošnju hemijskih sredstava za pranje do 80% i na taj način smanjuje operativne troškove MT mašine.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - dvostruka funkcija uštede sredstva za pranje

Glavni prekidač

Uz pomoć glavnog prekidača, MT mašina se može potpuno isključiti sa mreže, ako je potrebno. To omogućava lako, brzo i bezbedno deaktiviranje mašine u opasnim situacijama ili nakon završetka radnog dana. Pored toga, serviser ne mora dugo da traži osigurače na mestu montaže.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - glavni prekidač

Higijenska vrata

Higijenska vrata, koja se mogu okretati za 180°, obezbeđuju ergonomski pristup celoj unutrašnjosti mašine i omogućavaju lako i higijensko čišćenje. Ovde postaje očigledna velika prednost u odnosu na konvencionalna vrata za podizanje, jer su unutrašnjost visokokvalitetnih vrata iz serije MT lako dostupna i mogu se očistiti kada je to potrebno. Dvoslojna vrata su duboko izvučena, zvučno i energetski izolovana i centralna komponenta koncepta higijene MT mašine.

Higijenski grejač tanka

Higijenski grejači tanka MT mašine imaju samoresetujući termički osigurač i zatvorenu površinu. Ovo ne samo da omogućava lako čišćenje, već i produžava vek trajanja i smanjuje troškove servisiranja i popravke.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa usisnim sitom pumpe

Higijenski režim rada

Higijenski režim je karakteristika proizvoda koju nude samo Winterhalter transportne mašine za pranje: Ako temperatura tanka ili temperatura bojlera padne ispod zadate vrednosti, MT mašina automatski smanjuje brzinu transporta. Ovo garantuje potpunu higijensku bezbednost u svakom trenutku.

Higijenski sertifikat

Kao i sve mašine za pranje sudova kompanije Winterhalter, serija MT takođe ispunjava higijenske zahteve standarda DIN EN 17735 i poseduje odgovarajuće higijenske sertifikate. Uz profesionalni rad, mašine nude potpunu higijensku bezbednost.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi MTF - higijenski sertifikat

Higijenski tankovi

Higijenski tanovi su još jedan primer visokokvalitetne izrade serije MT: Duboko su izvučeni iz jednog komada i u velikim radijusima. Zbog toga u unutrašnjem prostoru nema zavučenih delova ili sakrivenih uglova, u kojima može da se nakupi prljavština i gde mogu da se stvore naslage. Umesto toga, tankovi imaju efekat samočišćenja koji pojednostavljuje i ubrzava ručno čišćenje, ako je potrebno.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa usisnim sitom pumpe

Higijenski unutrašnji prostor zone punjenja / preuzimanja čistog posuđa

Koncept higijene MTF mašine se dosledno primenjuje i u zoni punjenja i u zoni preuzimanja čistog posuđa. U obe zone, unutrašnji prostor ima glatke površine bez izbočenih ivica ili udubljenja u kojima se može nakupljati prljavština. Uređaj za zatezanje transportne trake je potpuno pokriven, a pod se sužava u V-oblik. Tako su stvoreni svi preduslovi da se ove dve zone čiste lako i brzo.

 • Winterhalter MTF - higijenski unutrašnji prostor zone za stavljanje zaprljanog i preuzimanje čistog posuđa

Higijenski zadnji panel

Dosledan fokus na higijenu se takođe ogleda u zadnjem panelu MT mašine. Da bi površine bile što glatkije, potisni vodovi se ne postavljaju unutar prostora za pranje, već spolja. Kao rezultat toga, unutrašnja strana higijenskog zadnjeg panela nema mesta gde bi se prljavština mogla nakupiti. Ovo obezbeđuje higijensko ispiranje i smanjuje potrebu za ručnim čišćenjem.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi MTF - visokoefikasan sistem pranja

Integrisana motalica za crevo

Serija MT je opciono dostupna sa motalicom za crevo za ručno čišćenje unutrašnjosti mašine. Crevo je integrisano u centralnu neutralnu zonu radi uštede prostora i, sa dužinom od sedam metara, pogodno je i za najveću moguću konfiguraciju mašine. Ovo praktično rešenje je nezavisno od priključka MT mašine za vodu, radi čak i kada je mašina isključena i štedi komplikovano i vremenski zahtevno rukovanje dodatnim crevom.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - motalica za crevo

Količina vode za ispiranje u zavisnosti od brzine

MT mašina automatski prilagođava količinu vode za ispiranje izabranoj brzini transporta. U svakoj fazi se koristi tačno onoliko vode za ispiranje koliko je zaista potrebno za prvoklasan rezultat pranja. Sredstvo za ispiranje se takođe dinamički dozira i prilagođava se količini vode za ispiranje. Ovo obezbeđuje ekonomičan proces pranja i pažljivo korišćenje resursa.

Krajnji prekidač transportne trake

Ako očišćeno posuđe nije uklonjeno u zoni preuzimanja čistog posuđa, MTF mašina odmah zaustavlja transport trakom i isključuje ispiranje, dok se krajnji prekidač trake ponovo ne oslobodi. Na ovaj način predmeti za pranje ne mogu da padnu sa trake i izbegavaju se nepotrebni troškovi.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - MTF granični prekidač trake

Krovne mlaznice za čišćenje

Serija MT ima posebne mlaznice za automatsko čišćenje unutrašnjih krovnih površina mašine – rotirajuće plafon dizne. Unutrašnje gornje površine i zadnji paneli, gornji deo sistema za pranje, kao i vrata i zavesice se u ciklusima čiste vodom iz tanka tokom rada. To smanjuje napor potreban za ručno čišćenje, a unutrašnjost ostaje higijenski čista u svakom trenutku.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – plafonske mlaznice za čišćenje

Multifiltracija

Efikasan multifiltracijski sistem MT mašine sastoji se od nekoliko ravnih sita, usisnih sita pumpe i medijamata. Površinska sita sakupljaju grubu prljavštinu i mogu se lako i brzo isprazniti. Usisna sita pumpe štite pumpu od mehaničkih oštećenja. A medijamati uklanjaju najfinije čestice prljavštine iz vode u tanku. Ceo sistem filtracije obezbeđuje prvoklasne rezultate pranja i smanjuje na minimum rizik od kvara usled stranih tela u sistemu.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa površinskim sitom
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa medijamatom
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa usisnim sitom pumpe
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa izbacivanjem prljavštine
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa skiming efektom
1 / 5

Multifunkcionalni relej

Multifunkcionalni relej omogućava kontrolu eksternih funkcija, kao što je sistem izduvnog vazduha na mašini, u zavisnosti od trenutnog radnog statusa mašine. U zavisnosti od toga kako se koristi multifunkcionalni relej i trenutnog statusa MT mašine, to povećava pouzdanost rada, poboljšava rezultat pranja ili dovodi do veće energetske efikasnosti u kuhinji.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifunkcionalni relej

Odvodne pumpe

Serija MT je opremljena odvodnim pumpama za pražnjenje tankova. Za razliku od jednostavnih cevovoda, one održavaju nivo vode u tankovima na optimalnom nivou i na taj način povećavaju pouzdanost procesa. Dodatne prednosti su poboljšani rezultat pranja, ubrzano ispumpavanje, mogućnost delimičnog pražnjenja i visok nivo bezbednosti u radu – jer postoji samo minimalan rizik od kontakta sa vodom za pranje.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - multifiltracija sa usisnim sitom pumpe

Odvojeno punjenje tanka

Serija MT nudi različite opcije za punjenje i rad mašine. U zavisnosti od raspoloživosti na mestu montaže i prema individualnim zahtevima, može se koristiti hladna ili topla, omekšana ili demineralizovana voda. Na ovaj način se mogu ciljano smanjiti operativni troškovi.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – zasebno punjenje tanka

Olakšanje pokretanja

Funkcija „SmartStart“ automatski proverava da li se sve funkcije mašine obavljaju ispravno dok se MT mašina puni. Dijagnoza sistema garantuje punu operativnu pouzdanost i osigurava da se sve greške mogu otkriti i otkloniti u ranoj fazi.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - pomoć pri startovanju mašine

Otvori za reviziju

Postoje otvori za reviziju na prednjim stranama, kao i na prednjoj i zadnjoj strani MTF mašine. Mašina tako nudi ergonomski pristup unutrašnjosti zone za punjenje i zone za preuzimanje čistog posuđa sa svih strana. Ako predmeti poput malih kašika padnu kroz traku, mogu se lako i ergonomski ukloniti.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - MTF otvori za reviziju

Pametan displej osetljiv na dodir

Pametni ekran osetljiv na dodir se nalazi na ulaznoj strani MT mašine na optimalnoj radnoj visini: sa upravljanjem preko jednog dugmeta, jezički neutralnim korisničkim interfejsom i sa veoma jasnim piktogramima. Osigurava ergonomski, jednostavan i bezbedan rad mašine. Stakleni displej je izuzetno robustan, osetljivo reaguje i može se pouzdano koristiti i sa rukavicama. Tokom pranja, mašina trajno prikazuje trenutni higijenski status u vidu informacija na displeju. Pored toga, mogu se pozvati trenutne temperature svake pojedinačne zone. Ove i druge funkcije dostupne su preko tri operativna nivoa za korisnika, šefa kuhinje i servisera.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - pametan displej osetljiv na dodir

Postavljanje na postolju

Kao alternativa uobičajenoj montaži MT mašine na stope, postoji i mogućnost montiranja mašine na postolje po želji. Kod ove varijante prostor između donje strane mašine i poda je zatvoren. Zbog toga nije potrebno čišćenje ispod mašine.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi MTF – osnovna postavka

Povrat toplote

Prilikom pranja sa MT mašinom, upotrebljena energija se optimalno koristi. Pored standardnog sistema za povrat toplote „EnergyLight“, „EnergyPlus“ sistem za povrat toplote izduvnog vazduha koristi energiju toplog izduvnog vazduha za prethodno zagrevanje hladne ulazne vode. Koristi se samo vodena para koja je već izašla iz mašine. Ovim se smanjuje potreba za energijom mašine, što smanjuje i vrednost priključka i operativne troškove. Uređaj za povrat toplote ima i filter za masnoću i funkciju automatskog samopranja.

Pranje na visokoj temperaturi

U slučaju posebnih higijenskih zahteva, moguće je opremiti MT mašinu dodatnom snagom grejanja. U režimu „HighTemp“ tada je moguće i pranje na višim temperaturama.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - pranje na visokoj temperaturi

Prepoznavanje sita

Uz pomoć magnetne kontrole, prepoznavanje sita osigurava da su sva površinska sita ispravno umetnuta. Samo na ovaj način multifiltracija MT mašine može da funkcioniše optimalno i doprinese prvoklasnom rezultatu pranja. Istovremeno, pumpa je zaštićena od oštećenja na najbolji mogući način.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - prepoznavanje sita

Program brzog pražnjenja

Pored redovnog programa samočišćenja, MT mašina nudi i program za brzo pražnjenje: To omogućava da se kompletna mašina isprazni za samo nekoliko minuta. To štedi vreme kada posao mora da se uradi veoma brzo.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - regeneracija s jednim tankom Displej Programi pražnjenja

Program samopranja

Na kraju dana, program samopranja MT mašine automatski prazni sve tankove. Unutrašnjost i, po potrebi, sistem za povrat toplote se takođe ispiraju pomoću rotirajućih mlaznica. Na taj način ovaj program podržava korisnika u svakodnevnom čišćenju i obezbeđuje čistoću i higijenu.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - program samopranja

Program za hitne slučajeve

Ako dođe do greške u MT mašini, a kontrola mašine preko displeja više ne radi, može se aktivirati program za hitne slučajeve. Time se izbegava potpuni prekid rada mašine i pranje se može nastaviti u pomoćnom režimu, dok ne dođe serviser.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi – brzi program

Program za osnovno čišćenje

Serija MT nudi poseban program za osnovno čišćenje posuđa na primer zaprljanog skrobom: Ovaj program se može, po potrebi, aktivirati i on oslobađa osoblje od ručnog rada na osnovnom čišćenju. To štedi vreme i novac i rasterećuje osoblje.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - program za osnovno čišćenje

Regeneracija pojedinačnih tankova

Ako je količina prljavštine koja ulazi u mašinu privremeno neuobičajeno velika, voda u prvom tanku se može isprazniti i zameniti. Voda u tanku se može regenerisati 33%, 50% ili 100%. Pošto se prvi tank ponovo puni preko sledećih tankova, oni se takođe regenerišu. Ova alternativa potpunoj promeni vode u tanku poboljšava rezultate pranja i predstavlja varijantu koja štedi vreme i troškove tokom kratkih pauza u radu, npr. prilikom promene smene.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - obnavljanje vode jednog tanka - displej za obnavljanje jednog tanka
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - regeneracija s jednim tankom Displej Programi pražnjenja
1 / 2

Režim za duboke posude

Prilikom čišćenja dubokih posuda i drugih velikih predmeta za pranje, korisnik može da isključi ispiranje pumpe MT mašine ako je to potrebno. Ovo produžava putanju sušenja i poboljšava rezultat pranja posuđa.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - režim za posude

Startni taster za brzo aktiviranje

Na poleđini ulazne zone MTF mašine postoji dodatni startni taster za brzo aktiviranje. Ovim tasterom se mašina može brzo i lako vratiti u režim pranja posuđa iz stanja mirovanja - bez potrebe da šetate oko mašine i ponovo pokrećete ciklus pranja preko displeja na dodir.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - MTF startni taster za brzo aktiviranje

Toplotna pumpa

Toplotna pumpa ClimatePlus koristi ne samo toplotnu energiju vodene pare koja izlazi iz mašine, već i energiju iz vazduha u prostoriji za zagrevanje vode u tanku i vode za ispiranje MT mašine. Toplotna pumpa ima filter za masnoću i funkciju automatskog samočišćenja i smanjuje potrošnju energije. Ovo značajno smanjuje operativne troškove, smanjuje se vrednost priključka i pozitivno utiče na klimu u prostoriji.

Trostruko ispiranje

Snažno trostruko ispiranje MT mašine se sastoji od uzvodne mlaznice za ispiranje, ispiranja pumpe i ispiranja svežom vodom. Mlaznica za ispiranje oslobađa posuđe čestica prljavštine i sredstva za pranje pre ispiranja. Pritom se korišćena voda vraća u zonu glavnog pranja. U kombinaciji sa donjom pumpom i ispiranjem svežom vodom, kompletan sistem obezbeđuje optimalan rezultat ispiranja i minimalne operativne troškove.

Tuš

Zona punjenja MTF mašine može biti opremljena tušem. Tuš pomaže prethodno ručno čišćenje posuđa i omogućava da se gruba prljavština ispere pre nego što uđe u mašinu. Ovo poboljšava rezultat pranja posuđa, smanjuje napore u čišćenju mašine i pozitivno utiče na operativne troškove.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - MTF tuš

USB interfejs

Svi operativni podaci sa MT mašine mogu se očitati preko USB interfejsa i sačuvati eksterno kao izveštaj o higijeni. To omogućava kompletno dokumentovanje pridržavanja svih HACCP higijenskih standarda. Serviser takođe može da instalira ažuriranja preko ovog interfejsa. Ovo održava softver MT mašine ažuriranim, a nove funkcije su odmah dostupne. Zahvaljujući USB interfejsu, ovo je moguće i kada se opcija CONNECTED WASH ne može koristiti.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - USB interfejs

Ugrađena reverzna osmoza

Pomoću ugrađene reverzne osmoze Excellence-i, do 98 % svih minerala i soli se uklanja iz vode pre ispiranja. Aktiviranjem funkcije, MT mašina prelazi na ispiranje osmoznom vodom i daje rezultate ispiranja na najvišem nivou: Čaše izlaze sjajne iz mašine, pribor za jelo sija i blista - bez ikakvog poliranja. Excellence-i tretman vode je u potpunosti integrisan u mašinu i ne zahteva nikakav dodatni prostor u praonici za posuđe.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - ugrađena reverzna osmoza

Ugrađeno doziranje praškastog deterdženta

Sa ugrađenim doziranjem praškastih materija SPI (Solid Pump Internal), sredstvo za pranje se koristi u obliku praha. Sredstvo za pranje je visoko koncentrovano i oko dve trećine ekonomičnije od tečnog sredstva za pranje. Rukovanje je praktično, ergonomsko i bezbedno, jer se kertridži za čišćenje mogu menjati bez ikakvog kontakta sa hemijskim sredstvima za pranje. Ostale prednosti ugrađenog doziranja čvrstih materija su higijenska integracija u mašinu, skladištenje zamenskih kertridža koje štedi prostor i mala količina otpada.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - ugrađeno doziranje sredstava
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - ugrađeno doziranje sredstava
1 / 2

Upravljanje greškama

U toku operacije pranja posuđa, mašine serije MT u pozadini proveravaju da li se sve funkcije obavljaju ispravno. Ako dođe do greške, na displeju se pojavljuje odgovarajuća poruka upozorenja MT mašina automatski prepoznaje da li se radi o grešci koja se samostalno eliminiše (npr. zamena sredstva za pranje), nekritičnoj ili kritičnoj grešci. U slučaju nekritičnih grešaka, mašina obezbeđuje da se pranje može nastaviti sve dok se serviser ne pobrine za grešku. Upravljanje greškama smanjuje moguće zastoje i nedostatke higijene na minimum.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - upravljanje greškama - displej sa kanisterom sa sredstvom za pranje - ikonica
 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - upravljanje greškama - displej sa servisnim ključem - ikonica
1 / 2

Visoko efikasan sistem pranja

Ruke za pranje visoko efikasnog sistema MT mašine su raspoređene asimetrično i obezbeđuju optimalnu pokrivenost površine prilikom pranja. Pritom je pritisak pranja precizno izbalansiran tako da se, s jedne strane, postiže maksimalan kapacitet pranja, a sa druge strane se posuđe bezbedno zadržava u svom položaju. Rezultat je sistem pranja posuđa koji se odlikuje visokim performansama i efikasnošću - za sve vrste posuđa.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi MTF - visokoefikasan sistem pranja

Vremensko uključivanje i isključivanje

Sa MT mašinom je moguće programirati vremena u kojima mašina treba da se uključi i isključi. U zavisnosti od dnevnog ili nedeljnog rasporeda, mašina se zatim automatski uključuje u određeno vreme i spremna je za prvo pranje. Ili automatski pokreće program samočišćenja na kraju dana, a zatim se sama isključuje. To pomaže u optimizaciji vremena rada mašine, izbegavanju vremena čekanja i uštedi na troškovima osoblja.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - uključivanje i isključivanje

Zona izduvavanja

Zona izduvavanja serije MT je moćnija od zone sušenja: Ona uklanja i vodu koje se mogu nakupiti u šupljinama posuđa i na taj način poboljšava rezultate sušenja. Moguća je kombinacija do tri jedinice za sušenje.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - MTF zona sušenja

Zona pretpranja sa izmenjivačem toplote

Mašine MTF serije su standardno opremljene sistemom za povrat toplote „EnergyLight“. Izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika koristi toplu vodu iz zone pretpranja za prethodno zagrevanje hladne ulazne vode. Povrat do 2,5 kWh/h, u kombinaciji sa drugim karakteristikama, obezbeđuje smanjenu vrednost priključka i uštedu u operativnim troškovima. Pored toga, izmenjivač toplote reguliše temperaturu vode u zoni pretpranja i održava je na optimalnom nivou.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi MTF - izmenjivač toplote sa zonom pretpranja posuđa

Zona sušenja

Ako predmeti za pranje imaju loša svojstva sušenja zbog svog oblika ili materijala, zona sušenja MTF mašine podržava sušenje tankog filma vode. Ovo obezbeđuje optimalne rezultate sušenja i posuđe se može brzo ponovo koristiti.

 • Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi - MTF zona sušenja

Zonsko aktiviranje korpama

MT mašina ciljano i ekonomično koristi vodu, energiju i hemijska sredstva za pranje. Pojedine zone za pretpranje, glavno pranje i ispiranje aktiviraju se samo kada se posuđe zaista nalazi u određenoj zoni. To štedi resurse i smanjuje operativne troškove.